FOCO DECEMBER 2020, INSTITUTO CERVANTES BENELUX, LA PAZ DE VALLADOLID, ALBERTO MADRONA FERNÁNDEZ, FLORENTINE KRIJNEN EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 12 JANUARI VANAF 1987

15:00 Na verzending van Rick Nieman, Rosanne Hertzberger, Marietje Schaake, bericht aan Rob Jetten (D66) en mijn documenten d.d. 11 januari vanaf 1987  ontving ik Foco diciembre 2020 in mijn brievenbus ter attentie van Instituto Cervantes Benelux  met op página 11 de introductie van de heer Alberto Madrona Fernández  Nuevo Jefe de estudios del Instituto Cervantes de Utrecht. Om vooralsnog in te gaan op zijn presentatie doet het mij deugd U te kunnen mededelen dat mij is medegedeeld dat mijn vordering op de Staat der Nederlanden van 1995  en 1996  is verjaard. De algemene verjaringstermijn in het civiele recht is 20 jaar. Ik heb mijn rechten op het Instituto Cervantes in de Benelux gehandhaafd teneinde te voorkomen dat dubieuze elementen nog zouden kunnen infiltreren in onze organisatie. Kortweg: geen elementen in onze organisatie die zich niet houden aan de grondwetten van de Benelux en Spanje en The Bill of Rights van het Verenigd Koninkrijk. Vooraleer hem te presenteren in dit bericht ging mijn aandacht uit naar Princes Diana’s Driver Finally Breaks His Silence voordat ik had vastgesteld dat Ken Wharfe was aangeduid als Ken Wolf. Dit geeft mijns insziens nog altijd aan dat de administraties van de betroffen overheden niet op orde zijn.

Vanuit deze achtergrond verwelkom ik hem met verwijzing naar Uitwisseling van uitgangspunten van beleid met Don César Antonio Molina tussen het Instituto Cervantes Benelux en het Instituto Cervantes de España en Ontvangst op het Instituto Cervantes de España in de Calle de Alcalá van harte in het Koninkrijk der Nederlanden met zijn introductie als Nuevo Jefe de estudios del Instituto Cervantes de Utrecht. Ik citeer:

“Estimados amigos: Me llamo Alberto Madrona Fernández y desde septiembre soy el nuevo jefe de estudios del Instituto Cervantes de Utrecht. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a la revista Foco, que me permite usar sus páginas para llegar a todos vosotros. En cuanto a mi trayectoria profesional puedo contaros que soy Doctor en Filología Románica (Universidad Complutense), Máster en Enseñanza de ELE  (Universidad Antonio de Nebrija) y Máster en Lenguas Aplicadas (Universidad Lleida). Entre 19942002 impartí clases de ELE en Rumanía e Islandia y, en 2002, me incorporé al Instituto Cervantes en El Cairo, pasando en 2005 a ser jefe de estudios en Tel Aviv y en 2010 en Lisboa. Los últimos cuatro años he trabajado en el Instituto Cervantes de Budapest. He impartido talleres de formación en Argelia, Egipto, Marruecos, Turquía, Francia, Hungría, Polonia, Portugal y Rumnía y entre 2012-2016 fui Profesor Auxiliar Invitado en la Universidad Nova de Lisboa, donde coordiné el Máster en Enseñanza de ELE. También he colaborado con la Universidad de La Rioja, impartiendo un módulo del máster a distancia y dirigiendo teseis de fin de máster, y sigo  haciéndolo con la Universidad de Murcia en su curso de formación inicial que organiza junto con el Instituto Cervantes. Llego a Utrecht en un momento de desafío debido a las incertidumbres a las que nos somete constantemente la emergencia sanitaria, pero con mucha ilusión por ir conociéndoos, abriéndoos las puertas del Instituto y por continuar junto a vosotros haciendo que el español florezca en los Países Bajos.”

Een tweede artikel dat mij ten zeerste aanspreekt is een artikel van Florentine Krijnen Teacher in Residence Romaanse talen en Culturen aan het Pre-University College of Society van de Radboud Universiteit inzake oriëntatie op studie en beroep getiteld Het vergeten examendomein. Florentine stelt hierin enkele vragen die ik graag van haar overneem.

