PARTIJVOORDETOEKOMST.NU, HET LICHT OP PRINS CONSTANTIJN EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 4 MEI VANAF 5 JANUARI 1991

Inzake de statuten van de Stichting Cervantes Benelux verwijs ik naar Instituto Cervantes i.o. ter attentie van Mr. R.J. Arkenbout van advocatenkantoor Nauta Dutilh  en de hiernavolgende correspondentie met Nauta Dutilh. Ik heb nog altijd behoefte aan aanvulling van het bestuur. En aanvulling van het banksaldo van de Stichting. In dit verband ontving ik zaterdag van onze penningmeester dit bericht: “datum: 2 mei 2020 12:56 onderwerp: NG rekening NL91 INGB 0004 7292 66, Stichting Cervantes Benelux Dag John, Hopelijk gaat, in deze “verwarrende tijd”, alles goed met jou en ieder die je dierbaar is. Bijgaand (als pdf-bestand) de mutaties over 2020 van ING rekening NL91 INGB 0004 7292 66, Stichting Cervantes Benelux. Het saldo van de rekening bedraagt heden € 16 (positief). Zoals je zult constateren is er enkel voldoende saldo om de eerstvolgende maandkosten (mei 2020) te kunnen voldoen. Nogmaals: mij is bekend dat je veel waarde hecht aan het aanhouden van deze rekening (ondanks een “kostenpost” van ca. € 125 per jaar!). Mocht jij nog steeds van mening zijn dat het bestaan van deze rekening gerechtvaardigd is, graag het saldo op de rekening weer aanvullen zodat er voor de komende tijd weer geld kan vloeien (enkel) naar de ING Bank! Vrede en alle goeds! Geert Peters”.

Ik vind het niet alleen voor mijzelf van belang dat deze rekening gehandhaafd blijft maar voor eenieder die ik van de ontwikkeling en behoud van het Nederlandse Cervantesplan op de hoogte heb gesteld. Elke gave is in deze moeilijke tijd van harte welkom. Al is het maar een tientje per persoon. Het gaat immers om De Toekomst. In dit verband heb ik gisteren na verzending van Het Licht op Cyprus en mijn documenten d.d. 2 en 3 mei vanaf 5 januari  1991 gekeken naar het programma WNL op zondag onder leiding van Rick Nieman. Na Hervormen.nu en Cervantes.nu krijgen wij nu ook te maken met de Partijvoordetoekomst.nu. Ik hoop dat Henk Krol daarbij niet zal vergeten mensen op te roepen om een bijdrage te leveren aan de Stichting Cervantes Benelux zodat wij ons werk kunnen voortzetten. In het programma was ook Prins Constantijn prominent aanwezig. Ik hoop dat hij nieuwe starters kan gaan bewegen om de uitvoering van een aantal in mijn beleidsplan vermelde werkmaatschappijen gestalte te gaan geven. Ondernemers en leerkrachten hebben een voorbeeldfunctie in onze samenleving. En die dient breed te worden ondersteund. Nadat zijn broers Willem-Alexander en Johan Friso in 1996 te kennen hebben gegeven niet voor een bestuursfunctie in de Stichting Cervantes Benelux beschikbaar te zijn stel ik het op prijs thans Prins Constantijn een bestuursfunctie te mogen aanbieden om de bovenvermelde reden. Samenwerking is een belangrijke voorwaarde om onze doelstellingen te realiseren. Dat geldt met name voor de regeringen van Spanje en Nederland. In dit verband heeft mij de reactie verbaasd van de huidige Spaanse Minister van Volksgezondheid Salvador Illa Roca op een vraag van een medewerker van het NOS Journaal tijdens zijn persconferentie van gistermiddag.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn documenten d.d. 4 mei vanaf 5 januari 1991: 1992 Salamanca Don QuijoteDon Quijote Salamanca1993 Drs T. Breuker1995 En conmemoración del 5 de mayo 1998 The People’s Princess 1999 Zevende titel voor Noordwijk 2000 Gran Hermano III 2001 Cervantesproject 2001 2002 Bericht van de Lionsclub Maarn-MaarsbergenThe Red Lion 2003 On Her Majesty’s Service 2004 Integriteit 2005 Rechtszitting bij de Raad van Beroep 2006 Toegevoegde waarde 2007 Elizabeth III 2008 Terug in TorremolinosBrief van 21 april 2008 2009 FC Cervantes Vitesse op weg naar Europees voetbal 2011 Een bijzondere herdenking en 2012 Hans Wijers.