DEVENTER KOEK, GRAAF LODEWIJK SIGISMUND VINCENT GUSTAAF VAN HEYDEN EN DE VUELTA 2020

10:05 Dominee Ko Brevet uit Deventer houdt wel van een grapje. Zo vertelde hij afgelopen zondag tijdens zijn preek “Adam had een kostbare partner. Zij heeft hem een rib uit zijn lijf gekost”. En tijdens zijn eerste preek in Torremolinos begon hij al gelijk met de woorden “Als ik zeg dat mijn vrouw een engel is, wil dat nog niet zeggen dat zij vleugels heeft”. Zo wist hij direct de aandacht van de beminde gelovigen in het Holland Huis naar zich toe te trekken. De engel die ik op zondag 8 september 1996 aantrof op het bruggetje achter mijn huis had ook geen vleugels, maar zij is nu wel ‘in heaven’ en het werk moet doorgaan. Ondanks een als een onweersbui naderende ‘Brexit’ op de vijftigste trouwdag van Carlos en Sara Saz in El Escorial. Daarom ben ik na het verzenden van mijn bericht over het thema branding aan het werk gegaan met mijn verhalen waar men in Deventer vermoedelijk wel koek van lust. Dit verhaal is te lezen in het bericht Penny Thornton, Eva Jinek, Ferdinand Grapperhaus, Het Licht op Deventer en Het beoogde doel.

Na verzending van bovenstaande bericht heb ik een bezoek gebracht aan de koffie-ochtend in het Holland Huis. Na thuiskomst zond ik Dominee Ko Brevet dit bericht:

“13:21 Waarde Jacobus, Volgens afspraak. Naar aanleiding van ons gesprek over Tallinn hierbij ook nog mijn informatie over Lodewijk Sigismund Vincent Gustaaf van Heyden ofwel ‘Berend Botje’ “Birth 9 juni 1772, ’s-Gravenhage Death 10 mei 1850, Reval, leeftijd: 77 Occ Russisch admiraal. Wapenboek der Nederlandschen Adel (1883): “Reeds op zijn negende jaar als kadet in Nederlandsche zeedienst getreden, en op zijn zestiende jaar officier, ging hij na de afdanking van het geheele corps zee-officieren in 1795, met zijn laatsten kommandant den schout-bij-nacht Vaillant naar Rusland en kreeg daar met den rang van kapitein-luitenant eene aanstelling op de vloot. Hij nam aan een aantal krijgsbedrijven deel, steeg aanhoudend in rang, ontving van den keizer een gouden eeredegen en kommandeerde als schout-bij-nacht het Russische eskader in den Zeeslag bij Navarino, 20 Oct. 1827, waarop zijne bevordering tot vice-admiraal volgde. In 1835 tot admiraal benoemd, werd hem het militair commando te Reval overgedragen, waar hij 17 Oct. 1850 overleed. Van zijne zonen uit zijn huwelijk met eene dochter van den Zweedschen admiraal d’Akelye werd de eene Russisch gouverneur van Esthland en de andere Russisch admiraal.” “No. 19. Prod. In de Esthlandsche Evangelisch-Lutherse Consistorie, den 9den Januarij 1851. Extract uit het Domkerkboek van het jaar 1850 No. L 203 van het contract: “In het jaar Een duizend Acht honderd en vijftig (op den vierden October) des middags ten een uder stierf te Reval, zijne Doorluchtighen, de Krijgs Gouverneur van Reval, de oudste Admiraal der Russische Keizerlijke Vloot, Ridder der St. Alexander Newsky, der witte adelaarsorde, der St. Fransorder 1e Klasse, der St. Wladimir-Orde 1e Klasse, der St. George-orde, Grootkruis der Engelsche Bath-orde, der Hollandsche Willemsorde, der Zweedsche Zwaardorde, der Grieksche Verlossers-orde, de Graaf Lodewijk I van Heyden. Hij is geboren te ’s Hage, stierf aan eene lange teering in de ouderdom van Acht en Zeventig jaren, nalatende een weduwe en kinderen. Hij werd met al de hem verschuldigde Eergier den 8en October, op de verjaardag van de Slag van Navarino, in de Ridder- en Domkerk bijgezet. Op den 9en October, dewijl geen Gereformeerd Predikant te Reval is, door den ondergeteekenden Kerkelijk ingezegend en daarna op het Kerkhof te Zierxks Kappel ter aarde besteld. Nog bemerk ik dat de uitgelatene dag van het overlijden (de vierde October) door mij zelve is overgeschreven. Sub Sede pastorale, Reval den 9en January 1851. (geteekend) Ds. Ghristian Rein Esthlandsche Generaal Superintendent Hoofdpredikant by de Ridder-Domkerk te Reval.” Bron: Centraal Bureau voor de Genealogie, ‘s-Gravenhage 1995. Uit zijn huwelijk met Anna Maria Akelye zijn de grafelijke takken van Heiden en von Heyden in Rusland voortgekomen. Echtgen. Anna Maria Akeleye, V”.

