GRAAF SCHIMMELPENNINCK EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 2 AUGUSTUS VANAF 5 JANUARI 1991

11:00 Na verzending van 24 jaar Candle in the Wind, His Royal Highness The Prince of Wales in de hoofdrol, managers van De Engelenburg en mijn documenten d.d. 1 augustus vanaf 5 januari 1991 stelde ik tot mijn grote leedwezen vast dat ik enkele fouten had gemaakt. Gebleken is dat ik de brief van 20 maart 1997 namens De Prins van Oranje had gefiled op de datum 1 augustus 1996. Deze administratieve fout heb ik onmiddellijk daarna hersteld. Mijn astroloog heeft dus terecht gesteld ‘Rust uit en laad de batterij op als u moe bent van te hard werken’. Voor de goede orde heb ik de brief van 1 augustus 1996 nogmaals weergegeven in mijn bijlagen. Het betekent in mijn visie immers het begin van een hiernavolgend integratieproces tussen vijf Europese koninkrijken. Nogmaals mijn oprechte verschuldigingen hiervoor. Hoewel ik jarenlang heb getracht mij zo rotsvast mogelijk op te stellen ben ik helaas niet van steen. Tevens heb ik achteraf vastgesteld dat de documentaire ‘Prince, Son and Heir: Charles at 70’ niet om 19:55 zou beginnen maar volgens de informatie van de EO om 19:40 en vervolgens tot 7 dagen na uitzending online te bekijken is in Nederland. Dus niet in Spanje. Hierna heb ik alsvolgt gecommuniceerd met Eef Tobé: “13:33 aan Eef: Sorry Eef. “Ik denk daarbij aan 31 augustus 1996” moet natuurlijk zijn “Ik denk daarbij aan 31 juli 1996“. Dit is voor mij een nogal emotioneel moment. Ik hoop dat jullie dit begrijpen. Ik heb jou en Marijke inmiddels op mijn verzendlijst geplaatst en verzoek jou mij te laten weten of je hiermee accoord bent. “Eef Tobé 14:21 aan mij Dag John, Het is duidelijk. Ik hoef niet per se op de verzendlijst, hoewel ik als afgestudeerd pedagoog-psycholoog (Leiden) er best tussen pas. Dit wist je misschien niet. Ik vind het leuker zo af en toe contact te hebben. Hartelijke groeten, Drs. E.J.H. Tobé” 16:15 aan Eef Hallo Eef, Dank voor jouw reactie. Wij hebben dus ook iets gemeen. Ik ben wel geen Drs pedagoog-psycholoog maar heb op de kweekschool (1966-1969) veel psychologie en pedagogiek gestudeerd. Ik was al eerder geïnteresseerd in psychologen als Jung, Freud en Adler. Op de ‘kweek’ was ontwikkelingspsychologie de hoofdmoot. En didactiek. Mijn eerstegraadsbevoegdheid Spaanse taal- en letterkunde is inmiddels gehomologeerd en gelijkgesteld met een doctoraaltitel. Op basis daarvan ben ik op 28 augustus 1995 toegelaten tot de promotie aan de huidige Radboud Universiteit. Ik heb dat gekoppeld aan de studie van mijn familiegeschiedenis met Karel V als uitgangspunt. Dat was de specialiteit van mijn promotor Prof. Hugo de Schepper. Ik houd mij echter het liefste bezig met organisatieontwikkeling. Dat heb ik al vanaf 1979 gedaan. Twee jaar geleden kreeg ik in Zamora van de AEPE, het Instituto Cervantes en de Universiteit van Salamanca een certificaat aan Profesor Doctor John van der Heyden. Ik maak geen gebruik van die titel omdat ik twijfel aan de rechtsgeldigheid. Maar al bij al toch wel leuk. Hartelijke groet, P.S. Ik heb ook nog een sterke binding met Leiden in verband met de kreet ‘Daarom ging hij vaak naar Leiden. Voor het paars van Van der Heyden (ofwel Heydanus)” Everardus Tobé 19:27 aan mij “Dag John, Ik heb ook de kweekschool doorlopen. Daarna ben ik MO-pedagogiek A en B gaan studeren. Daarna heb ik een dubbel doctoraal in Leiden er aan vastgeknoopt. Allemaal ook onder werktijd. Eigenlijk waren die oude MO-opleidingen van ons veel zwaarder dan de doctoraalstudie. Dat heeft men eigenlijk nooit beseft. Ik gebruik ook nooit mijn titel, alleen in officiële brieven wanneer ik antwoord wil hebben. Dan blijkt een titel nog steeds te helpen. Fijn weekend en dank voor je leuke reactie. Groetjes, Eef” 21:20 aan Everardus “Hoi Eef, Daar heb ik groot respect voor. Wat dat betreft ben ik nog maar een kleine jongen. Ten tijde van mijn verantwoordelijkheid voor NIOW-Talen had ik 2500 eerste- en tweedegraads docenten in mijn bestand. Na mijn vertrek uit die organisatie heb ik nieuwe keuzes moeten maken. Liesbeth Halbertsma kwam daarbij als eerste uit de koker van dat gigantische bestand. Ik denk dat ik toen de juiste keuze heb gemaakt. Zij had eveneens twee doctoraaltitels: Andragologie en Organisatieleer. Ons Nieuw Elan-project had indertijd tot doel om sociologen, psychologen, pedagogen en overige -ogen rijp te maken voor managementfuncties in het bedrijfsleven. Na het zien van de uitzending van zojuist over Prince Charles op NPO2 bouw ik daar nu op voort. Welterusten, John” Voorts heb ik kennisgenomen van de conmotie rondom Sander Schimmelpenninck en zijn uitspraken inzake Prinses Alexia. De familienaam Schimmelpenninck treffen wij aan in Wij Johannes, City of glass, Floors Castle, Convergentie, Alumnidag 2002, Fourteen years later, Superzondag, The summing up continues, Jaarvergadering Docenten Spaans in Nederland 2009 op zaterdag 28 maart te Hilversum, Flower of Scotland en Joannes Everhardus Canisius van der Heyden van Baak en nazaten. Ik zag ook het bericht Oh! What a lovely War. Hoe hebben ze dat ooit in hun hoofd kunnen halen! Daarom heb ik deze berichtgeving om 19:40 stopgezet. Na het zien van de uitzending over Prince Charles heb ik de verbinding om 20:35 hersteld en zag ik vanmorgen de toespraak van Bill Clinton tijdens de begrafenis van de Amerikaanse mensenrechtenactivist John Robert Lewis in Atlanta.

 Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn documenten d.d. 2 augustus vanaf 5 januari 1991: 1997 Regarding the letter from Mr G.P. Mitchell of Her Majesty’s Tax Collector on behalf of Lady Diana Frances Spencer Princess of WalesEen maand later 1998 Cervantes Management Centrum 1999 Edelenbos 2000 The dragon vision wizard 2001 2002 Visita al Monasterio de Santa María La Real de Nájera y San Millán de la Gogolla 2003 Cervantes Seguros 2004 Mesón Cervantes in Salamanca 2006 Nieuwe statistiek 2007 1689 William of Orange lands on the English coast in Torquay, 1971 John of Orange lands in Torremolinos 2009 Dagexcursie naar Ronda en Setenil 2010 Per Hoteltrein naar Madrid 2011 Opnieuw James Hewitt en 2012 Hampton Court.