JULIANA & BERNHARD, TJEENK WILLINK, DONNER, MIJN DOCUMENTEN D.D. 6 APRIL VANAF 1996, DE VERMELDINGEN VAN MIJN VOLMACHTEN EN ‘POWERS OF ATTOURNEY’

10:00 Gelezen Kamer vervolgt zoektocht naar nieuwe informateur. Na verzending van Stille zaterdag 3 april 2021, Ben Hur en mijn documenten d d. 3, 4 en 5 april vanaf 1996 heb ik deelgenomen aan de Paasdienst in het Holland Huis. Daar ontving ik in dank het boek ‘Juliana & Bernhard Verhaal van een huwelijk 1936-1956’ van Cees Fasseur. En na thuiskomst zond ik dit bericht aan de op 18 maart jongstleden afgetreden fractieleider Rob Jetten met kopie aan Sigrid Kaag van D66.

Gevolgd door een overzicht van mijn documenten waarin het Government Game is vermeld. Hieraan voorafgaand zond ik Rob Jetten van D66 dit bericht: “19:30 Het roer moet om 3 apr. 2021 19:30  Beste Rob, Het roer moet om. De vertoning van de afgelopen week heeft ons land in een slecht daglicht gesteld. Het buitenspel zetten van ons staatshoofd verdient geen enkele rechtvaardiging. Ons Koningshuis is de kurk waarop ons land wereldwijd gedurende eeuwen heeft gedreven. En garantie voor parlementaire stabiliteit. Tijdens mijn nieuwe ledendag in het Provinciehuis van Arnhem heb ik dat duidelijk kenbaar gemaakt. Ik ben een trouw volger van D66. Reeds vanaf de democratiseringsbewegingen in 1966. Ik pleit daarom voor het herstel van de parlementaire monarchie zoals wij dat hier ook in Spanje kennen. Dat betreft ook het beleid van onze partij. Ik hoop dat een schaamteloze vertoning zoals wij die in de afgelopen week hebben meegemaakt in de toekomst kan worden voorkomen. Hartelijke groet uit Spanje en fijne Paasdagen, John van der Heyden Torremolinos”.

Gevolgd door “za 3 apr. 2021 19:44 Voor de goede orde: Zodra de kiezer heeft gesproken dient het parlement te zwijgen. De verantwoordelijkheid berust staatsrechtelijk vervolgens bij een informateur in opdracht van het staatshoofd.”

Daarbij denk ik aan een geroutineerde onderhandelaar op dit gebied die zijn sporen ruimschoots heeft verdiend binnen de Raad van State. Ik denk hierbij op de eerste plaats aan Minister van Staat Herman Tjeenk Willink. Ik denk hierbij ook aan de heer Piet Hein Donner.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan hetgeen ik gisteren inzake het Government Game om 18:25 heb gecommuniceerd mijn verbindende elementen d.d. 6 april vanaf 1996 Uw kenmerk DCV/96/562 (1)Uw brief BD11/AS 1997 Fer Boshouwers and Ronald Migo Security measures (1) 1998 De achterkant van het gelijk 1999 De paarse stropdas 2002 Wat is er mis met Paars? 2004 Afspraak accountant  2005 Prins Rainier van Monaco overleden  2007 Adreswijziging Postgiro en ervaringen met Amway 2010 Het kapitaal van de toekomst en het kapitaal van vandaag  2011 Olga María Ramos en De Engelenburg in Brummen en 2012 Goede Vrijdag 6 april 2010: Zeistbeste Maagd: Op communicatie in groepsverband rust zegen; je voelt anderen goed aan en je zult je bedoelingen duidelijk weten te maken. Een gunstige dag voor een presentatie of zoomvergadering. Je plannen worden met instemming begroet. Schorpioen: Vrienden of familie kunnen er een extra paasdag van maken, maar houd rekening met je partner, want die kan geïrriteerd reageren. Een juridische kwestie kan een punt bereiken waarop je je er niet meer mee wil bemoeien.

Voor het regelen van juridische kwesties heb ik volmachten verstrekt.

21:00 Hierna zag ik op het NOS Journaal van 11:00 de fractieleiders van de 17 vertegenwoordigende Nederlandse politieke partijen in de rooksalon van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Hieruit maak ik voorzichtig op dat men mijn aanbevelingen serieus heeft genomen. De naam Herman Tjeenk Willink werd hierbij reeds vermeld. Dit is bevestigd in het journaal van 12:00. Hierbij is ook de naam Thom de Graaf genoemd. Thom heeft het voordeel dat hij elke week met de koning aan tafel zit. Dat kan ook een nadeel zijn. Bovendien beschikt hij over mijn Beneluxregistratie. Die heb ik hem tijdens zijn afscheidsreceptie als Burgemeester van Nijmegen persoonlijk overhandigd. Ook blijkt Peter van Uhm te zijn genoemd door de nieuwkomster Van der Plas uit Deventer. Het journaal van 13:00 is de voorgenomen voordracht van Tjeenk Willink bevestigd. Vanaf 16:00 heb ik de kamerbespreking gevolgd.  Sigrid Kaag  heeft om 16:20 de motie ingediend om de heer  Tjeenk Willink te benoemen tot informateur.  Zij start het proces vanuit het nulpunt. Om 18:08 ontving ik het bericht “Vanaf 18:30 uur Kamervoorzitter ontvangt de nieuwe informateur Tjeenk Willink”. Ik maak hieruit op dat ons voorstel het heeft gehaald. Om 18:28 kwam Frits Wester  in beeld op het Binnenhof.

Vanuit deze achtergrond heb ik een lijst samengesteld waarin mijn verbindende elementen waarin de term ‘volmacht’ ofwel ‘volmachten’ is vermeld. In het Engels heb ik de term ‘power of attourney’ gebruikt. Die term treffen wij onder meer aan in Eight years later en The Verdict.