Dit was voor mij aanleiding om in 2002 een bezoek te brengen aan Moskou. Tot zondag, Johannes L.”

16:00 Amber Brantsen liet vanmorgen op het NOS Journaal weten dat vandaag de route bekend wordt van de Vuelta van volgend jaar. Naar haar zeggen gaan de eerste etappes door de provincies Utrecht en Noord-Brabant. Daarom memoreer ik graag mijn documenten waarin de Vuelta is vermeld. De Vuelta is vermeld in deze correspondentie: Tussenrapportage uit El TobosoGeen zee te hoogCervantesonline.chUit Arnhem terug1992Cervantes Management Centre in TorremolinosLa Vuelta en de CervanteskringHerfst op De EngelenburgExperiencias holandesas en het Cervantes Management CentreStichting Cervantes Benelux en de Nationale PostcodeloterijCervantes Holding te Althorp HouseRetour Torremolinos-NijmegenEen bijzonder Nederlands-Engels gesprekDe omslagVitesse en het Beleidsplan CervantesDe Baak aan de ZuidkustSauna De Heuvelrug en de Lions.

En mijn dagelijkse verslaglegging: La Vuelta a EspañaDía de la nueva etapaKoningin Beatrix 69 jaarResidentie EngelenburgHet Gouden Boek van BrummenEerbeekDerecho permanenteLa Vuelta a EspañaNoordwijk aan de ZuidkustPlus Ultra AgainConstantino de Miguel, Experiencias holandesas en het Eerste Paarse KabinetAd ScheepbouwerGerrit Zalm en Ernst Hirsch BallinHeinekenborrel 2009Schavuit van Oranje Deel 1Van Bert Schaake via Bob Jurgens en The Wars of the Roses naar Zuid-AfrikaStart van de nieuwe ontwikkelingsfase vanaf 14 februari 2010Hernieuwde belangstelling voor FC Cervantes Arnhem, Prinses Diana Stadion, Alan Beer en Guy VerhofstadtHet speelveld is uitgezet en de wedstrijd kan beginnenVeertien jaar 9/11Rondom Paleis Huis de Voorst te EefdeTerwijl de Tweede Kamer vergadertJoop van den Ende, Cor van Zadelhoff en Pieter WinsemiusHispanocommunicatieLuxemburg buitenspel gezetBericht uit de Verenigde Staten inzake Letters to Diana, Princess of WalesVilla in Spanje of in EerbeekVan der Heyden, Donner, Spencer en OpsteltenIn de Winkel van Sinkel is alles te koopJeroen Snel in Buenos AiresPrinsjesdag 2011 en de Kamer van Koophandel te AmsterdamAlumnidag Radboud Universiteit groot succesKing ArthurExcalibur, het zwaard van Koning ArthurNew YorkHurray, I am 64!Heinekenborrel Amsterdam en de Keizer KarelprijsDe schijnwerper op DriebergenSchaake en Mazzola‘De Baak’in Torremolinos en Prinsjesdag.

Voorts heb ik opnames gemaakt van de Vuelta op 23 en 24 augustus 2015.