DE ARC DE TRIOMPHE IN PARIJS, MIJN DOCUMENTEN D.D. 14 JULI VANAF 5 JANUARI 1991, POSTCODE 6601 CB 28 IN WIJCHEN BIJ NIJMEGEN EN PALABRAS DE SU MAJESTAD EL REY

Op deze nationale feestdag in Frankrijk gaan mijn gedachten altijd uit naar de Arc de Triomphe in Parijs. Daarom memoreer ik bij deze gelegenheid aansluitend aan mijn bericht De nitty gritty details van Toledo mijn documenten waarin de Arc de Triomphe is vermeld: Nieuwe missieVis schoonmakenCity of glassJij bent het beginArc de Triomphe Friesland boppeReünieThe Lion KingJivin’ JaksPersoonlijk onder onsjeReconstructie van de rit naar luchthaven Le BourgetTweede brief uit Parijs: La Vérité  – De WaarheidRicoDe verliefde gevangeneBurgemeester Drijber van Arnhem en Mario TestinoInzake the Diana Inquest Part I  – Deadline 28 maart 2008Twaalf jaar Nieuwe EconomieLedenvergadering Valkhofvereniging 2008Aangetekende brief aan statutaire vestigingSchavuit van Oranje Deel 2From Paris with LoveTweede Pinksterdag Parijs in beeldDirectores del Instituto Cervantes en Jan van der Heyden de schilder in de Verenigde Staten van Noord-Amerika.

Tijdens mijn werkzaamheden als onderwijzer in Nijmegen heeft de zesde klas – thans groep acht – de musical ‘Adieu Paris’ uitgevoerd. In dit verband memoreer ik mijn documenten d.d. 14 juli vanaf 5 januari 1991: 1992 Instituto Cervantes ter attentie van Mr E.J. Arkenbout van Nauta Dutilh 1994 Overeenkomst met Drs T. Breuker te Groningen 1995 Uw brief kenmerk BD11/AS 1996 Landgoed De Horsten te WassenaarTerug naar de kust 1997 DankReport 28 Onze Spaanse vriendenEurotop 2000 Quatorze Juillet 2002 The Launch of the 2002 Althorp Gift Range 2003 Buenos Aires 2004 Processtukken  2005 Quatorze Juillet 2005 2007 Hotel Cervantes gerenoveerd 2009 De Europese vennootschap 2010 Quatorze Juillet 2010 2011 Cavalry as a state of mind en 2012 Alex Oostvogel geen geld.

Ook zonder geld is het mogelijk om een organisatie te ontwikkelen. Ik ben daarvoor in 1978 simpelweg begonnen met een strooifolderactie in 3000 huizen in Wijchen. Die had ik zelf gestencild op zolder. Daar is het Frans-Spaans Instituut ontstaan met postcode 6601 CB 28. Ik ben benieuwd naar de ervaringen van al die mensen die vanaf 1979 mijn brochure met de vermelding van die postcode hebben ontvangen. Ik kon immers niet overal bij aanwezig zijn. Maar ik denk dat het een aardige zaak zou zij als mijn docenten en cursisten daarvan een boek zouden kunnen maken. Ik kijk daar graag op terug om de simpele reden dat ik geen enkel idee heb van hetgeen mijn idee van destijds bij de betrokkenen teweeg heeft gebracht. Eén ding is zeker. Toen het Frans-Spaans Instituut werd opgenomen in NIOW-Talen B.V. heb ik als mijn opvolger als sectieleider Frans gekozen voor Drs Peter Ottenhoff. Ondanks het feit dat wij al geruime jaren geen contact meer met elkaar hebben gehad beschouw ik deze beleidsmedewerker nog altijd als mijn beste werknemer sinds ons bezoek aan Gran Canaria in 1985 en het hiernavolgende Expolangues in Parijs in 1986. Zijn motieven om mij op zijn grondgebied in Driebergen te weigeren na mijn laatste bericht NEC-Feyenoord zijn voor mij nog steeds onbegrijpelijk. Maar langzaamaan begin ik het wel een beetje te begrijpen beste Maagd: Gebruik de lessen die het verleden u heeft geleerd en mok niet over kansen die uw neus voorbijgaan. Uw vooruitzichten worden beter als u een studie voortzet. Probeer een tevreden mens te zijn en te genieten van kleinigheden.

