ZESDE VERJAARDAG VAN MIJN JONGSTE KLEINDOCHTER MEREL, HANS VAN MIERLO, MIJN DOCUMENTEN D.D. 25 JANUARI VANAF 1987 EN MIJN EERSTE CONGRES VAN D66

Vandaag viert mijn jongste kleindochter Merel haar zesde verjaardag. Na verzending van Wassenaar in vogelvlucht en mijn documenten d.d. 24 januari vanaf 1987 ben ik verder aan het werk gegaan met mijn verhaal over D66 en in die tussentijd zag ik in het programma Buitenhof het interview van Pieter Jan Hagens met schrijver Hubert Smeets over het boek Een wonderbaarlijk politicus over Hans van Mierlo dat vorige week op de markt is gekomen. Ik ben benieuwd welke actie de heer Van Mierlo op mijn brieven heeft genomen nadat ik hem onderstaande verzoeken had gedaan.

Beleidsontwikkeling Instituto Cervantes Spaanse plannen tot tunnelaanleg en de hiernavolgende correspondentie in Uw kenmerk DCV/96/562 (1), Uw kenmerk DCV/96/562 (2), Mijn brief d.d. 17 januari 1996, Uw kenmerk DCV/96/562 (3), Uw kenmerk DIE/AE-436/96, Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux en Samenwerkingsvoorstel.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 25 januari vanaf 1987 tot en met 2012: 1995  ’t Suideras en zijn bewoners  1997 Annual meeting of the Association Teachers in Foreign Languages 1998 Home alone 2002 Volledige loyaliteit 2005 Verlangens en wensen 2006 Cervantes Management Centre 2007 Intrinsieke motivatie  2008 Rechtmatigheid van mijn vordering op Harrods 2009 Alles onder controle 2010 Autorit door De Graafschap 2011 Vijfhonderd jaar Lof der zotheiden 2012 Introductiebijeenkomst Nederlands Centrum voor Commissarissen en Directeuren in Leusdenbeste Maagd: Partnerschappen kunnen voordelen met zich meebrengen van velerlei aard. Als je nog alleen bent, kun je een nieuweling(e) ontmoeten die een blijvertje wordt. Je bent aantrekkelijk, maar je moet ook weten wat je wil, anders schep je verwarring. Schorpioen: De week kan goed beginnen als je de moed hebt een lastig karwei ter hand te nemen. Elke vorm van communicatie kan in je voordeel verlopen. Je kunt feiten achterhalen en deze krachtig poneren. Gebruik je goede geheugen.

In dit verband gaat mijn geheugen thans terug naar mijn eerste deelname aan een congres van D66. Dat was op zaterdag 17 april 2010 in Amsterdam. Dit is mijn ooggetuigeverslag: De groene loper.