RADBOUD MAGAZINE EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 2 MEI VANAF 1992

Geheel onverwacht ontving ik gisteren het Radboud Magazine 67 maart 2021 uit Nijmegen in mijn brievenbus. Ik sta er klaarblijkelijk nog als Alumnus ingeschreven onder nummer 110871. Daarom heb ik aansluitend aan mijn bericht De werkwijze van Herman Tjeenk Willink, mijn voorbereiding op de vijftigste verjaardag van Koningin Máxima en mijn documenten d.d. 1 mei vanaf 1990 een overzicht geproduceerd met mijn verbindende elementen waarin de Radboud Universiteit is vermeld. In dit verband gaat mijn aandacht thans uit naar Max Verstappen in Portimao. Ik heb mij tot op heden bekommerd over het feit dat onze universiteiten zich uitsluitend hebben beziggehouden met de overdracht van wetenschappelijke kennis en het doen van onderzoek. Het ziet er thans naar uit dat men ook begaan is met de toekomst van hun afgestudeerde studenten middels de Radboud Community.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 2 mei vanaf  1992 Valladolid ¡Qué susto! 1996 Uw brief VO/TAB-96011849 1997 Three priorities: Education, Education and Education 1998 Liesbeths maten 2001 Dagboek Spanje 2001 Deel 1 verzonden naar de Directie van De Baak in NoordwijkBaakkring/Cervanteskring (1) 2002 Bericht van Harry Mens 2004 Een nieuwe lente een vertrouwd geluid 2005 Hartenstein 2006 Nieuwe statistieken mei 2006 2010 Koninginnendag 2010 in Zeeland  2011 Bezoek aan Grouw in Friesland: neuzen in de wind en candle in the winden 2012 Terug in Torremolinos.

Bijlagen:

1996050201 Visita de la Reina

1 mei 1996 Bezoek van Koningin Sofía van Spanje aan de Universiteit van Salamanca

20050502 Benelux Merkenbureau

20080531 Radboud Universiteit 85

Concertgebouw De Vereeniging te Nijmegen
Jonkheer Mr. De Wijkerslooth
Professor Peter Rietbergen
Cabaretier Freek de Jonge
Candle in the wind
Alumnus John van der Heyden
Gezellig samenzijn ter gelegenheid van de 85ste verjaardag van de Nijmeegse Universiteit
Feestvierders

19:55 Ontvangen: Bericht van de Daily Mail Ik hoop dat ze de zaken nu op orde hebben in het Verenigd Koninkrijk. In de afgelopen jaren heb ik veel respect kunnen opbrengen voor onze huidige demissionnaire Minister-President. Ik heb van Herman Tjeenk Willink begrepen dat hij zich thans wijdt aan een nieuwe visie voor de toekomst. In dit verband hoop ik dat hij aanknopingspunten kan vinden in het beleidsplan Cervantes Benelux en Verenigd Koninkrijk. Wat mij betreft gaat het mij nooit om een regime maar om de persoon die in het uniform zit opgesloten zoals deze zanger. Om als Minister-President van het Koninkrijk der Nederlanden de juiste balans te kunnen vinden is het zaak om Oost en West in hun hoedanigheid te laten en ons land altijd het voortouw te houden als centraal gelegen binnen het Europese grondgebied.

In dit verband heb ik de indruk dat onze blonde parlementariër uit Venlo zich nog niet bewust is van het feit dat het niet is toegestaan om mededelingen te doen over zaken die onder de rechter zijn hetgeen vanzelfsprekend ook geldt voor de Minister-President. Dus: Voor de eerste keer Geert Wilders: Zwijgen Gij. In goed Nederlands met alle respect voor het optreden in New York. Shut up! It’s enough! For the time being.