JAARVERGADERING VAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND, MIJN DOCUMENTEN D.D. 27 EN 28 MAART VANAF 5 JANUARI 1991 EN ONS KOMPAS

In deze tijd van een ongekende wereldwijde gezondheidscrisis en te verwachten economische recessie is het zaak dat wij de krachten blijven bundelen. Vooral als onderwijskrachten zijn wij verantwoordelijk voor onze nazaten en de toekomst van hun nageslacht. Ik richt mij in dit geval voornamelijk tot het nieuwe bestuur van de VDSN. We hebben namelijk al vaker een crisis moeten overwinnen. Met succes. Ik denk hierbij aan onze tijd met Nieuw Elan en het hieruit voortgekomen poldermodel waarbinnen werkgevers, werknemers en overheid eendrachtig hebben samengewerkt om de Nederlandse samenleving een sterke financieel/economische basis te verschaffen waardoor wij op dit moment nog in leven zijn. Ik voel niet de noodzaak om hier nu verder op in te gaan. Via de moderne communicatiemiddelen worden we gelukkig behoorlijk geïnformeerd naar de stand van zaken en wat ons te wachten staat. Het huidige VDSN-bestuur bestaat nu uit Nederlands- en Spaanstalige bestuurders met een verschillende achtergrond. Ik ben nu benieuwd op welke wijze die bestuurders kunnen bijdragen aan een vreedzame en gezonde samenleving waarin de talen Nederlands, Spaans en Engels een belangrijke rol blijven vervullen ondanks de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Aansluitend aan mijn bericht Het Licht opnieuw op Brussel en mijn documenten d.d. 26 maart vanaf 5 januari 1991 memoreer ik mijn documenten d.d. 27 maart vanaf 5 januari 1991: 1995 Dissertatie 1996 Artikel TelegraafBrief aan de Voorzitter van de Vereniging van Leraren in Levende TalenReferendumRelatie Nederland-FrankrijkKoningschap 1997 Letter about Koningschap to Prince Willem-AlexanderKoningschap1998 Irish bar Harp 2001 GelredomeEasy Starts Cervantes Recruitment and Selection 2002 Carlos Rubio 2003 Advocaten:no cure no pay beperkt toegestaan 2006 Annulering creditcard (2) 2007 The black box 2009 Jaarvergadering Docenten Spaans in Nederland 2009 op zaterdag 28 maart te Hilversum 2010 Jaarvergadering 2010 van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland in HilversumUw herinnering van 27 maart 2010Reminder 2011 Jaarvergadering 2011 van de Vereniging Docenten Spaans te Hilversum en 2012 Koninklijke Post.

Na dit te hebben vastgesteld ben ik verder gaan kijken naar aflevering S2:A10 van The Crown getiteld ‘Mystery Man’. Op minuut 44:07 zien wij The Queen rode rozen afknippen die mij doen denken aan de vijftig rode rozen die ik in Oegstgeest aan mijn collega van dezelfde naam heb laten bezorgen nadat mijn officiële werkzaamheden in die regio tot een eind waren gekomen. Het was in de tijd dat Harold MacMillan zijn verantwoordelijkheden overdroeg aan Sir Alec Douglas-Home. Dat was de contactpersoon van Eton College met het Nijmeegs Lyceum in de tijd dat de leerlingen van Eton het toneelstuk ‘Much ado about nothing’ van Shakespeare bij ons op school tot uitvoering brachten. Ik vraag mij dus af wie de producers van deze televisieserie voor ogen hadden als ‘Mystery Man’. Ik ben immers nooit erg geheimzinnig geweest als opvolger van de directeur van het Institute of English Studies. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de direct betrokkenen daarvan slecht op de hoogte zijn geweest. Dat geldt mijns inziens niet voor de medewerkers van het Wereld Natuurfonds. Maar wat in het vat zit verzuurt niet.

20:07 Ik constateer thans in mijn beleidsplan bijzondere aandacht voor Risicobeperking en Spaans en Management in Nederland.

Desde este punto de vista conmemoro – expresando nuestra solidaridad con todos los que tenemos que sobrevivir de esta terrible crisis sanitaria – mis documentos del 28 de marzo a partir del 5 de enero de 1991: 1997 Request for the title of EarlErkenning 1998 Gracias 1999 Heideroosje 2000 Retour Nijmegen-Wassenaar III  2002 Excursie naar Sergiev Posad 2003 Logboek zomer 1996 2005 Dochter voor Friso nen Mabel: Emma Luana Nanette Sophie 2006 La camisa negra 2007 De grote dag 2008 Deadline 28 maart 2008 2010 Jezus Christ Superstar 2011 Recordando Steven Spielberg en Nimega en 2012 Oranjesingel.