TIERRY BAUDET, FORUM VOOR DEMOCRATIE EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 27 NOVEMBER VANAF 5 JANUARI 1991

Ik heb gisteren met belangstelling de ontwikkelingen rond de politieke partij Forum voor Democratie gevolgd en het gesprek op Goedemorgen Nederland gezien met oprichter Thierry Baudet. Hoewel ik het op dit moment niet eens ben met enkele politieke standpunten acht ik het wel van belang om enkele zaken helder te maken nu ik constateer dat de heer Baudet door zijn eigen bestuursleden aan de kant wordt gezet als oprichter van zijn partij. Ik ben van mening dat dat soort zaken niet door de beugel kan. Juridisch gezien is Forum voor Democratie het geestelijk eigendom van de oprichter. Het is dus volstrekt onacceptabel dat leden van zijn partij zich zijn geestelijk eigendom eigen maken. Een soortgelijke situatie is mij overkomen als directeur van NIOW-Talen B.V., Bestuurslid van de Vereniging van instellingen voor Buitenschools Mondeling Onderwijs (VBMO) en oprichter van de Stichting Buitenschools Onderwijs (SBO). Op verzoek van mijn bestuur veranderd in Stichting Beroepsgerichte Opleidingen om naamsverwarring te voorkomen. Als oprichter van deze stichting heb ik mijn toenmalige rechterhand verzocht zich te wijden aan marktgerichte opleidingen om afgestudeerde academici aan het werk te helpen in het bedrijfsleven. Onder klaarblijkelijke druk heeft hij er indertijd voor gekozen om te stellen dat de SBO is begonnen als een eenmanszaak. Dat was vanzelfsprekend onjuist. De SBO is door mij opgericht als een Stichting en als zodanig geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. In dit verband constateer ik grote verwarring op dit moment. Ik hecht eraan dat mensen de waarheid spreken en ook naar buiten toe communiceren. Als directeur van NIOW-Talen B.V. ben ik verantwoordelijk geweest voor gemiddeld 400 docenten en 2500 cursisten per jaar. Ik meng mij niet in de politieke discussie van de heer Baudet. Feit is wel dat hij zijn grootste verkiezingsoverwinning heeft behaald tijdens zijn verblijf in Figi te Zeist waar ik mijn ideeën voor een nieuwe organisatie met geïnteresseerde bewindslieden heb laten weten. Feit is ook dat hij de oprichter is van Forum voor Democratie. En dat recht mag hem nooit en te nimmer worden onthouden. Als zijn leden ervoor kiezen om zijn partij te verlaten hebben zij daartoe het volste recht. Echter niet onder de naam van het produkt van de oprichter. In dit verband sta ik pal achter de rechten van de heer Baudet.  Ongeacht klaarblijkelijk politieke verschillen. Mijn gedachtengoed is immers vastgelegd in het beleidsplan Instituto Cervantes Benelux, England and Wales.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan mijn bericht Precipitaciones en mijn documenten d.d. 26 november vanaf 5 januari 1991 mijn verbindende elementen d.d. 27 november vanaf 5 januari 1991: 1994 Curso para profesores de Español del 1 al 4 de febrero de 1995 en Han-sûr-Lesse en BélgicaDe herdershond 1996 Optie op schilderijenAandelentransactie 1997 Message to Mr John Boulter of King’s College Cambridge 1998 Tijdelijk werk 2000 Urging to The Loo 2002 Bewijs van vernieuwing 2004 De eerlijke vinder 2006 De Engelenburg en het Instituto Cervantes Benelux en Brief aan Johan Agricola van De Engelenburg 2007 Herstel van verbindingen  2008 Correspondentie en berichtgeving in 1998 2010 Guillermo Alejandro no a Zürich para el BeneluxControle adressenbestand Levende Talen en 2011 Cameradius beste Maagd: Werk, als dat kan, vandaag thuis. U kunt gespannen zijn aan het eind van deze drukke week. U doet tweemaal zoveel in dezelfde tijd als u niet wordt gestoord. Doe vanmiddag wat klusjes thuis, maak iets lekkers klaar of bestel een pizza. Schorpioen: Houd uw economische belang in de gaten. Vertrouw liever op uw eigen intuïtie en kennis dan op hetgeen anderen u vertellen. Verzamel moed en vraag opslag, maar bedenk tevoren hoe u dat moet aanpakken. Uit geen dreigementen.

In dit verband zond ik de heer Jan Snijders van Freemont Cyprus enkele vragen in mijn bericht 27 nov. 2020 10:26 onderwerp: Re: Jaarbijdrage 2021 Instituto Cervantes Ltd.