KERKDIENST IN HET HOLLAND HUIS EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 3 EN 4 JANUARI VANAF 1987

10:35 Aansluitend aan mijn bericht Het Licht op het Concertgebouw in Amsterdam, The best of Haydn en mijn documenten d.d. 2 januari vanaf 1987 memoreer ik de lezingen die ik gisteren tijdens de kerkdienst van de Nederlandse Interkerkelijke Gemeente aan de Costa del Sol onder leiding van Ds Dr. Dirk Griffioen mocht verrichten.

Jesaja 49 Eilanden, hoor mij aan, verre volken, luister aandachtig. Al in de schoot van mijn moeder heeft de HEER mij geroepen, nog voor ze mij baarde noemde hij mijn naam. Mijn tong maakte hij scherp als een zwaard, hij hield me verborgen in de schaduw van zijn hand; hij maakte me tot een puntige pijl, hij stak me weg in zijn pijlkoker. Hij heeft me gezegd: ‘Mijn dienaar ben jij. In jou, Israël, toon ik mijn luister.’ Maar ik zei: ‘Tevergeefs heb ik me afgemat, ik heb al mijn krachten verbruikt, het was voor niets, het heeft geen zin gehad. Maar de HEER zal me recht doen, mijn God zal me belonen.’ Toen sprak de HEER, die mij al in de moederschoot gevormd heeft tot zijn dienaar om Jakob naar hem terug te brengen, om Israël rond hem te verzamelen – dat ik aanzien zou genieten bij de HEER en dat mijn God mijn sterkte zou zijn. Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent om de stammen van Jakob op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen, dat is nog maar het begin. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal tot aan de einden der aarde reikt.’ Dit zegt de HEER, de bevrijder, de Heilige van Israël, tegen hem die smadelijk veracht wordt, die door vreemde volken wordt verafschuwd, die dienaar is van vreemde heersers: Koningen zullen dit zien en opstaan, vorsten buigen diep voorover, omwille van de HEER, die betrouwbaar is, de Heilige van Israël, die jou heeft uitgekozen.

Lucas 2:25-32 Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de messias van de HEER zou hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en toen Jezus’ ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: ‘Nu laat u, HEER, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’ Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: ‘Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.’”

En mijn verbindende elementen d.d. 3 januari vanaf 1987 tot en met 2012: 1997 The Project of ProjectsOprichting Instituto Cervantes Holding 1998 Procedure 97 / 2152 BELEI R08 II G32Operation Fifth Rose 2000 Edinburgh Castle and Thirlestane Afscheid van The Borderland in The Buccleuch Arms 2002 Floris van Pallandt nieuwe topman bij Transavia Airlines 2004 Confirmación de llegada 2005 Over de brug komen 2006 Earl Charles Spencer en Ronald Blankenstein 2007 Big Apple 2008 De stukjes van de puzzel vallen op hun plaats 2009 Het in 1991 beoogde doel in zicht 2010 Een herinnering aan Thomas Triebelsen 2012 Naar huis met Transavia.

In dit verband heb ik gekeken naar Camino de Perfección. Met mooie beelden uit of verwijzingen naar Santillana del Mar, Comillas, San Vicente de la Barquera, Llanes, Ribadesella, Gijón, Oviedo, Avilés, Cudillero, Ribadeo en Santiago de Compostela.

14:15 Aansluitend memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 4 januari vanaf 1997 tot en met 2012: 1997 Operationalisering businessplan 1999 Opzegging abonnement van Troskompas 2000 Berichtje ten behoeve van de Vereniging Spaans op School 2002 John and Diana’s boys 2005 Vossenjacht 2006 Oss West Thuis best 2007 Formatiebesprekingen in Friesland 2008 Brief aan PINS verzonden 2009 Eeuwige trouwen 2012 Ana Botella eerste vrouwelijke Burgemeester van Madrid en verlenging merkenrecht Instituto Cervantes tot 25 maart 2022 ontvangenbeste Maagd: Weet dat, als je je inspant, een behoorlijke beloning het resultaat zal zijn. Ook het toepassen van een nieuwe techniek zal voor tevredenheid zorgen. Door een training te geven in jouw bedrijf of organisatie kunt je een extra salaris verdienen. Schorpioen: Richt je op jezelf en naar binnen. Wat je ontdekt kan je verbazen. Zorg onder alle omstandigheden voor harmonie. Zonder je af van mensen en situaties die je stress bezorgen. Kijk in jouw agenda of je niet iets belangrijks vergeet.

Dat betreft mijn voorgenomen bericht aan de Kamer van Koophandel in Nederland.