DE WERKWIJZE VAN HERMAN TJEENK WILLINK, MIJN VOORBEREIDING OP DE VIJFTIGSTE VERJAARDAG VAN KONINGIN MÁXIMA EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 1 MEI VANAF 1990

Collage Ibiza 2008

Na verzending van Vrijdag 30 april 2021 Koninginnendag heb ik de presentatie van Herman Tjeenk Willink van zijn eindverslag gezien. Hij deed zijn verhaal in de voormalige Tweede Kamer der Staten-Generaal die ik heb afgebeeld in het verslag van mijn bezoek aan het Nederlandse parlement op 8 maart 2012. Zijn werkwijze riep bij mij herinneringen op aan het reorganisatieproces van Nieuw Elan in de tijd dat er veel onrust en ontevredenheid heerste bij deze activiteit van De Baak. De directie heeft toen twee brainstormsessies met alle medewerkers georganiseerd in ’s-Graveland bij Hilversum en Hulshorst bij Harderwijk. In de eerste sessie te  ’s-Graveland werden in een bordinventarisatie alle problemen geïnventariseerd en in de tweede sessie bij Hulshorst hebben wij de oplossingsmogelijkheden op een rijtje gezet. Hiervan is een rapport opgemaakt. Daarna kwamen de ‘poppetjes’ aan de beurt om de nieuwe koers handen en voeten te geven.

‘Number One Poppetje’ werd mijn collega Liesbeth Halbertsma als ‘Manager Opleidingen’ en op 30 oktober 1989 werd ik als haar rechterhand benoemd tot office manager en hoofd van het secretariaat. Liesbeth heeft vervolgens aan de hand van functieprofielen in een organisatiemodel de nieuwe functies vastgesteld en vervolgens de ‘poppetjes’ erbij gekozen.

Op 1 mei 1990 heb ik haar door het advocatenkantoor Stibbe-Blaise in Amsterdam laten benoemen tot directeur. Ik zie dit ontwikkelingsmodel ook als een blauwdruk voor de formatie van de nieuwe Nederlandse Regering. Dit proces heb ik beschreven in Goed nieuws van een harde werker en mijn Brieven aan Breuker. Vervolgens heb ik mij gewijd aan de voorbereiding op de vijftigste verjaardag van Koningin Máxima op 17 mei aanstaande.

Ik las ook het verslag van Koningsdag op de website van de NCCS met een leuke fotoreportage. Voorts heb ik vastgesteld dat mijn boek vijf sterren heeft toegekend gekregen bij Barnes and Noble in de Verenigde Staten van Noord-Amerika.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 1 mei vanaf 1990 Procuratie directie 1992 Valladolid Casa de Cervantes 1993 Operatie Spider 1994 Bezoek aan het Revius Lyceum in Doorn 2001 Terugblik op Koninginnendag 2001 in de Puerta del Sol  2002 Koninginnendag 2002 in de Puerta del SolKennismanagement en deadlines 2003 De Vergulde Sleutel 2005 Unidad, Justicia y Libertad 2006 Safety & Security in Noordwijk en Wassenaar 2007 Koninginnendag 2007 aan de Costa del Sol 2009 Koninginnendag en de ramp van Apeldoorn en 2012 Eindhoven-Málaga.