VERA BERGKAMP EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 8 APRIL VANAF 1997, START VAN DE FORMATIEBESPREKINGEN ONDER LEIDING VAN INFORMATEUR TJEENK WILLINK EN JULIANA & BERNHARD

11:15 Na verzending van Motie Kaag aangenomen, authorization on behalf of the Princess of Wales, mijn documenten d.d. 7 april vanaf 1997 en de verkiezing van de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heb ik vanaf 14:00 de beantwoording gezien van de vragen aan de drie kandidaten voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Te beginnen met Vera Bergkamp. Gevolgd door Martin Bosma en Khadija Arib. Hierna bezoek van een medewerker van Absolute Media Worldwide S.L. in verband met de sinds vorige week dinsdag verbroken televisieverbinding met Nederland.  Vanaf 17:45 vond de stemming plaats in drie groepen van vijftig. 18:37 Vera Bergkamp gekozen met 74 stemmen. Dit is opnieuw een historische omwenteling in de Nederlandse politiek. Om 19:02 ontving ik het bericht ‘verwacht om 19:45 een persmoment van Herman Tjeenk Willink.’ Dit persmoment heb ik tot 20.10.05 met belangstelling gevolgd. En vervolgens naar het interview met de heer Tjeenk Willink inzake de Trias politica tot 21.22 onder het motto ‘groter denken kleiner doen’.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 8 april vanaf 1997 Letter from the Head Master of Eton College 1998 Hoog opgeleide werkzoekendenManagement Project Spanje 1999 Mirador de la Reina 2001 Bezoek aan nieuwe Apple-dealer in Velp 2002 Aanslag 681.87.038.H.96 2003 Hervatting werkzaamheden (1)- Hervatting werkzaamheden(2) 2004 Prettige Paasdagen 2005 Diana, verhaal van een prinses Deel 1 2006 Het paleisdak op 2007 Lambert van Bodegom 2008 Claim op Harrods blijft gehandhaafd tot vergoeding van de schade heeft plaatsgevonden 2009 De Eikenhorst in Wassenaar 2011 Koos Samson en de SROC te Amersfoorten 2012 Inventarisatie Spaans door Drs J.G.F. Doensen en opsomming vermelding van Drs P. Ottenhoffbeste Maagd: Verzet je tegen een slecht humeur; ruzie met je partner vreet aan je. Mijd alles wat met geld te maken heeft; anderen zullen sceptisch reageren op je financiële ideeën. Bovendien kun je een beoordelingsfout maken. Klaag niet. Schorpioen: Afgezien van wat gedoe vanochtend wordt het een aangename dag. Een nieuwe relatie kan je behoorlijk in beslag nemen en je fantasie prikkelen. Temper je verwachtingen een beetje. Tracht bepaalde activiteiten te stoppen.

Tjeenk Willink is vandaag begonnen met de formatiebesprekingen. Hij start de gesprekken met de kleine partijen. In mijn brief Van Buitenveldert tot Buitenkaag van 25 oktober 2010 gaat mijn aandacht vooral uit naar “ Den Uyl en de affaire Lockheed Deel 2 Het verhaal speelt zich af in 1969. Mijn laatste jaar op de Peter Kanis Kweekschool. Hans Gruijters zat toen als vertegenwoordiger van D66 in dat kabinet. De aflevering eindigt met een bezoek van Premier Den Uyl aan Prinses Beatrix, die in die tijd woonachtig was in het kasteeltje Drakensteyn in de Lage Vuursche. Naar het mij toeschijnt was deze opname echter gemaakt in het huis Rijsenburg bij Driebergen. Niet ver van het restaurant waar IBO-medewerkster Mieke de Bruin woonde die in het voorjaar van 1987 bij mij thuis de twee computerschijven heeft opgehaald met het resultaat van mijn werkzaamheden. In de herhaling zie ik dat er een cheque van 100.000 dollar op een bank van Geneve is uitgeschreven voor een zekere Victor Baarn. Dit doet mij denken aan mijn case-study De zaak NIETS BV en het pseudoniem Victor de Ridder. In deze aflevering landt er ook een helicopter met twee hoge militairen in de achtertuin van Paleis Soestdijk. Ik kan nu het bericht van Willem Plink van vanmorgen 11:08 als reactie op Aanmelding borrel en maaltijd te Oldebroek op 4 november 2010 van 9 oktober 2010 plaatsen. Ook heeft het in de serie dienstdoende verblijf van Koningin Juliana en Prins Bernhard meer weg van het Huis te Maarn dan van Paleis Soestdijk. Ook zie ik Marcel van Dam in deze aflevering. Opmerkelijk is ook de scene waarin Minister-President Den Uyl erop wordt geattendeerd dat hij de verkeerde regenjas had meegenomen van de heer De Gaay Fortman. Dat is mij op De Baak ook overkomen. Alex van ‘t Hooft heeft mijn jas toen goed bewaard. De zwarte jas die ik toen abusievelijk had meegenomen was van de heer Bakker uit Terschelling. Hij logeerde op De Baak na de herdenkingsdienst voor Diana in de Kloosterkerk als beschreven in Korte terugblik.”

Vanuit deze achtergrond ga ik nu het boek ‘Juliana en Bernhard’ lezen.