KENNISMAKING MET DS PAUL MOET, FRIESLAND, PIETER BREUKER, METACENTRUM, CLINGENDAEL, PAULUS FRANCISCUS VAN DER HEIJDEN EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 13 JANUARI VANAF 5 JANUARI 1991

Voor mij is het belangrijk dat nu wordt duidelijk gemaakt waarom het testament van Prinses Diana niet is vrijgegeven dat in december 1996 is opgemaakt door haar echtscheidingsadvocaat Anthony Julius. Gisteren heb ik met Ds Paul Moet en zijn echtgenote Seia kennisgemaakt. Het was een prettig gesprek. Seia is afkomstig uit De Wilp in het grensgebied van Groningen en Friesland. Paul liet weten Friese les te hebben gehad van Pieter Breuker in Groningen. Hij is een broer van ‘the late’ Tjitse Breuker. Drie andere broers zijn Tjitse’s tweelingbroer Jelle uit Stiens, Durk en  Prof.Dr Philippus Breuker. In ons gesprek heb ik Pieter met Philippus verward. Na mijn gesprek met de nieuwe predikant liet ging de aandacht uit naar Buitenlandse Zaken en het Instituut Clingendael. Daarbij schoot mij op de eerste plaats de naam Joris Voorhoeve te binnen. Joris Voorhoeve is onder meer vermeld in Een laatste vraag, Joris Voorhoeve and Loek Hermans in Leeuwarden en NS-keuzedag extra met bezoek aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden en Symposium Duurzaam ondernemen over grenzen heen. In dit verband schiet mij nu ook de naam van de heer Maderna te binnen van het bureau Metacentrum in Den Haag. Het kantoor van Metacentrum bevond zich tegenover Landgoed Clingendael aan de Van Alkemadelaan. De huidige voorzitter van het algemeen bestuur van Instituut Clingendael is Paul van der Heijden.

In dit verband gaat de aandacht in Familiebedrijf thans uit naar Plaats van de onderneming in de maatschappijSamenstelling Raad van CommissarissenGegevens Raad van CommissarissenEx-bestuurderOnafhankelijkheidHerbenoemenTussentijds aftredenTegenstrijdig belangAantal commissarissenKruisverbandenEffectenbezitHonoreringPersoonlijke voordelenCommissiesVergaderfrequentie  – AandachtsgebiedenRapportage opvolging aanbevelingen en accountant en Tenslotte: De opvolging van de aanbevelingen.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan Eerste optreden Ds Paul Moet uit Velp, nieuwjaarsbijeenkomst NCCS en mijn documenten d.d. 12 januari vanaf 5 januari 1991 mijn documenten d.d. 13 januari vanaf 5 januari 1991: 1997 Rennert Bilingual and Pitman LondonFax message Instituto Cervantes Benelux & United Kingdom on behalf of Amanda Lovell Pitman London 1998 Love letters in the sand 1999 Een vragende oogopslag – vergeten 2000 Kwaliteitsinstituut 2004 Handelsmerk Instituto Cervantes (1) ter attentie van Knijff & PartnersBrieven aan Breuker 2006 ADSL-verbinding 2008 Bezoek aan Yoyo Olivier 2009 Colloquium van de Asociación Europea de Profesores de Español in Buenos Aires 2010 Crisis in de Residentie van het Koninkrijk der Nederlanden en 2012 Een zware verantwoordelijkheid. 13:58 Hij vertoont wel enige Familietrekken.