IN MEMORIAM PROFESSOR J.G. KNOL, 30 JAAR INSTITUTO CERVANTES EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 26 MAART VANAF 1992

Na verzending van Het Licht op De Paauw in Wassenaar, mijn documenten d.d. 25 maart vanaf 1992 en het bezoek van kroonprinses Leonor en Jaime Alfonsín aan het heilige der heilige van het Instituto Cervantes te Madrid zag ik een vrouwelijke Officier van Justitie in Goedemorgen Nederland. Eén van haar collega’s heeft ooit mijn gezin naar de filistijnen geholpen door beslag te laten leggen op de persoonlijke bezittingen van mij en mijn toenmalige echtgenote in Maarn. Na negen jaar trouwe dienst als directeur van een landelijk opererend particulier taleninstituut. Het is mij nog steeds een vraag hoe hoogwaardig geschoolde juristen zich namens Justitie kunnen verlagen tot dit soort praktijken om een hardwerkende familie te trachten datgene dat zij door jarenlange werkzaamheden in het onderwijs uit hun salarissen hebben opgebouwd te kunnen ontnemen.

Hierna heb ik gekeken naar deze beelden rond de viering van de dertigste verjaardag van het Spaanse Instituto Cervantes. Voor de goede orde wil ik nogmaals memoreren dat ik tot de oprichting van deze organisatie reeds op 5 januari 1991 heb besloten tijdens een gesprek met mijn collega Liesbeth Halbertsma in Noordwijk. Nochtans heb ik met veel genoegen de Spaanse presentatie bekeken. Het belangrijkste moment was mijns insziens dat Leonor haar eigen kluisje kreeg waarin ze een exemplaar van de Spaanse Grondwet en de Don Quijote van Cervantes heeft opgeslagen. Aldus blijkgevend van de rol die het Instituto Cervantes mijns insziens vanaf 1968 bij het democratiseringsproces in Spanje heeft vervuld.

In dit verband was het een hele gewaarwording de Spaanse Kroonprinses op dezelfde stoel te zien die mij op 28 juli 2008 was toegekend en heb ik onder meer de secretaresse van de administratie herkend die ik tijdens de NCCS-excursie in Madrid op 5 november 2018 vóór ons bezoek aan het Prado heb bezocht. Ik stel echter wel vast dat men er in Madrid klaarblijkelijk nog niet in is geslaagd de brug met de Benelux te slaan hoewel ik daartoe reeds in 1992 naar Spanje ben vertrokken. Ook mis ik onder de aanwezigen belanghebbenden van Britse zijde. Leonor heeft met veel belangstelling de toespraken gevolgd en kennisgemaakt met de medewerkers van de madrileense vestiging.  Ik denk dat Haar Ouders in staat zullen zijn om haar verder te informeren over de initiatieven die binnen dit kader reeds zijn ontplooid in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk. De Spaanstalige Secretaria General legde in haar presentatie de nadruk op met name het culturele en diplomatieke aspect van de organisatie. De expansie naar 88 lokaties in 45 landen is uitermate indrukwekkend. Ook de digitalisering van het systeem.

Vanuit mijn perspectief spelen er eveneens economische belangen een rol. Daarover heb ik indertijd in Utrecht bijna dagelijks met de op 12 augustus 2020 op 93-jarige leeftijd overleden Professor Hans Knol diepgaand van gedachten gewisseld. Ik heb hem in 1982 voor het eerst ontmoet tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van instellingen voor Buitenschools Mondeling Onderwijs (VBMO) in het Beatrixgebouw te Utrecht. De heer Knol zat de vergadering voor waarin ik de plaats heb ingenomen van mijn toenmalige collega G.P. Boogaard. Ik ben toen bij acclamatie met algemene stemmen in het bestuur gekozen en heb daar vervolgens tot 1988 deel van uitgemaakt.

Hoewel hij op de respectabele leeftijd van 93 jaar is overleden beschouw ik zijn heengaan als een groot verlies. Hij was in Utrecht mijn belangrijkste gesprekspartner.

Van Ds Griffioen ontving ik een In Memoriam uit het Nederlands Dagblad. In mijn optiek behartigde hij met name de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 26 maart vanaf 1992 Visita a España 1993 Gespreksverslagen 1996 Relatie Nederland-Frankrijk 1997 Visit to NeBIB in MaarssenSP2000 1998 El Padrón del Ayuntamiento 1999 Eurotop 1999 in Berlijn 2001 Wilma Vis 2002 Kennismaking met Galina Románova en Carlos en Sara Saz 2003 Verdere beleidsontwikkeling (1) – Verdere beleidsontwikkeling (2) 2004 See you in court 2007 Ontwikkeling Bank Cervantes2010 Onderweg naar HilversumDe ontmoetingsavond van 25 maart 2010 2012 Spaans in Spanje en Cervantes Holding beste Maagd: Het zal moeite kosten te wachten met het uitvoeren van een briljant idee. Zoek de eenzaamheid en zet originele gedachten om in creatief werk. De relatie tussen je gevoel en je werk kan je verwarren, maar is cruciaal voor je ontwikkeling.

Daghoroscoop 26 maart – Denk in grote lijnen, Schorpioen! Zolang je niet over politiek of religie praat, verloopt je dag naar wens. Je zult al je tact en diplomatie nodig hebben voor iemand die op oorlogspad is. Reserveer wat tijd om je toekomst te plannen. Denk in grote lijnen.

In dit verband heb ik al eerder gesteld ‘Ik zet de lijnen uit en niemand anders’ en verwijs daartoe naar mijn brief met de naam ‘Hoofdlijnen’ van 7 april 2004. Wat de politiek betreft heeft mijn email van gisteren om 18:00 aan Rob Jetten helaas niet mogen baten.