25 JAAR MISSION STATEMENT VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, FORSE WINST D66 BIJ KAMERVERKIEZINGEN EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 18 MAART VANAF 1987

11:25 Na verzending van St Patrick’s Day, parlementsverkiezingen in Nederland en mijn documenten d.d. 17 maart vanaf 1987 en Het Licht opnieuw op Madrid heb ik vastgesteld dat het vandaag 25 jaar geleden is dat ik de eerste mission statements heb verzonden van de Stichting Cervantes Benelux. De hierin vermelde bankrekening is inmiddels opgeheven aangezien de stichting tot op heden nog geen donaties heeft ontvangen. Ik vind dit zeer teleurstellend gezien de inspanningen die ik gedurende meer dan een kwart eeuw heb geleverd ten behoeve van onze doelgroep Nederlandstalige hispanisten. Nochtans hoop ik dat de in het beleidsplan geformuleerde doelstellingen worden nagestreefd en hoop dan ook vanuit de politiek meer medewerking te krijgen. Reeds vanaf december 1996 heb ik de toendertijd vier grootste politieke partijen bij mijn plannen betrokken zoals te zien is in mijn rubriek Correspondentie met de regering van het Koninkrijk der Nederlanden.

Vanuit deze achtergrond kijk ik naar de uitslag van de parlementsverkiezingen van gisteren en stel ik vast dat de voorspelde zetelverdeling van de betrokken partijen thans alsvolgt is vastgesteld: VVD  35, PvdA  7, D66  24,  CDA 14 en nieuwkomer Volt 3 zetels. Een kabinet VVD/D66/CDA ligt dus voor de hand met 76 zetels. Aangevuld met Volt 80 zetels. Wellicht voor het leveren van een Minister van Buitenlandse Zaken. Terzake bericht ik thans dagelijks aan de huidige fractieleider van D66 zoals u heeft kunnen vaststellen. Ik hoop dan ook dat Rob Jetten zich in de Tweede Kamer der Staten-Generaal  sterk zal maken voor de uitvoering van het Beleidsplan Cervantes Benelux. Wij kunnen zeer zeker parlementaire steun gebruiken. Uit onderstaande correspondentie kunt u opmaken dat ik het plan heb opgezet vanuit een onderwijs- en werkgeversfilosofie.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 18 maart vanaf  1993 Afspraken met instituten (2) 1996 Mission Statement aan Gran HermanoBeleidsontwikkeling (1) aan Staatssecretaris Tineke Netelenbos van OCWBeleidsontwikkeling aan de Voorzitter van VNO/NCW 1997 Constant hammering on the same stringOvereenkomstReceipt of your fax message of today 1998 Hollywood rolls out red carpet for Diana’s butler 1999 Rozen 2002 Congres Spaans te Utrecht en de Bilderberggroep 2003 Bevestiging afspraak 14 april 2003Jaarvergadering VDSN 2004 Nieuwe woning 2005 Toledo 2008 Liefde kan op een sprookje lijkenEen bijzonder weekend met de pianomanReisverslag Groningen-Utrecht-Nijmegen 2009 Mijn oudste zoon van CapGemini 2010 Celia Villalobos, de fusie tussen Iberia en British Airways en Cervantes Television 2011 Portugees welzijn King William en de komende jaarvergadering van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland 2012 Op reis met het boekenweekgeschenk naar Zuid-Limburg en het Verdrag van Maastricht d.d. 1987 beste Maagd: Frustratie zal toeslaan als je niet krijgt wat je wenst. Denk niet dat je alles beter weet dan je baas. Doe liever wat je wordt opgedragen dan de strijd aan te binden met iemand die over meer macht beschikt. Put tevredenheid uit je werk. Schorpioen: Een prima dag om een contract te tekenen. Je bent helder en zult kwesties goed interpreteren. Een boedelscheiding kan pijnlijk zijn, maar tracht een conflict te vermijden. Besef dat de andere partij met dezelfde emoties kampt.

Ik zie met belangstelling uit naar een contract. In dit verband memoreer ik mijn brief aan Mr Gijsbrecht van Amstel d.d. 16 maart 2000 “Ik denk dat er in de nabije toekomst weer een belangrijke taak voor u is weggelegd bij het opmaken van contracten. Daarmee heb ik met u nog de beste ervaringen. Ik hoop dat we vanaf 1 juni van dit jaar weer goede zaken kunnen doen.” Dat is inmiddels 21 jaar geleden. Dat neemt niet weg dat ik nog altijd belangstelling heb voor een contract. Wellicht kan D66 mij daarbij thans behulpzaam zijn. Ik volg de ontwikkelingen in Den Haag daarom met veel belangstelling. Ik zag Rob Jetten een gat in de lucht springen bij het zien van de exitpoll gisteravond om 21:00. Mijn hartelijke gelukwensen gaan ook uit naar Sigrid Kaag. Ik heb in het zuiden van Europa ook haar vreugdedans kunnen aanschouwen. Ik ben voornamelijk geïnteresseerd in de landelijke infrastructuur van D66. Mijn achterban uit de tijd van Frans Spaans Instituut, Institute of English Studies en NIOW-Talen (circa 20.000 cursisten en 2500 docenten) zal zich herinneren dat ik altijd als spin in het web een centrale positie heb ingenomen om mijn voormalige netwerk te runnen. Laten we de afgelopen 25 jaar beschouwen als een periode van Marktverkenning. Ik hecht nog altijd aan de afspraak die ik met de heer Anton de Lange heb gemaakt om daartoe mijn intrek te nemen in Kasteel Groot Engelenburg  in Brummen.