HET LICHT OP DE DIRECTIE VAN DE BAAK, SPAANSE LES EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 8 JULI VANAF 5 JANUARI 1991

11:15 Na verzending van Cuarenta años de la constitución en mijn documenten d.d. 7 juli vanaf 5 januari 1991 ontving ik het bericht “13:40 Bericht geblokkeerd Je bericht aan ***** is geblokkeerd. Bekijk de onderstaande technische details voor meer informatie.” Ik denk dat ik de heer Wintels nu voldoende beleidsinformatie heb doen toekomen als oud-directiemedewerker van de Baak en heb hem daarom van mijn verzendlijst verwijderd. In dit verband lees ik ook op zijn Wikipediapagina “In juni 2020 ontstond er een zorgrel omdat bleek dat hij zijn vergoeding voor zijn toezichtfunctie had verdubbeld, waarna hij op 2 juli 2020 (dus vorige week) is afgetreden.” Nochtans staat hij op de website van de Baak op dit moment nog als directeur van de Baak vermeld. Hoewel mijn beleidsplan op de Baak is geboren en ik dat ook uitgebreid heb gedocumenteerd in mijn boek heb ik tot op heden nog geen reactie op mijn berichtgeving ontvangen. Dat bevreemdt mij ten zeerste omdat ik mijn collega’s van de Baak altijd een warm hart heb toegedragen en hun adviezen altijd heb opgevolgd. Wellicht is Heleen Hordijk een geschikte samenwerkingspartner en overige contactpersonen van het Europees Instituut de Baak. Dat huisje in het bos spreekt mij wel aan. Daar zal ik mij weer snel thuis voelen beste Maagd: Het is soms moeilijk de juiste woorden te vinden om iets duidelijk te maken. Neem de tijd om uw gedachten te ordenen. Bijbedoelingen kunnen eerlijke communicatie in de weg staan. Schrijf u in voor een bijscholingscursus.

In dit verband verwijs ik naar mijn webpagina Spaanse les.

Schorpioen: Een geschikte dag om belangrijke gesprekken te voeren en serieus te studeren. Partners zullen op dezelfde golflengte zitten en het eens zijn over gezamenlijke plannen. U kunt een onverwacht compliment krijgen.

Vandaag zal ik mij verder wijden aan mijn document over Stratford-upon-Avon. De adviezen van Philip Homer heb ik inmiddels ook allemaal uitgevoerd.

De concurrentie tussen SBO en Nieuw Elan heeft indertijd tot ongewenste spanningen geleid. Dat wil ik niet meer meemaken. Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn documenten d.d. 8 juli vanaf 5 januari 1991: 1995 Nederlands-Spaans Centrum voor Handelsbevordering 1996 Inspiratie 1997 Photographs of my latest residence in NoordwijkCompliment 1998 FoutjeHistorische dag 1999 Bilthoven 2000 Vertrouwen 2002 Corthea Goeman Borghesius en Prinses Carolina 2003 Nassaublauw, Rood, Paars en Oranje 2004 The Truce and nothing but The Truth 2005 De pauw van Warwick Castle  2006 AEPE-Congres in Málaga 2007 Londen-Parijs 2008 George Görtemöller, Carla Peeters en Frits Wiersema 2009 Tolkenservice en overige wederwaardigheden 2010 Nitty gritty details 2011 Annemarie Jorritsma in beeld en 2012 Louis van Gaal bondscoach Nederlands Elftal.