ALGEMENE BESCHOUWINGEN, BEZOEK VAN KONING WILLEM-ALEXANDER EN KONINGIN MÁXIMA AAN FRIESLAND, MIJN DOCUMENTEN D.D. 17 SEPTEMBER VANAF 5 JANUARI 1991 EN VOORBEREIDING OP DE NCCS-REIS NAAR GRANADA OP 23 SEPTEMBER 2020

10:45 Na verzending van De troonrede van Koning Willem-Alexander tijdens Prinsjesdag met een droom van rood en geel en mijn documenten d.d. 16 september vanaf 5 januari 1991  gaat mijn aandacht uit naar de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal in de hoop dat er nu eindelijk daadwerkelijke steun wordt gegeven aan de uitvoering van het beleidsplan Cervantes. In dit verband memoreer ik mijn documenten waarin de Algemene Beschouwingen in de loop der jaren zijn vermeld: Banaan royale,  Algemene beschouwingen,  ‘de Baak’ in Spanje, Nieuwe start, Ruimhartigheid, Niemand regeert in Nederland maar wel in Spanje, De Goede Vrijdag van Arnold Heertje, Deadline 1 juli 2010 en Hartbewaking.

Nadat in Goedemorgen Nederland aandacht werd geschonken aan het ondernemersontbijt van VNO-NCW in Rotterdam werd als eerste de fractieleider Pieter Heerma van het CDA geïnterviewd. Zijn vader staat als Don Quichot afgebeeld op de tekening in de brieven Bij de vijfde mei, De tirannie verdrijven en En conmemoración del 5 de mayo. Het begin van de beraadslagingen vond ik weinig verheffend. Men zou er beter aan doen van gedachten te wisselen over de wijze hoe de economische ruggengraat van Nederland kan worden versterkt zoals voormalig Minister Hans Wijers van Economische Zaken reeds in 1998  heeft aangegeven zoals wij dat kunnen lezen in mijn brief Employability. De discussie dient te gaan over de toekenning van de steunpakketten uit het Nationaal Groeifonds. Vanaf de oprichting van het Instituto Cervantes op 5 januari 1991 tijdens een gesprek op de Wilhelminaboulevard in Noordwijk heb ik al gepleit voor verbetering van de handelsrelatie tussen Nederland, Spanje en Latijns-Amerika. Daarvoor ben ik in 2009 persoonlijk met mijn collega Drs Léontine Freeve de Vrijer naar Argentinië, Uruguay en Brazilië gereisd. Ik heb dit steeds gedaan vanuit de visie dat opleiding en training daarvoor een eerste vereiste is. In dit verband ontving ik deze communicatie uit Buenos Aires. Gedurende al die jaren heb ik al mijn gemaakte ontwikkelingskosten verantwoord. Daar hebben nooit inkomsten uit bedrijfsactiviteiten tegenover gestaan om de eenvoudige reden dat ik uitsluitend heb geïnvesteerd in het creëren van een wettelijk kader en het leggen van verbindingen/opbouw relatienetwerk (wereldwijd). Nadat mijn bankrekening vorig jaar door een criminele bende is geplunderd worden mijn financiën beheerd door mijn oudste zoon. De tijd is nu aangebroken dat jonge ondernemers in het project stappen en het beleidsplan tot uitvoering brengen. Terwijl ik bezoek had van een technicus uit Paraguay namens verzekeringsbedrijf Homeserve Spain met de naam Pablino Ortiz ontving ik terzake bericht uit Cyprus.

Voor het slapen gaan zag ik Bonny Tyler in Frankrijk met een rode roos. Met moeite inzake de uitspraak van ‘France’. Not very British. Ik hoop dus dat de bestuurlijke invulling van de geplande holding thans rond is beste Maagd: Hoewel u met veel mensen op goede voet bent kan het moeite kosten uw standpunten uit te leggen. Wat u voelt kan moeilijk onder woorden te brengen zijn. Misschien moet u uw visie laten rijpen voor deze aan kritiek bloot te stellen.

Hierbij gaan mijn gedachten uit naar mijn brief Blootleggen aan de overleden broer van Prof.Dr Philippus H. Breuker, de Halbertsma Stichting en het bezoek van vandaag van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima aan Friesland.

Schorpioen: Beslissingen zijn vaak moeilijk als er te veel mogelijkheden zijn. Praat met diverse mensen en u krijgt even zoveel meningen. Weeg ze tegen elkaar af. Breng uzelf niet in verlegenheid door ongecontroleerde geruchten te verspreiden.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn documenten d.d. 17 september vanaf 5 januari 1991: 1992 Instituto Cervantes Benelux 1994 Nijmegen vijftig jaar bevrijd 1998 Mondriaan 1999 Dulcinea 2004 Spider in the  WorldWideWeb 2007 Morgen is het weer Prinsjesdag 2009 Niemand regeert in Nederland maar wel in Spanje 2010 Het feest van Thomas 2011 Rozengeur 2012 Wandelen.

Aanstaande 23 september 2020 gaan we met de Nederlandse Club Costa del Sol onder leiding van Francis Versteeg op excursie naar Granada.