STRATFORD-UPON-AVON, MIJN DOCUMENTEN D.D. 25 NOVEMBER VANAF 5 JANUARI 1991, DEADLINES EN THE HERIDITARY PRINCIPLE

21:05 Ik herhaal mijn horoscoop van gisteren in Werken aan een schone lei en mijn documenten d.d. 24 november vanaf 5 januari 1991:  Schorpioen: Ergernis over een bepaalde situatie kan toeslaan en boosheid krijgt de overhand als u niet tijdig weet te dimmen. Trek u terug als u voelt dat de stoppen dreigen door te slaan. Iets waar u geen vat op hebt kan uw plannen torpederen.

Ik ben inderdaad door boosheid overvallen bij het lezen van het artikel ‘Zoons Diana betalen belasting over erfenis’ in de NRC van 24 november 1997. Ik citeer: “Door onze correspondent. LONDEN, 24  NOV. De twee kinderen van de drie maanden geleden overleden prinses Diana, prins William en prins Harry, moeten belasting over haar nalatenschap betalen ook al is er een volstrekt legale manier om aan die successierechten te ontkomen. Van het totale vermogen van prinses Diana – naar schatting 21 miljoen pond, circa 68 miljoen gulden – gaat 8 miljoen pond naar de staat. De voormalige Conservatieve premier John Major is gevraagd de financiële belangen te behartigen van de twee kinderen. Prins Charles, hun vader, en graaf Spencer, hun oom en een broer van prinses Diana, hebben dat samen besloten. Ze willen voorkomen dat de twee tieners door de Britse boulevardpers als ‘belastingontduikers’ worden afgeschilderd. Ze willen ook vermijden dat het Britse Koninklijk Huis opnieuw mikpunt wordt van spot. De afgelopen jaren is de reputatie van de monarchie zwaar geschaad door huwelijksproblemen van de koningskinderen en de manier waarop persoonlijke conflicten werden uitgevochten in de pers. Na de dood van prinses Diana kwam de koninklijke familie hevig onder vuur omdat ze te ver zou afstaan van het volk. Prinses Diana heeft een testament gemaakt op het moment dat ze nog niet gescheiden was (Maar ook daarna! Door Anthony Julius JH) Destijds bezat ze één miljoen pond, het bedrag dat ze van haar vader had geërfd. Maar in het kader van een scheidingsregeling werd haar vermogen vorig jaar uitgebreid met 17 miljoen pond. Daar is intussen 3 miljoen pond rente bijgekomen. Juridisch was het mogelijk de scheidingsregeling ongeldig te laten verklaren en het betrokken bedrag volledig ten goede te laten komen aan de prinsen.”

Ik voel mij dus aardig opgelicht door deze heren. In dit verband gaat mijn aandacht vandaag uit naar de plaats Stratford-upon-Avon in het Verenigd Koninkrijk. Terzake verwijs ik naar mijn bericht van donderdag 9 juli 2020 17:50 getiteld Vergeet mij niet, het Spaanse staatsbezoek aan Engeland en Het Licht op Stratford-upon-Avon.  

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 25 november vanaf 5 januari 1996 OntvangstbevestigingMijn brief van 16 november 1996 (1) – Mijn brief van 16 november 1996 (2) –Doing business in a responsible way 1997 Uw brief PC/F6530European Cervantes Foundation 1998 Sleutel nummer 14Cervantes Management Centrum 1999 Klokken van de keizer 2002 Churchill tot grootste Brit gekozen 2003 The Real Number One 2004 Streefdatum 1 januari 2005 2005 Op weg naar kerst 2006 Een koninklijk predikaat 2007 Cervantesonline.co.uk 2010 en 2011 Vorstelijk nieuws beste Maagd: U kunt in zo’n onbekommerde stemming zijn dat u niemand serieus neemt. Dat wordt lastig als financiële onderwerpen behandeld moeten worden. Begeef u onder de mensen en zorg dat u en public een goede indruk maakt. Schorpioen: Door aanslagen op uw tijd zult u zich danig moeten inspannen om te doen wat nodig is om een deadline te halen. Eet regelmatig en zit niet te lang op uw stoel. Uw liefdeleven raakt bekneld als u te veel van uw partner eist.

Elke 28ste van de maand is altijd een deadline. Een belangrijk referentiekader terzake is de filmserie The Crown. Deel 7 is genoemd The Heriditary Principle.