DE BRON EN HET LICHT OP JOHANNES

Na verzending van Het Licht op Lacaune, de Nissan Almera, William Boyce en mijn documenten d.d. 6 en 7-maart vanaf 1987 heb ik vanmorgen gekeken naar WNL op zondag met Minister van Financiën en lijsttrekker Wopke Hoekstra van het CDA, Nikkie Plessen en Jort Kelder  inzake het programma Dragons’ Den en direkteur Yoeri Albrecht van De Balie in Amsterdam over het Britse koningshuis en de rol van Prins Charles. Aansluitend heb ik deelgenomen aan de kerkdienst van de Nederlandse Interkerkelijke Gemeente aan de Costa Sol in het Holland Huis te Torremolinos onder leiding van Dominee Dr Dirk Griffioen uit Baambrugge.

Mij was de eer vergund deze lezing te mogen verrichten: “Johannes 4: 1–30; 39-42 Toen Jezus hoorde dat aan de farizeeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes – Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat –, verliet hij Judea en ging weer naar Galilea.  Daarvoor moest hij door Samaria heen. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij wat te drinken.’ Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.’ ‘ Maar heer,’ zei de vrouw, ‘u hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’ ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus,‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ ‘Geef mij dat water, heer,’ zei de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten.’ Toen zei Jezus tegen haar: ‘Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug.’ ‘Ik heb geen man,’ zei de vrouw. ‘U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt,’ zei Jezus, ‘u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar.’ Daarop zei de vrouw: ‘Nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent!Onze voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden.’ ‘Geloof me,’ zei Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel; de redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.’ De vrouw zei: ‘Ik weet wel dat de messias zal komen’ (dat betekent ‘gezalfde’), ‘wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen.’ Jezus zei tegen haar: ‘Dat ben ik, degene die met u spreekt.’ Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug, en ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand: ‘Wat wilt u daarmee?’ of ‘Waarom spreekt u met haar?’ De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar: ‘Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de messias zijn?’ Toen gingen de mensen de stad uit, naar hem toe  

Intussen zeiden de leerlingen tegen Jezus: ‘Rabbi, u moet iets eten.’ Maar hij zei: ‘Ik heb voedsel dat jullie niet kennen.’ ‘Zou iemand hem iets te eten gebracht hebben?’ zeiden ze tegen elkaar. Maar Jezus zei: ‘Mijn voedsel is: de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien. Jullie zeggen toch: “Nog vier maanden en dan komt de oogst”? Ik zeg jullie: kijk om je heen, dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst! De maaier krijgt zijn loon al en verzamelt vruchten voor het eeuwige leven, zodat de zaaier en de maaier tegelijk feest kunnen vieren. Hier is het gezegde van toepassing: De een zaait, de ander maait. Ik stuur jullie eropuit om een oogst binnen te halen waarvoor je geen moeite hebt hoeven doen; dat hebben anderen gedaan en jullie maken hun werk af.’

In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw: ‘Hij weet alles van me.’ Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef hij nog twee dagen. Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei; ze zeiden tegen de vrouw: ‘Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is.’”

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn correspondentie waarin de naam Johannes onder meer is vermeld: Dossiernummer CB/HK/3012031 rr2031brlOprichting Stichting Cervantes BeneluxDe Zaak NIETS B.V.Ontwikkelingen in het onderwijsKarel van Vught tot Oosterhout en de brief van WinnieNieuwe vrijheid met ontvangst door de Burgemeester van MaarnTelefoontje van 28 september 1994Valse start enquêtecommissieFaxbericht van gisteren 8 december 1994Operatie Delta’t Suideras en zijn bewonersReactie op mijn brief van 4 februari 1995La Casa de Van der HeijdenStudie over de Van der HeijdensWapen van HeydenMijn brief van 27 maart 1995Mijn brief van 25 april 1995Uw brief van 25 mei 1995OntwikkelingenDe ongelovige ThomasCorrectie oprichtingsdatum Stichting Cervantes BeneluxFamilieonderzoek/Instituto CervantesCongratulacionesPrograma gobernamentalLandgoed De Horsten te Wassenaar (1)AdeldomConstant hasmmering on the same stringJohannesburgBevestiging telefoongesprekGreen LightUw kenmerk NM 964/275 (4)ErkenningReminder to the Belgian lawyer of our Spanish friendsReport 12The Wizard of OzAuthorization to Lady Diana Frances Spencer Princess of WalesConfirmation of AuthorizationToyota CamryHow to build the bridge and to become the partnerMonopolyThe Eurotop in NoordwijkLittle Johannes.

Hier houd ik het even bij voor vandaag. Het woord is thans opnieuw aan Her Majesty The Queen of the United Kingdom.