HUTSPOT, DEBAT IN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 4 FEBRUARI VANAF 1987

11:30 Na verzending van Plus Ultra en mijn documenten d.d. 3 februari vanaf 1987  zag ik Kees Verhoeven als eerste op het spreekgestoelte van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake het datalek bij de GGD en overige informatiesystemen leidend tot identiteitsfraude. Het doet mij deugd dat Kees dit ernstige probleem aan de orde heeft gesteld en ik denk dat het belangrijk is dat er nu ook onderzoek wordt verricht naar onrechtmatig gebruik van mijn persoonsgegevens in de loop der jaren. Kees heeft het probleem al aangeduid als een structureel probleem hetgeen ik al vanaf 1987 aan den lijve heb ervaren. Dank hiervoor Kees! In dit verband memoreer ik mede binnen het kader van mijn ervaringen met D66 de verbindende elementen waarin Kees Verhoeven is vermeld: Aanmelding symposium Duurzaam ondernemen over grenzen heen op 7 maart 2012 verzonden en Alexander Pechtold Minister-President van het Koninkrijk der Nederlanden. Vervolgens heb ik hutspot gekocht in de Nederlandse supermarkt Diferente. Ik heb vervolgens het debat in de Tweede Kamer gevolgd met vragen aan Minister Hugo de Jonge van VWS. Terzake heb ik mij weer gewijd aan de geschiedenis van D66.

Nadien zag ik André van Duin en André Rieu op het Landgoed Maarsbergen binnen het kader van het programaa ‘Heel Holland bakt’. In Limburg bakt men overigens ook goed. Zoals in Valkenburg met het oog op Dwingeloo.

In dit verband gaat mijn aandacht thans uit naar The Crown Season Five?, What did the Queen Mother really think about Diana?, The 10 Current Monarchs of Europe Part 1 of 2 en memoreer ik terzake mijn verbindende elementen d.d. 4 februari vanaf 1987 tot en met 2012: 1993 Schrijven van 31 januari jongstleden 1996 Uw brief 95/1438/M-95-4 1997 Don’t cry for me Argentina 2000 Building The Holding IX 2001 Nijmegen-Arnhem 2002 Tango moeilijkste moment op huwelijksdag 2003 Cervantes Game 2004 En nu de website….  2005 Geloof, hoop en visie 2006 Nieuw Elan bij D66 2007 The streets of London  2008 Tjalling ten Cate 2009 Sortcode 522107 2011 Bericht van Thomas Triebels (R.I.P.) en 2012 Dammen en Schaake beste Maagd: Richt je energie op huiselijke bezigheden. Maak schoon, repareer, verplaats en knap op. Je hebt nu de drive om voor tien te werken. Laat je niet uit je humeur brengen of frustreren door een huisgenoot die je activiteiten niet waardeert. Schorpioen: Kosmische invloed wijst erop dat er voor de middag niet veel zal gebeuren. Breng thuis zaken in orde en begeef je in een late spits, dan zul je toch tijdwinst boeken. Extra geld zorgt voor een goed gevoel over een recent besluit.

Met vriendelijke groet, John van der Heyden Voorzitter Stichting Cervantes Benelux Bachelor of Education Licenciado en Lengua y Literatura Española Owner Instituto Cervantes Ltd