MIJN DOCUMENTEN D.D. 22 DECEMBER VANAF 5 JANUARI 1991

Ik sta straks weer op de kansel voor het verrichten van de lezingen in het Holland Huis onder leiding van Ds Jos van der Sterre uit Deventer. De lezingen luiden:

Schriftlezing 1: Jesaja 7, 10-14

De HEER liet verder tegen Achaz zeggen: ‘Vraag om een teken van de HEER, uw God, hetzij uit de diepte van het dodenrijk hetzij uit de hoge hemel.’ Maar Achaz antwoordde: ‘Nee, ik zal geen teken vragen, ik zal de HEER niet op de proef stellen.’ Toen antwoordde Jesaja: ‘Luister, huis van David. Is het niet genoeg de mensen te tergen? Moet u nu ook mijn God tergen? Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen.

Schriftlezing 2: Mattheüs 1, 18-25

De geboorte van Jezus Christus gebeurde als volgt. Toen zijn moeder Maria aan Jozef uitgehuwelijkt was en haar de schande wilde besparen, besloot hij in stilte om van haar te scheiden. Terwijl hij hierover lag na te denken, verscheen hem een engel van de Here in een droom. ‘Jozef, zoon van David’ zei de engel, ‘u kunt gerust uw vrouw Maria bij u in huis nemen. Zij is in verwachting door de Heilige Geest. Zij zal een zoon krijgen, die u Jezus moet noemen. Dat betekent “God redt”. Want hij zal volken redden van de zonden’. Daardoor zal in vervulling gaan wat God door de profeet Jesaja heeft gezegd. ‘De maagd zal zwanger worden en een zoon baren! En men zal het kind Immanuël noemen. Dat betekent: “God is met ons.”’ Daarna werd Jozef wakker. Hij deed wat de engel had gezegd en nam zijn vrouw bij zich in huis. Maar hij had geen gemeenschap met haar tot na de geboorte van het kind. En Jozef noemde Hem Jezus.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan De John Wright Band en mijn documenten d.d. 21 december vanaf 5 januari 1991 mijn documenten d.d. 22 december vanaf 5 januari 1991: 1993 Kerstkaart van Ida Willadsen van het Malaca Instituto ontvangen 1997 From Amsterdam to London and Letter to The Queen‘Letters to Diana Princess of Wales’ on behalf of Her Royal Majesty Queen Elizabeth II 1999 Brieven aan Breuker: EMS ExpressVerzonden brieven: EMS Express 2003 Steven van Manen 2004 Zeven jaar na Koningin Elizabeth 2005 Marjolein Bartelds en Yoyo Olivier 2006 Accountantsrapport en rapport van bevindingen 2007 Met de AVE (Alta Velocidad Española) van Málaga naar Madrid 2009 Beelden en geluiden van Diana’s uitvaart 2010 Phil Spencer in Northampton en 2011 The Queen laat zich zien.