HET LICHT OP SJAAK VAN GEMERDEN EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 25 JANUARI VANAF 5 JANUARI 1991

15:50 Ik constateer thans belangstelling voor We can start the joint venture now. De vier montagefoto’s van mij met Diana Spencer bij het standbeeld van Eeltje Halbertsma, bij het huis van Julio Iglesias, in de haven van Malaga en in Kasteel Groot Engelenburg zijn mij verstrekt door de heer Sjaak van Gemerden uit Dieren. Ton de Lange, de eigenaar van het pand, heeft de exploitatierechten teruggekocht van het echtpaar Agricola.  

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan Mijn documenten d.d. 24 januari vanaf 5 januari 1991 mijn documenten d.d. 25 januari vanaf 5 januari 1991: 1995 ‘t Suideras en zijn bewoners 1997 Annual meeting of the Association of teachers in foreign languages 1998 Home alone 2000 Uitvoering Sociale ZekerheidBuilding the holding I 2002 Volledige loyaliteit 2005 Verlangens en wensen 2006 Cervantes Management Centre 2007 Intrinsieke motivatie 2008 Rechtmatigheid van mijn vordering op Harrods 2009 Alles onder controle 2010 Autorit door de Graafschap 2011 Vijfhonderd jaar Lof der zotheid en 2012 Introductiebijeenkomst Nederlands Centrum voor Directeuren en Commissarissen in Leusden.