TERUGBLIK OP 1992, VERBINDINGEN EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 18 MEI VANAF 5 JANUARI 1991

Na verzending van Verjaardag van Koningin Máxima, mijn documenten d.d. 17 mei vanaf 5-januari 1991 en Europe shine a light heb ik teruggeblikt op mijn hoogtepunt: Ilse de Lange en Michael Schulte in het Vredespaleis met Ein bisschen Frieden en gekeken naar

‘La lectura de la Constitución española” met bijzondere aandacht voor Artikel 56: “1. El Rey es el Jefe de Estado. Símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le aribuyen expresamente la Constitución y las leyes. 2. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona”.

Daarna is het terugblikken nog niet afgedaan en verzond ik dit bericht: “Maar dit is nog het allermooiste! Ongeëvenaard! Buildings in the spotlight – Shine A Light by the Rotterdam Philharmonic – Europe Shine A Light (vanuit het Parkhotel in Rotterdam). Daar hebben Wij Samen altijd aan gewerkt. Dat mag wel eens gezegd worden! 19:49 Met een bijzondere apotheose. Goed dat iedereen daar nu thuis over kan nadenken en even niet de straat opgaat. Dit is een tijd voor meditatie die mensen dichter bij elkaar brengt. Navelstaren noemen wij dat in management terms. Daar gaat het ons immers om. Dank aan alle informatie- en communicatiespecialisten die dit event hebben mogelijk gemaakt. En mijn doce puntos zouden gisteren gegaan zijn naar Servië met ‘Hasta la vista’. In dit verband is 18 mei 1992 misschien nog wel de meest gedenkwaardige dag uit mijn leven. Nadat de Spaanse overheid als een stoomwals over mijn levenswerk was heengedenderd had ik geen andere keus dan het probleem persoonlijk te bespreken in de geboorteplaats van Cervantes. Ik had het gesprek conform de adviezen die ik van Liesbeth had meegekregen zorgvuldig voorbereid en ben vanuit mijn logeeradres van de familie Hagendijk in Madrid Mirasierra naar Alcalá de Henares gereden.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn documenten d.d. 18 mei vanaf 5 januari 1991: 1992 Alcalá de HenaresInstituto Cervantes Alcalá de Henares (als boven) 1994 Versie 2 conceptbrief ten behoeve van mijn beste collega in Noordwijk 1995 Uw standaardbrief d.d. 15 mei 1995 ter attentie van de Redactie van De Telegraaf 1997 Building the bridge between Stratford-upon-Avon and Alcalá de Henares 1998 Beleidsplan/09500 – AQ 588.0966 Ernstige uitlatingen van een gewaardeerde collega 1999 El mundo de mañana  2000 Lijmen 2001 Huwelijk Constantijn en Laurentien 2002 Nog iets vergeten 2003 Feestartikelen 2004 Kersen eten 2005 Wettelijke kaders 2006 La Verdad 2007 Verbindingen 2008 El Open Arms 2010 Bezoek aan de consul en de NCCS 2011 Instituto Cervantes Ltd en RTL Boulevard en 2012 Een terras aan de Avenida Palma de Mallorca.

Mijn horoscoop luidt vandaag ‘Maak anderen deelgenoot van de kennis en inzichten die u zich eigen hebt gemaakt. Kijk uit naar een bezoek van naasten maar houd uw emoties in bedwang. Uw denken kan worden beïnvloed door gebeurtenissen in het verleden’.

Dat klopt helemaal. In dit verband denk ik terug aan de woorden die Bill Holdsworth mij heeft geschreven over de ‘hook, line and sinker’. Zie 25 años de Constitución Andaluza: “Opmerkelijk is de stevige positie die mijn brief aan de heer Bill Holdsworth heeft ingenomen op 66. Ik begrijp nu dat het hem duidelijk is dat ik Diana ‘aan de haak’ had geslagen (‘hook, line and sinker’ om zijn woorden aan te halen).” Het idee om cross references aan te brengen in mijn boek is ook van Bill Holdsworth afkomstig. In dit verband memoreer ik mijn brief Your letter of 29th April aan de heer Holdsworth van 3 mei 2004.