DE COMMUNICATIE TUSSEN DE NEDERLANDSE EN SPAANSE BELASTINGDIENST

Aan Drs. M.F.A.van der Heijden CC de Secretaris/Penningmeester van de Stichting Cervantes Benelux, Voorzitter Danielle Siems, Paula Costas Alonso van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland, Blanca Cano González Spaans Levende Talen, Drs L. Freeve de Vrijer Asociación Europea de Profesores de Español, Voorzitter Wilmar Bliek, reisleidsters Francis Versteeg en Ankie Dobbelman, schrijver Peter Langendam, (Nederlandse Club Costa del Sol), Voorzitter Piet Visser en John Timmerman van de Nederlandse Interkerkelijke Gemeente aan de Costa del Sol in verbondenheid met de Koninklijke Huizen en Regeringen van Nederland, België, Luxemburg, Spanje en het Verenigd Koninkrijk

Waarde vrienden en collegae, Aansluitend aan mijn bericht 20200711 Jack Rackham, De Britse Monarchie, Coaching, Jeroen Snel in Kasteel De Haar in Haarzuilens, De communicatie tussen de Nederlandse en Spaanse belastingdienst en mijn documenten d.d 11 en 12 juli vanaf 5 januari 1991 gaat mijn aandacht opnieuw uit naar de homepage van Europees Instituut de Baak en ik denk dat ik begrijp waarom Heleen Hordijk en Eva Bloemen mijn emailadres hebben geblokkeerd. Met name in verband met de lijsttrekkersverkiezing van het CDA tussen Mona Keijzer, Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt. Ik bemoei mij niet met de partijpolitiek maar ik heb inmiddels wel vastgesteld dat laatstgenoemde een belangrijk inzicht heeft verworven in het functioneren van de Nederlandse belastingdienst. Daarom vind ik het belangrijker dat hij zich op dat gebied blijft wijden aan zijn ‘core business’. De Nederlandse belastingdienst heeft mij vanaf mijn vestiging in Spanje namelijk aardig om de tuin geleid. Jaarlijks heb ik opgave gedaan van mijn wereldinkomen aan de Nederlandse belastingdienst in Heerlen. Hierop heb ik steeds – zoals afgelopen week – het bericht ontvangen ‘Vastgesteld in Niet in Nederland belastbaar inkomen € 0.’ Dit betekent in mijn situatie ‘In Spanje belastbare inkomen is 0’. Ik vind dit een ernstig Nederlands-Spaans communicatieprobleem en dient te worden rechtgezet. Hierdoor ben ik door de Nederlandse belastingdienst ernstig op het verkeerde been gezet.

Dit wilde ik nog even met U delen.

Hoogachtend, John van der Heyden Voorzitter Stichting Cervantes Benelux

Bijlage: 20200709 Beschikking wereldinkomen

Instituto Cervantes Benelux is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummer 0508277 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff