MOTIE KAAG AANGENOMEN, AUTHORIZATION ON BEHALF OF THE PRINCESS OF WALES, MIJN DOCUMENTEN D.D. 7 APRIL VANAF 1997 EN DE VERKIEZING VAN DE VOORZITTER VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

13:40 Na verzending van de vermeldingen van mijn volmachten en ‘powers of attourney’ heb ik gekeken naar Episodio I En un lugar de La Mancha. Deze beelden verbinden mij met mijn bezoeken aan El Toboso op 23 mei 1992 en 27 juli 2011.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 7 april vanaf 1997 Authorization to Lady Diana Frances Spencer Princess of WalesYour letter of the fourth of AprilReport 13 European Cervantes FoundationGeluksgetal 2000 Gebed zonder Van den Ende 2001 Beëindiging berichtgeving aan Herman de Koning  2003 Volgend jaar hebben wij allebei een bloeiend bedrijf  2005 Koninginnendag in Noordwijk 2006 Regeren is vooruitzien 2007 Prettige Paasdagen 2009 Bezoek aan Grouw en Sneek 2010 Ferguson en Van GaalOpnieuw naar het Lange Voorhout  en 2012 Het Licht op het Prinses Diana Stadion tussen Arnhem en Nijmegenbeste Maagd: Je wilt met je werk bewonderd worden en misschien zelfs beroemd. Dat zou best kunnen lukken. Dit is een prima dag om voor eigen plannen en belangen op te komen. Als je niet te veel vraagt zullen anderen je graag tegemoet komen. Schorpioen: Door ruzie kan een creatief project tot stilstand komen. Als je besluit het alleen voort te zetten kun je een mooi staaltje werk afleveren. Heb vertrouwen in jezelf. Een geheime affaire loopt enig gevaar te worden ontdekt.

Ik heb geen geheimen. Al hetgeen ik tussen 1947 en 2012 heb ondernomen is op mijn website te lezen. Vervolgens heb ik dagelijks gerapporteerd aan de vertrouwenspersonen die ik bij mijn beleidsplan heb betrokken. Vanuit dit standpunt volg ik vandaag opnieuw de debatten in de Tweede Kamer der Staten-Generaal in verband met de verkiezing van de voorzitter voor de komende vier jaar. Ik ga daar inhoudelijk niet op in. Ik hecht aan een vertegenwoordiging in de Kamer die het beleidsplan Cervantes Benelux en Verenigd Koninkrijk een warm hart toedragen. In dit verband memoreer ik mijn brief van 15 oktober 2010 15 oktober 2010 aan de voormalige statutair directeur van het VNO/NCW Management Instituut de Baak in Noordwijk.

De vergadering in de Tweede Kamer der Staten-Generaal is geschorst tot 13:55.