TOESPRAAK VAN KONING WILLEM-ALEXANDER, HET LICHT OP ETON, DE KROON EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 21 EN 22 MAART VANAF 5 JANUARI 1991

Na de Koning van Spanje was gisteravond het woord aan onze Koning Willem-Alexander vanuit Paleis Huis ten Bosch.  

Vanuit deze achtergrond vervolg ik aansluitend aan mijn bericht Sainsbury’s, Sir Winston Churchill, Lillibet, en mijn documenten d.d. 20 maart vanaf 5 januari 1991 mijn waarnemingen in Deel 1 van Seizoen 2 van The Crown. In deze aflevering spreekt Minister-President Anthony Eden een zaal met studenten toe in Eton College.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn documenten d.d. 21 maart vanaf 5 januari 1991: 1996 Bezoek Koning Juan Carlos 1997 The advice of 22 April 1992Groen licht 1998 Engels-Spaans communicatieprobleemElizabethan serenade 2001 Wij Heren van Middachten 2002 Everywhere I go my shadow walks beside me 2003 Promotie 2004 – 2005 Grondleggers Instituto Cervantes bijeen in Toledo 2006 Eerlijk zullen we alles delen 2007 Retour Nijmegen-Utrecht 2008 Dr Heydanus 2010 De Troon Deel 3 België is van mijen 2011 Het is lente en 2012 Tweede dag Nederlands staatsbezoek aan Luxemburg.

Na verzending van het bovenstaande ging mijn aandacht uit naar de brief van 21 maart 1996 van Drs T. Breuker uit Groningen. De heer Breuker is enkele jaren geleden overleden. Maar die brief frustreert mij nog altijd. Feiten en fictie worden vaak door elkaar gehaald. Zijn observaties komen niet overeen met mijn persoonlijke ervaringen. In de periode april 1993 tot december 1994 heb ik mijn toevlucht moeten zoeken in het Radboud UMC nadat de toenmalige voorzitter van de Stichting Cervantes Benelux mij had laten weten dat april van dat jaar ‘de maand van de waarheid’ zou worden en de heer Breuker vanuit zijn cultureel antropologische achtergrond had gewaarschuwd voor criminele dreiging vanuit Latijns-Amerika. In het Radboudziekenhuis heb ik toen een veilig onderkomen kunnen vinden waarvoor ik toenmalig Radbouddirecteur Werner nu nog altijd dankbaar ben. Het was voor mij persoonlijk een ervaring die mijns inziens vergelijkbaar is met de huidige coronacrisis. Zoals dit virus thans om zich heen grijpt was dat indertijd ook het geval met de georganiseerde misdaad die vanuit mijn visie bezig was de macht over te nemen in het Koninkrijk der Nederlanden. De berichtgeving vanuit de Centrale Recherche Informatiedienst in Zoetermeer in die tijd laat daar geen enkele twijfel over bestaan. Het programma ‘Goedemorgen Nederland’ wordt nu ook tot 12:00 op zaterdagochtend uitgezonden. Zo mogelijk volg ik de berichtgeving in dit programma en besef nu ook ten volle dat de Nederlandse bevolking zich in die tijd niet heeft gerealiseerd dat ik als oprichter van het Instituto Cervantes een wereldwijde verantwoordelijkheid draag. In de periode 1979-1987 heb ik samengewerkt met de Nederlandse Colleges van Burgemeester en Wethouders om talencursussen te organiseren in het hele land. Zo zag ik zojuist in ‘Goedemorgen Nederland’ een oude bekende die thans burgemeester is van Breda en voordien van Heerlen. Het is de heer Paul Depla. Wij treffen de heer Depla onder meer aan in Bij jouw vijftigste verjaardag, Alumnidag Radboud Universiteit 2006 en De installatie van Thom de Graaf als Burgemeester van Nijmegen. Een onzuivere beeldvorming kan grote schade aanrichten aan mensen die de bereidheid tonen om zware beleidsverantwoordelijkheden te accepteren. Zo kan ik mij verplaatsen in de uitspraak “het is verschrikkelijk om je eigen onderneming waar je jarenlang zoveel tijd en liefde in hebt gestoken, in gevaar te zien komen” door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. Van 1979 tot en met 1991 heb ik mij ingezet om dat soort problemen te voorkomen. Zowel vanuit mijn verantwoordelijkheid voor het Frans-Spaans Instituut (1979-1981), NIOW-Talen (1981-1987) als de Baak (1988-1991). Ik ben geschrokken van hetgeen (thans voormalig) Minister Bruno Bruins is overkomen. Een soortgelijke situatie heeft er in 1987 toe geleid dat ik gas terug moest nemen waardoor mijn medeaandeelhouders zich voor een schijnbaar onoplosbaar probleem gesteld hebben gezien. Vanuit die gedachte heb ik vannacht gekeken naar Deel 2 van Seizoen 2 van The Crown getiteld ‘A Company of Men’. In deze aflevering reist Prins Philip in 1936 vijf maanden de wereld rond langs landen van het Britse Gemenebest. Onder meer om de openingsplechtigheid te verrichten voor de Olympische Spelen in Melbourne. De Britse Regering dient imagoschade van Het Koninklijk Huis te voorkomen ten gevolge van de echtscheiding van de ‘Private Secretary to The Duke of Edinburgh’.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn documenten d.d. 22 maart vanaf 5 januari 1991: 19921993 Ontvangst op 10 maart 1993 1996 Brief aan de Directeur van de Centrale Recherche InformatiedienstKroonprins Philippe van België 1998 Shut up Al Fayed 1999 Brief van 2 maart 1999 (2)Verhuizen 2001 Vertrouwen 2002 To Russia with Love 2003 Cursusbijeenkomst Reunion in Woerden 2004 Ahead only 2005 Lunchgesprekken en avondwandeling door Toledo 2006 Carlos Haya 2007 Hein van Hoeckel 2008 Kortetermijndoelstellingen 2009 De brieven van de vijf bij mijn Cervantesplan betrokken vorstenhuizen 2010 From Paris with love ter attentie van Drs E.H. Halbertsma 2011 Protocol en 2012 Derde dag Nederlands Staatsbezoek aan Luxemburg.