UITVAARTDIENST PRINS PHILIP OP ZATERDAG 17 APRIL 15:00 GREENWICH TIME

Na verzending van BBC One, mijn documenten d.d. 10 en 11 april vanaf 1996 en Het Licht op Windsor  verzond ik om 15:56 dit condoleancebericht

I offer my deepest and sincere condolences to Her Majesty The Queen and Her beloved Family by the passing away of His Royal Highness Prince Philip Duke of Edinburgh. We remember Prince Philip as a welcome guest of my native town Nijmegen in The Netherlands.

Yours Sincerely,

John L. van der Heyden

Instituto Cervantes

The Netherlands, Belgium, Luxemburg, England and Wales in Torremolinos

Spain

Op ITV werd vervolgens bekendgemaakt dat de uitvaartdienst aanstaande zaterdag plaatsvindt in St George’s Chapel in Windsor. Ik zag daarbij ook het bezoek van Prins Edward en Prinses Sophie Rhys Jones Wessex in Windsor en Prins Charles voor zijn huis Highgrove in Gloucestershire. Dit is in het NOS Journaal van 20:00 door Winfried Baijens  bevestigd met de woorden “Over precies een week is de begrafenis van de Britse Prins Philip. De echtgenoot van koningin Elizabeth overleed gisteren op 99-jarige leeftijd. De uitvaart vindt plaats in de St George’s Chapel op Windsor Castle, waar het koninklijk echtpaar ook woonde. Maar het wordt geen staatsbegrafenis. Dat wilde Philip niet. En ook mogen er maar dertig mensen aanwezig zijn. Net als bij alle andere begrafenissen in Groot-Brittannië. Op meerdere pleken in het Verenigd Koninkrijk werden er vanaf één uur 41 saluutschoten afgevuurd. Elke minuut één. En ook marineschepen deden mee aan het eerbetoon aan de Prins die tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de Britse marine diende. Huwelijken en het overlijden van prominente leden zijn normaal gesproken momenten waarop het Britse Koningshuis zich in alle glorie laat zien. Maar nu is dus alles volledig anders.” De St George’s Chapel is in mijn beleving vooral bekend van onze bezoeken op 5 augustus 1996 en 19 augustus 1997.  Na dit te hebben vastgesteld heb ik gisteren deelgenomen aan de kerkdienst in het Holland Huis onder leiding van Ds Dirk Griffioen. Mij was wederom de eer vergund de lezing te mogen verrichten. Deze keer Lucas 24:28-43. Ik citeer: “Ze [dat zijn de Emmaüsgangers samen met Jezus] naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen!’ De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie.’ Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf! Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb.’  Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd waren, vroeg hij hun: ‘Hebben jullie hier iets te eten?’ Ze gaven hem een stuk geroosterde vis. Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. Hij zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’  Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’ Dit is het Woord van De Heer.”

Na het gezamenlijk koffiedrinken heb ik een bespiegeling gemaakt over wie Koningin Elizabeth aanstaande zaterdag zal uitnodigen in St George’s Chapel. Op de eerste plaats natuurlijk hun kinderen met echtgenoten Prins Charles en Camilla, Prinses Anne, Prins Andrew, Prins Edward en Gravin Sophie Wessex. In tweede lijn hun kleinkinderen William met Catherine Middleton en Harry, Peter Phillips en Zara Tindall Phillips, Beatrice en Eugenie van York. Aangezien het kantoor van de Orde van de Kousenband tegenover St George’s Chapel is gevestigd ligt het mijns insziens voor de hand dat ook ridders van ‘The most noble Order of the Garter’ met hun echtgenoten zullen worden uitgenodigd. Ik denk hierbij in het bijzonder aan Prinses Beatrix van Oranje-Nassau, Koning Felipe VI en Koningin Letizia van Spanje, Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima van Nederland, Koning Filip van België als nazaat van Koning Leopold III en Koningin Mathilde en Groothertog Henri van Luxemburg als zoon van Jean van Luxemburg (1921-2019) en Groothertogin María Teresa Mestre. Voorts mag mijns inszien voormalig Koning Constantijn II van Griekenland  niet ontbreken.  Zo kom ik al in het totaal op 24 mogelijke aanwezigen. Dan blijven er nog zes plaatsen over. Het ligt voor de hand dat er ook nog een paar stoelen over zijn voor de huidige Prime Minister Boris Johnson en zijn regering.

Tot morgen