THE CROWN DEEL 7 EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 30 NOVEMBER VANAF 5 JANUARI 1991

12:15 Na verzending van De Kamer van Koophandel, Paars en Oranje, Leeuwarden, Vitesse-Fortuna Sittard en mijn documenten d.d. 29 november vanaf 5-januari 1991 heb ik verder gekeken naar Deel 7 van The Crown. In Britse kringen schijnt die serie te zijn aangeduid als ‘controversial’. Maar tot op heden heb ik dat nog niet kunnen vaststellen. Tenzij het de activiteiten betreft van mevrouw Margaret Thatcher die in deze aflevering in beeld is gebracht. Zij heeft zich hierin afgezet tegen het beleid van 48 naties. Hierin verpersoonlijkte zij 48 landen met 48 personen. Dan komt de ‘apartheid’ aan de orde. Mandela moet worden bevrijd. Thatcher bemoeit zich met de zaak die mijns insziens thuis hoorde op het bureau van de toenmalige Nederlandse Minister-President. Het Apartheidsbeginsel was immers een beleid om Nederlandse kolonisten te beschermen tegen invloeden van buiten af. Ik schrijf dit nu zo. Maar dat was de realiteit van dat moment. De meeste Nederlandse nederzetters waren wijnboeren en het was mijns insziens in die tijd volstrekt acceptabel dat zij hun stukje grond hadden afgescheiden van groeperingen die zij liever niet zagen in hun wijngaarden. De GHOGM betekent in dit verband ‘Common Health of Government’. Er ontstaat een breuk tussen The Sovereign en The Prime Minister. En de aandacht gaat uit naar The Sunday Times. Ik maak hieruit op dat Buckingham Palace in die tijd weinig invloed had op de News Papers. Dit geheel in tegenstelling tot hetgeen in Nederland de Rijksvoorlichtingsdienst voor ons betekent. Vervolgens zien we mevrouw T. op audiëntie before The Queen na 164 eerdere audiënties. Een dergelijk aantal audiënties vind ik niet noodzakelijk. Met een briefje of een kaartje kunnen wij elkaar al onze beleidsplannen ondersteunen. Daar zijn geen ellenlange gesprekken voor nodig at BP. De Koningin heeft ook leren lezen. Zoals ik dat heb geleerd bij Juffrouw Maatjes. Ik stel vast dat Thatcher in het vervolgende fragment The Queen chanteert met behulp van The Sunday Times.Dit tijdschrift was immers geen officiële berichtgever van de Britse Regering met The Queen als Head of State. Ik beschouw deze actie – voorzover dit fragment op waarheid berust – dus als een ernstige aantasting van de positie van Her Royal Majesty The Queen. Het is geschiedenis. Maar toch zinvol om daarop terug te blikken. Dit soort historische ontmoetingen zijn immers ook bepalend voor de hiernavolgende ontwikkelingen. Met name in verband met de ontwikkelingen vanaf het huwelijk van Prins Andrew en Sarah Ferguson. De invloed van de newspapers is hier vervolgens duidelijk in beeld gebracht. ‘The Queen had nothing to say’ en dat is nog altijd het probleem van de Britse Monarchie. Zoals Charles Spencer het op 6 september 1997 in Westminster Abbey verklaarde over zijn zuster Diana: “She was endlessly speaking of leaving England because of the treatment She received from the hands of the newspapers”. Het is te gek voor woorden dat journalisten de dienst uitmaken. Of ze nu in Nederland werkzaam zijn, in Groot-Brittannië of de Verenigde Staten. Het Staatshoofd dient te allen tijde boven alle partijen te staan. Hij of zij draagt de verantwoordelijkheid van zijn of haar gehele volk. Daaraan mag mijns insziens never worden geturnd. De aflevering eindigt met de woorden van Her Majesty The Queen: “Er is een motto dat door veel van mijn voorouders is gedragen. Een nobel motto ‘Ik dien’. Ik wil die woorden nu uitspreken. Het is simpel. Ik verklaar voor u allen dat mijn hele leven … of het nu lang of kort is … in dienst aan u zal staan … en aan onze grote keizerlijke familie waar we toe behoren”.

Daarom ben ik ook uitermate dankbaar voor het cadeau dat ik ter gelegenheid van mijn 73ste verjaardag in de Parador Nacional Gibralfaro in Málaga heb ontvangen.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 30 november vanaf 5 januari 1991: 1996 Uw verklaring aan Drs BreukerNew Business Structure 1998 Uw kenmerk 68187038 2000 Vanuit historisch perspectief 2002 Korte overweging voor het weekend 2004 Afronding juridische processen 2007 Liefde tussen de computers 2009 Gerrit Zalm en Ernst Hirsch Ballin 2010 Invoice No. AF-0101.2011.48175 betaald en2011 Vernieuwing Beneluxregistratie 6817038 woordmerk Instituto Cervantes aangevraagd beste Maagd: Drukte kan u ertoe brengen u te haasten, maar naarmate u sneller gaat kunt u meer fouten maken. Bedenk dat een race niet altijd door de snelste wordt gewonnen. Leg ruzie met uw geliefde snel bij. Plan een romantisch uitstapje. Schorpioen: Uit gesprekken die u terloops voert kunnen nieuwe ideeën voortvloeien. Ook kan een naaste u iets vertellen dat u zal aanmoedigen aan iets nieuws te beginnen. Het verlangen op reis te gaan kan knagen en u ontevreden stemmen.

Dat zal voor de meeste mensen gelden tijdens de huidige coronacrisis.