Schorpioen: Neem niet alles wat u hoort serieus; belast uw geest niet met onzin. Houd een behoorlijk tempo aan; werk kan zich sneller opstapelen dan u kunt voorzien. Een prima dag voor het onderhouden van relaties. U hebt een bewonderaar(ster).

Ik ben benieuwd wie dat is. Ik denk hierbij onder meer aan voormalig Minister van Onderwijs  Marja van Bijsterveldt. Ik ben immers nog altijd in afwachting van een reactie op mijn brief Ontvangstbevestiging en inmiddels is zij opgevolgd door Ingrid van Engelshoven

Vissen: Een lucratieve zaak lijkt naar wens te verlopen. Een investering van geruime tijd terug kan nu winst te zien geven. Tenzij u kletskousen de rug toekeert zult u moeilijk rust vinden. Til aan kritiek niet te zwaar maar laat het u motiveren.

Dat ben ik helemaal eens met de astroloog. Zo kwam gisteren de volgende gedachte bij mij op inzake mijn bestuurlijke expertise: Ik ben voorzitter van een stichting en oprichter van de Stichting Buitenschools Onderwijs (SBO) later genoemd Stichting Beroepsgerichte Opleidingen. Ook directeur geweest van twee B.V.’s: Frans Spaans Instituut B.V. en NIOW-Talen B.V. (sterfhuis). Een Britse Limited is eveneens een rechtspersoon. Organisaties hangen van rechtspersonen aan elkaar. Marcel Wintels is afkomstig van Fontys Hogescholen in Tilburg. Het Europees Instituut de Baak werkt met een bureau voor coaches. Gevestigd in de Tivolistraat 50 in Tilburg. Dat was indertijd het vestigingsadres van de Katholieke Leergangen dat de M.O.-opleidingen Spaans en Engels in Nijmegen organiseerde met de huidige Radboud Universiteit. Ik ben nu dus geïnteresseerd in de algehele Baak-constructie: bestuursleden, kapitaal en aandelen, etc. etc. Het Instituto Cervantes is in Nederland in 1992 opgericht als uitvloeisel van een door de Baak betaald loopbaanadvies. De Baak is met name gespecialiseerd in Strategisch Management. Daarom denk ik dat hier een uitgekiend strategisch plan aan ten grondslag ligt met betrekking tot de talen Frans, Spaans en Engels. Ik ben hieromtrent in 1995 met toenmalig Baakdirecteur Drs H.W. (Henk) Lulofs een Herenaccoord overeengekomen. Het Europees Instituut de Baak is volgens hun website in hetzelfde jaar opgericht. Ik heb in die tijd nog nooit van ze gehoord en vraag mij dus af op welk moment de toevoeging ‘de Baak’ aan hun bedrijf is gekoppeld. Ik ben graag bereid om weer met de Baak te gaan samenwerken en zelfs te spreken over een fusie zodra het organogram volledig helder is. De voorlaatste keer dat ik De Horst in Driebergen heb bezocht was tijdens de openingsbijeenkomst van de Baak op dat landgoed. Het is te zien op Baak-kring/Cervanteskring (2) . Dit overwegende zou het Europees Instituut de Baak ook een dochter kunnen worden van de European Cervantes Foundation. Alsmede de overige rechtspersonen waaronder de Baak opereert. Het model Halbertsma Holding B.V. kan ook model staan voor Cervantes Holding.

Mijn favoriete song van Burt Bacharach: Trains and boats and planes

Destaca Palabras de Su Majestad El Rey