TERUGBLIK OP 1992, MIJN DOCUMENTEN D.D. 4 JUNI VANAF 5 JANUARI 1991, HET KOMPAS VAN FRIGILIANA EN HET LICHT OP WASSENAAR

Na verzending van mijn bericht Terugblik op 1992 en mijn documenten d.d. 3 juni vanaf 5 januari 1991 ¡no pasarán! ontving ik een betalingsherinnering van penningmeester ad interim Jos Canton van de Vereniging van Leraren in Levende Talen in mijn brievenbus. Hierop heb ik alsvolgt gereageerd: “datum: 3 jun. 2020 14:17 onderwerp: Lidnummer: 13289 Geachte heer Canton, Uw betalingsherinnering van 11 mei 2020 heb ik vandaag in goede orde in mijn brievenbus ontvangen. Voor zover het mij bijstaat heb ik geen originele nota gekregen. Ik verzoek u daarom mij hiervan een kopie te doen toekomen. Bij voorkeur per email. Zonodig zal ik mijn bewindvoerder vervolgens verzoeken het verschuldigde bedrag te voldoen. Hartelijke groet uit Torremolinos, John van der Heyden Voorzitter Stichting Cervantes Benelux”.

Vervolgens heb ik tot 15:20 gekeken en geluisterd naar de Sesión Plenaria (03/06/2020). In het verleden ben ik gewend geweest problemen van anderen op te lossen. Liesbeth Halbertsma heeft mij dat afgeleerd in Hoofddorp en daarvoor ben ik haar tot op de dag van vandaag uitermate dankbaar. Tijdens ons gesprek op 22 april 1992 was de Expo van Sevilla twee dagen oud. Tien dagen later ben ik naar Spanje vertrokken. Mijn herinneringen van 21 mei 1992 komen overeen met de beelden van Diana de Gales en la Expo 92 en Sevilla. Het zit mij nog altijd dwars dat ik een jaar later in Nijmegen mijn toevlucht moest zoeken tot een afdeling van het UMC Sint Radboud. Nochtans doet het mij deugd dat ik tot op heden de situatie onder controle heb mogen houden zoals ik dat in mijn NIOW-tijd in Nederland heb mogen doen en mijn fakkel kan overdragen aan mijn nageslacht. Dat neemt niet weg dat ik van mening ben dat de Spaanse Regering nu wel eens een bijdrage mag gaan leveren aan Onze inspanningen binnen Ons beleidskader. In dit verband had ik gisteren een telefoongesprek met een medewerkster van het Spaanse ‘Agencia Tributaria’. Ik sta bij die dienst te boek als HEIJDEN JOHANNES LAMBERTUS VAN DER. Dit is te gek voor woorden en heb haar geadviseerd mijn gegevens in hun administratie aan te passen conform de gegevens op mijn identiteitsbewijs. Vanuit deze achtergrond vervolg ik mijn verhaal over 28 jaar NederlandsSpaansBritse organisatieontwikkeling met mijn verslag van 4 juni 1992.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn documenten d.d. 4 juni vanaf 5 januari 1991: 1992 Nerja en FrigilianaEscuela Hispánica Nerja 1996 Terugblik op 31 mei 1996 1997 Meeting of Tony Blair and Bill Clinton in 10 Downing StreetVerzoek om informatie aan de Directie van Paleis Het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden  – Report 22 Letter no 97/88 of the Hoge Raad van Adel dated 4 April 1997De Nieuwe Economie 1998 Publikatie  – GelovenCervantes Travels 1999 Paars Europa 2000 Hong Kong 2002 Dagboek 002 2003 Bericht uit de Keizer Karelstad 2004 Francis Shand Kydd 20 januari 1936 – 3 juni 2004  2005 Van historische importantie 2006 Coquille de St. Jacques 2007 Van zwaarwichtig belang 2008 Seminar Haags Juristen College 2009 The Flow in Torremolinos 2010 Felderhof naar buitenland 2011 Stairway to Heaven en 2012 Valleymoore.

Ik denk hierbij aan het bericht dat ik gisteren aan Bernhard Roters in Sevilla heb gestuurd: “3 jun. 2020 20:18 (12 uur geleden) Hola Bernhard, Un recuerdo memorable de mi visita a Sevilla: Diana de Gales en la Expo 92 de Sevilla. Hasta más ver John van der Heyden”. Hartverscheurend. Ik heb er slecht van geslapen. Ik heb haar nog zien lopen tussen het Barrio de Santa Cruz en het Alcázar. Als de dag van gisteren. Het is te zien op mijn opname van 25 mei 1992 minuut 3:30. Vermoedelijk was Zij toen al met mijn plannen aan het werk en op de hoogte van de mededeling die ik op 22 april 1992 in Noordwijk heb gedaan. Twee dagen na de Opening van de Expo door Koning Juan Carlos I en een week vóór mijn vertrek naar Spanje in mijn ‘Mazda Rocinante’ als beschreven in de inleiding van dit bericht.

Mijn horoscoop van vandaag: ‘Een beminde of zakelijk medewerker kan te veel beslag op uw tijd leggen en u van zoveel energie beroven dat u niet aan uw verplichtingen kunt voldoen. U hebt nog steeds de kans uw banksaldo te vergroten door te gaan schrijven’. Daar ben ik nu dus al druk mee bezig.

P.S. María Jesús Romero is thans Ministra de Hacienda de España en dus verantwoordelijk voor de reorganisatie van haar departement. Mijns inziens betekent de registratie van persoonsgegevens terzake tot haar belangrijkste verantwoordelijkheid

11:00 Zo als u wellicht bekend heb ik reeds vanaf 1995 het voornemen om de Stichting Cervantes Benelux te laten vestigen in Villa Eikenhorst in Wassenaar. In dit verband denk ik dat Burgemeester Jan van Zanen een waardevolle aanwinst is voor ons managementteam.