MESSAGE FROM CANTERBURY CATHEDRAL VAN ‘NEUZEN IN DE WIND’ TOT ‘CANDLE IN THE WIND’ EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 23 OKTOBER VANAF 5 JANUARI 1991

Af en toe krijg ik wel eens te horen dat ik soms adviezen ‘in de wind’ sla. Goede adviezen stel ik altijd op prijs mits zij leiden tot het beoogde doel. Adviezen zijn er ook om ze naast mij neer te leggen. Dat doe ik regelmatig totdat blijkt dat zij passen binnen het in ons beleidsplan uitgestippelde beleidskader. Alleen al de term ‘in de wind’ doet mij denken aan een gebeurtenis als ‘neuzen in de wind’ en een lied met de titel ‘candle in the wind’.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan mijn Ariane, mijn documenten d.d. 22 oktober vanaf 5 januari 1991 en Het Licht op Dr Cees van Esch inzake de bedrijfsfilosofie van Instituto Cervantes Benelux mijn verbindende elementen d.d. 23 oktober vanaf 5 januari 1991: 1996 Developments 1999 ¡Cocú Cocú! 2000 Het wonder van Den Haag 2003 A Royal Duty III  2005 In Memoriam Karin Adelmund 2007 Koos Samson en de Cervantes Management Group in Althorp 2008 Parijs opnieuw in beeld en 2010 De Slag om Grolle beste Maagd: Jongeren kunnen te maken krijgen met ouderlijke afkeuring van hun plannen voor een avontuur. Doe een beroep op een ouder familielid dat in zijn jonge jaren avontuurlijk was. Behalve steun kan deze waarschijnlijk goede tips geven. Schorpioen: In de interactie met andere mensen kunnen misverstanden ontstaan. Denk na voor u het woord neemt en trek u wat anderen zeggen niet te persoonlijk aan. Blijf voorzichtig als u betrokken raakt bij ruzie over geld.

Ik heb mij al jaren voorgenomen niet met mensen in discussie te gaan. Als mensen meer willen weten over hetgeen mij bezighoudt verwijs ik naar hetgeen ik schriftelijk heb gecommuniceerd vanaf 31 juli 1996 en mijn ‘legal rights’. De koninklijke weg derhalve.

Om 12:10 werd er bij mij aangebeld door een medewerker van Galería del Coleccionista uit Madrid. Ik heb zijn aanbod afgeslagen om zijn catalogus te bekijken. Nochtans gaan mijn gedachten hierbij wel uit naar het in Bijzondere uitnodiging, Boris Dittrich, Frank de Grave en Gijs van Amstel en Opnieuw James Hewitt vermelde hemelbed.