DE CURSUSLOKATIES VAN FUENTES EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 11 AUGUSTUS VANAF 5 JANUARI 1991

09:00 Na verzending van Mijn documenten d.d. 10 augustus vanaf 5 januari 1991  zag ik het overzicht van cursuslokaties van Fuentes. Het lijkt op een voortzetting van mijn werkzaamheden vanaf 1979 in Nederland. Zij hanteren namelijk dezelfde filosofie. Ik denk dat dit een goede basis is om Fuentes verder bij het beleidsplan Instituto Cervantes Benelux te betrekken. Mijn handelsmerk is in principe voor hen beschikbaar. Hun hoofdkantoor is gevestigd in de Witte de Withstraat in Rotterdam. Het oorspronkelijke kantoor van don Quijote bevond zich eveneens in Rotterdam. In de Graaf Florislaan. Vanuit deze achtergrond memoreer ik in chronologische volgorde mijn documenten waarin Fuentes is vermeld: Verslag 2010 week 29, Asmblea General en La Coruña y presentaciones de editoriales, Fuentes, Jouw gesprek met Liesbeth Halbertsma, Veertien jaar na mijn First State of The Union, Directores del Instituto Cervantes en Jan van der Heyden de schilder in de Verenigde Staten van Noord-Amerika beste Maagd: Raak niet in paniek als u niet in staat blijkt te voldoen aan een bijzonder criterium, zeker niet als u uw best hebt gedaan. Iemand met ervaring kan u suggesties aan de hand doen die uw werklast kunnen verlichten. Cultiveer een hobby.

Schorpioen: Reken op goed nieuws als u in afwachting bent van een bijzondere bestelling. Goede concentratie stelt u in staat taken te volbrengen die uw volle aandacht opeisen. Het kan nodig zijn om met uw partner uw uitgaven te bespreken.

Vissen: Ongeduld kan een rem zijn op vooruitgang, tenzij u uw best doet geen irritatie te tonen. Maak een inschatting van hetgeen uw aandacht behoeft en ga dienovereenkomstig te werk.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn documenten d.d. 11 augustus vanaf 5 januari 1991: 1996 Reactie van 8 augustus 1996 op mijn brief van 31 juli aan Zijne Koninklijke Hoogheid De Prins van OranjeHet Instituto Cervantes Benelux is gelanceerd 1997 Fax message to Mrs Van PuttenLucy of the Manor Court Hotel in LondonReport 32 Proposal to Mr Mohamed Al Fayed to participate in Our Company 1998 Her Majesty’s Tax Collector 1999 De laatste cent 2002 Bar Numer One 2003 Jeanius and the roses 2004 Condolencia de Kentucky 2005 Cordon bleu Diana 2006 Zeetong 2007 Verhalen van de Number One 2008 Comunicación, fotos y vídeo 2009 Verzoek om rapportageAfspraak met Wim LindnerVerzoek om medewerking  2010 Bericht van de Postcodeloterij 2011 The Launch en De Aftrap.