“Weten jouw leerlingen waarom Spaans een waardevol vak is? Weten ze waar we het tegenkomen in de wereld en in onze eigen maatschappij? Weten ze waar we Spaanse taal- en letterkundigen voor nodig hebben? En weten ze hoe veelzijdig de taal is, hoe breed het aanbod van vakken tijdens de Letterenstudie en hoe rijk en uiteenlopend de professionele mogelijkheden met Spaans zijn? Al deze relevante informatie valt onder het domein F: oriëntatie op studie en beroep. Dit examendomein kent een eigen plek in de syllabus. Het kent echter geen enkele invulling. Dat wil niet zeggen dat hier geen taak ligt weggelegd voor de VO-docent. Domein F is namelijk essentieel voor de toekomst van de leerlingen en voor de toekomst van ons vak.”

Voor zover de inleidende woorden van Florentine. Ik ben blij dat dat zij aandacht schenkt aan de toekomstperspectieven van de kennis van het Spaans en de syllabus geen enkele invulling krijgt. Ikzelf heb de ervaring dat het veel voldoening geeft wanneer je in een creatief proces iets tot stand kunt brengen wat nog niet bestaat. Zo zijn wij op die zelfde Radboud Universiteit al in 1975 begonnen met het analyseren van lesmethodes in de Spaanse taal onder leiding van Cees van Esch in goede samenwerking met onze Belgische collega Marc van der Linden. Dit heeft mijns insziens geleid tot de steeds verder voortschrijdende belangstelling voor het Spaans in de Benelux. Mijn beleidsplan kent ook vele hoofdstukken zonder invulling. Met verwijzing naar hoofdstuk 4.2 Primair proces daag ik hierbij elke VO-docent uit om hun leerlingen hierbij te betrekken en onder meer feedback of invulling te geven aan de hoofdstukken die hun aandacht trekken met het oog op een beroepsmatig toekomstperspectief. Ik heb mijn voorzetten gegeven. Zij dienen alleen nog te worden ingekopt. Met deze woorden citeer ik ook de laatste woorden van Florentine Krijnen.

“Wij zijn als VO-docenten het visitekaartje van de vervolgopleidingen. Wij hebben een sleutelrol om de weg vrij te maken voor leerlingen om de uitdaging van een talenstudie aan te gaan. En wat is er nu mooier dan een leerling die zich over twintig jaar nog steeds de bevlogenheid van jouw ambassadeurschap herinnert? Want zo werkt het, de docent die prikkelt en raakt, is meer vormend dan alle lesinhoud bij elkaar.”

Dank je wel Florentine. Ik ben het volledig met jou eens. Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 12 januari vanaf 1987 tot en met 2012: 1995 Tu carta del 3 de enero  1996 Beleidsontwikkeling ter attentie van Minister Hans Wijers van Economische Zaken van het Koninkrijk der NederlandenBeleidsontwikkeling ter attentie van Minister Hans van Mierlo van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden 1998 Keizerlijken bloede 1999 Tweede Symfonie  2000 De klop op de deur  2001 Inkrimpen en opnieuw beginnen 2002 Op een onbewoond eiland 2003 Hart van de Europese Unie 2007 Organisatie-opbouw 2008 Prioriteit Number One 2009 Golden Globe voor Steven Spielberg 2010 Schavuit van Oranje Deel 2 2011 Inzake migratie Cervantes.nu en 2012 Al Fayed achter de tralies beste Maagd: Je trekt dikwijls de aandacht en jouw charme is onmiskenbaar, maar vandaag kun je beter afstand bewaren en op je werk focussen. Artistiek kun je scoren. Reken niet op applaus en wees geen egotripper. Iets kan een spannende wending nemen. Schorpioen: Door jouw levendige fantasie zie je meer dan menig ander; het onbekende trekt. Luister niet naar roddelverhalen en vertel ze zeker niet verder. Via familie valt winst te boeken. Onderweg kun je iets leuks of geks meemaken.

Ik vind het te ver voeren om mijn ervaringen aan te duiden met ‘levendige fantasie’. Alles wat ik schrijf is gebaseerd op de gedurende mijn loopbaan opgedane ervaringen en inzichten.