AANDACHT VOOR KNIJFF MERKENADVISEURS, BIG FISH EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 7 MEI VANAF 5 JANUARI 1991

09:15 De strijd tegen het coronavirus komt sterk overeen met mijn strijd tegen de georganiseerde criminaliteit vanaf 3 mei 1993. In die week ben ik tot 4 december 1994 in quarantaine geplaatst terwijl het grootste deel van onze landgenoten niet zag wat er gaande was in ons land. De directie van de Baak heeft daar toen nog een thema van gemaakt onder het motto ‘Wat is er aan de hand in strategisch Nederland?’ In dit verband constateerde ik na verzending van mijn bericht Het Licht op Femke Halsema en mijn documenten d.d. 6 mei vanaf 5 januari 1991 in mijn Correspondentie met Knijff Merkenadviseurs speciale aandacht voor Erratum en Instituto Cervantes Benelux (6). Ik acht het immers van het zwaarste belang dat de uitvoering van ons beleidsplan blijft ingebed in de beginselen van de Europese Rechtsstaat. In dit verband ontving ik vandaag deze reactie van onze scriba: “Grada Hildering 13:02 aan mij Beste John. Wat naar dat de kaars naar beneden viel. Ik hoop dat jij niet te veel problemen hebt met de man die zijn auto beschadigde. Gelukkig hebben we wat meer bewegingsvrijheid gekregen. Veel sterkte voor jou bij alles Vriendelijke groet Grada Hildering.” Mijn reactie: “14:59 aan Grada Dank voor deze reactie Grada. Het was een heel merkwaardige gewaarwording tijdens een voor mij bijzondere plechtigheid ter gelegenheid van de bevrijding. De kaars en mijn computer stonden op een vorige week ontvangen nieuwe tuintafel. Het is een opklapbare tafel. Plotseling klapten de linker poten van de tafel in waardoor het linkerblad inknikte. Ik kon nog net mijn computer redden. Hij schoof van het hellende blad. Dat is een geluk bij een ongeluk. Op hetzelfde moment viel de kaars om. Over de reling van het balkon. Like a Candle in the Wind. Ik hoop dat mijn verzekering de schade vergoedt. Hartelijke groet, John” Hierna ontving ik dit bericht van mijn oudste zoon: “Mark van der Heijden 20:18 aan mij Hoi pap, ik heb een promotiefilmpje gemaakt voor de musical. Vind je vast leuk.” Mijn verzoek om dit bericht te delen met vrienden en collega’s heb ik niet meer afgewacht.

Mijn horoscoop luidt vandaag ‘U hebt veel ideeën op publicitair, filosofisch en religieus gebied en kunt deze goed tot uitdrukking brengen. Ook het buitenland wekt uw interesse en met uw originele plannen kunt u uw bedrijf een nieuw perspectief bieden’. Dat heeft de astroloog goed gezien. Perspectief tekenen was al mijn favoriete bezigheid op de HTS. De term ‘Nueva Perspectiva’ dateert al uit mijn quarantaine in het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen in de vorm van een tekentherapie. Dat heeft mij duidelijk goed gedaan. Het was een periode waarin ik mijn gedachten weer rustig op een rijtje kon zetten voordat ik als een soort don Quijote opnieuw een volgende stap kon zetten op het gebied van de organisatieontwikkeling. Publicitair hoop ik op medewerking van de Baak te kunnen rekenen. Ik ontving gisteren de nieuwe Vliegende Hollander van de NCCS. Voorzitter Wilmar Bliek heeft tot nu toe op publicitair gebied al een belangrijke bijdrage geleverd met zijn lied over John en Diana. Op filosofisch gebied wil ik nogmaals benadrukken dat ik ervoor heb gekozen om de spreuk ‘De geschiedenis van de Baak is de geschiedenis van een filosofie’ als voorbeeeld te laten dienen voor ‘De geschiedenis van Cervantes is de geschiedenis van een filosofie’. Die filosofie gaat immers terug tot hetgeen ik heb beschreven in El Erasmismo y Cristianismo Nuevo en el Don Quijote de La Mancha de Don Miguel de Cervantes y Saavedraa en de hiernavolgende ‘ponencias’. Ik ben ook blij voor de steun die ik krijg van mijn beide zoons Mark en Ramon. Ofwel Drs M.F.A en Ir R.J. van der Heijden. Op religieus gebied ben ik gelukkig met de steun van de Nederlandse Interkerkelijke Gemeente aan de Costa del Sol. Vanuit het buitenland hoop ik dat Elton John nu eens eindelijk zijn medewerking gaat verlenen aan het plan dat ik samen met Prinses Diana voor ogen had.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn documenten d.d. 7 mei vanaf 5 januari 1991: 1996 Relatie Nederland-FrankrijkDon Quijote te Salamanca 1997 Education is my core business in Britain 1998 Uw brief van 5 mei ter attentie van A.F.Th. van der HeijdenNieuwe bestuurssamenstelling ter attentie van fractievoorzitter F. Bolkestein van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 2001 Geen horoscoop vandaag 2002 Paars III ter attentie van fractievoorzitter Jan Peter Balkenende van het Christen Democratisch Appel (CDA)Paars III ter attentie van fractievoorzitter Thom de Graaf van D66Paars III terattentie van fractievoorzitter Ad Melkert van de Partij van de ArbeidRichtlijnen ter attentie van de President van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds 2003 Instituto Cervantes England and Wales 2004 Belangrijke bondgenoot 2005 Kingdom of Heaven 2006 Le Pitié Saint Salpetrière/Sacré CoeurHet Heilig Hart van Onze Organisatie 2007 Wilzing 2009 Guy Verhofstadt een man met visie 2010 ICB/1032521 2011 Het Konijn op Het Valkhof 2012 The Jivin’ Jaks heet thans paparazzi en Frankrijk heeft een van afkomst Nederlandse president (François Hollande).