COMMERCIAL VAN DE BAAK, HET LICHT OP TWICKENHAM EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 21 FEBRUARI VANAF 5 JANUARI 1991

11:20 Voor de goede orde zij nog eens vermeld dat het besluit tot de opbouw van het Instituto Cervantes op 5 januari 1991 door mij op eigen initiatief na een meditatieve wandeling door de duinen en over het strand van Noordwijk is genomen tijdens een gesprek met mijn collega en latere statutair directeur Drs E.H. Halbertsma op de Baak te Noordwijk. Het Management Centrum van onze werkgeversorganisatie VNO-NCW. Althans op ons toenmalige kantoor aan de Parallelboulevard 304. Dit besluit is volgens wikipedia op 21 maart 1991 nagevolgd door de Spaanse Regering “con el alto patrocinio de los reyes de España, bajo el mandato del presidente Felipe González y dependiente de su Ministerio de Asuntos Exteriores”. Dus bijna drie maanden na de belangrijkste beslissing van mijn leven op dat moment. Ik vind dit nog steeds een vorm van machtsmisbruik van de toenmalige Spaanse Minister-President. De brief met bijlage van het Belgische advocatenkantoor Gevers geeft zelfs aan dat mijn collega’s in Alcalá de Henares hebben getracht mij van de rechten op mijn levenswerk af te laten zien. Maar ik ben wel enthousiast over de meest recente commercial van de Baak die regelmatig is te zien op de Nederlandse televisie met als tekst “Jij hebt de regie. Voor het eerst of nog steeds. Het begint bij jou. Want als jij beweegt breng je mensen in beweging. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding: De Baak Het instituut voor Persoonlijk Leiderschap.” Ik heb die regie dus al vanaf 5 januari 1991 en mijn ontslagbrief van 17 juni 1991 van het kantongerecht te Leiden heeft niet zonder reden de aanhef IN NAAM DER KONINGIN! In feite is dat al begonnen in 1979. Toen ik samen met het Institute of English Studies met het Frans Spaans Instituut begon in 1979 kwamen de aanmeldingen voor de cursussen Frans en Spaans met bosjes in onze brievenbus in Wijchen binnenvallen. Al die mensen heb ik in groepen ondergebracht onder leiding van deskundige docenten. Het is in 1978 begonnen als Wijchens Talen Instituut dat thans is uitgegroeid tot de wereldwijde Cervantesorganisatie waarvan het idee reeds in 1968 is geboren tijdens mijn eerste bezoek aan Madrid. Al mijn toenmalige cursisten, docenten en districtleid(st)ers van FSI, IES en NIOW-Talen kunnen hiervan getuigen. De voormalige Spaanse Minister van Justitie Doña Dolores Delgado de García is gisteren in de Comisión de Justicia van het Spaanse parlement voorgesteld als nieuwe Fiscal General del Estado. Dat is weer een andere verantwoordelijkheid dan voor de Ministro de Hacienda. Het wordt er voor mij niet duidelijker op wie nu verantwoordelijk is voor de vergoeding van de inbreuk op mijn handelsmerk in de Benelux. In dit verband ging na verzending van mijn bericht van 12:35 aan Mr.Drs Marc van Hoorn inzake Picasso en Banderas de aandacht gisteren uit naar The Beatles-Twickenham’69.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan mijn bericht Communicatie met Marc van Hoorn en mijn documenten d.d. 20 februari vanaf 5 januari 1991enkele documenten waarin Twickenham is vermeld: Forever yoursEl DiamantistaNieuw huiswerk voor Dehaene en VerheugenHerniewd bezoek aan Marokko en mijn documenten d.d. 21 februari vanaf 5 januari 1991: 1996 BEB/DEUR/IEG96011581 (1) 1997 Letter to Mr José María Aznar 1998 Berichtgeving aan de BaakTeambuilding  2001 Verdere ontwikkelingen 2002 Letters to Diana Princess of Wales 2003 Inzake Prinses Margarita 2004 Werkverslag Spanje 2004.04 2005 Toledo en Valladolid 2006 Jan SnellenburgAnnulering creditcard (1) 2007 2008 Administratieve zakenForward Annual Return and Annual Accounts End of financial year 2008 2009 Inzake Sem van Berkel 2010 Torremolinos ontwaakt: Hola Don Pepito… Hola Don José  2011 Terug uit Granada en 2012 Nieuw AEPE-congres in Gijón.