UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN

 Ontvangen Van: Bureau Levende Talen Verzonden: donderdag 7 maart 2019 14:18 Onderwerp: Uitnodiging ALV 6 april 2019  

Geachte heer van der Heyden,
Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) op zaterdag 6 april 2019. Dit jaar wordt de ALV in een culinaire omgeving gehouden, namelijk The Colour Kitchen, Prinses Christinalaan 1, Utrecht. Bereikbaarheid Van 10.00 tot 12.30 is er ruimte voor de ALV van de secties. Na de lunch, waarvan u van 12.30 tot 13.15 uur gebruik kunt maken, heeft het gemeenschappelijk deel van de ALV plaats. De vergaderstukken worden u digitaal na aanmelding toegestuurd, minstens een week vóór de ALV. Zij liggen ook uitgeprint voor u klaar bij binnenkomst.  Uw reiskosten worden vergoed op basis van 2e klas openbaar vervoer. Namens het bestuur, Dirk Tuin,  Secretaris

Voorlopige agenda ALV zaterdag 6 april 2019
12.30 – 17.00 uur 13.30 uur: 1. Opening en mededelingen 13.45 uur: 2. Herdenking overleden leden  13.55 uur:  3. Verslag ALV  2018 14.00 uur: 4. Aanbieden jaarverslag 2018 door de secretaris 14.10 uur:  5. Financiën a) jaarrekening 2018 b) conceptbegroting 2019 c) verslag Kascommissie d) aanbevelingen Financiële commissie e) benoeming nieuw lid Kascommissie 14.35 uur:  6. Mystery guest 14.50 uur:  7.  Kennismaking met nieuwe secties. Onder voorbehoud: Nedersaksisch: prof. dr. G.T. (Goffe) Jensma, hoogleraar Friese taal- en letterkunde· Limburgs: prof. dr. L.M.E.A. (Leonie) Cornips, hoogleraar Taalcultuur in Limburg 15.20 uur: 8. Wat betekent de AVG voor LT?  Presentatie door Rob Mengerink, penningmeester LT 15.45 uur: 9.  Benoeming ´Commissie van goede diensten 15.50 uur: 10. Wat verder ter tafel komt en rondvraag 16.00 uur: 11. Afsluiting en borrel.