BRIEF AAN SU MAJESTAD EL REY, ASHFORD, NATIONALE HERDENKING, MIJN DOCUMENTEN D.D. 4 MEI VANAF 1992 EN DE ECHTSCHEIDING VAN BILL GATES VAN MICROSOFT

Aansluitend aan mijn bericht ONDERWEG NAAR BEVRIJDINGSDAG IN NEDERLAND, DAILY MAIL EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 3 MEI VANAF 1992 memoreer ik mijn brief van 4 mei 1995 die ik toen ter gelegenheid van de vijftigste bevrijdingsdag van Nederland aan toenmalig Koning Juan Carlos van Spanje heb gezonden met mijn motieven voor de oprichting op 5 januari 1991  van het Instituto Cervantes na een lange strandwandeling in Noordwijk.

MAJESTAD

En conmemoración del 5 de mayo

Estos días celebramos en nuestro país el cincuentenario de la liberación del regimen fascista y la restauración de la democracia. Este tema sigue conservando diariamente su actualidad. Aún hoy día participantes de nuestra sociedad celebran la reconquista de la libertad que a veces sufrieron del terrorismo de neo-fascistas y criminales de droga quienes se pusieron responsables por la venenación sistemática de la juventud de nuestros países civilizados de la Unión Europea. Solamente la defensa de las normas de la dignidad humana y de la ética justifica la rendición de víctimas humanas. En el cinco de mayo conmemoramos – esperamos por la última vez – el final de la Segunda Guerra mundial. El 22 de mayo el canciller de la antigua Hermanía visitará La Haya y espero de toda corazón que desde aquel momento podremos trabajar de verdad a un nuevo futuro europeo. Esto no impide que perpetuamente tenemos que estar alertos a tendencias fascistas indeseadas. Como fundador de la Fundación Cervantes Benelux estoy inquieto en cuanto a la situación en España que considero como mi segunda patria. Sobre todo me inquietan las tendencias neo-fascistas en Alcalá de Henares, la ciudad de nacimiento de Don Miguel de Cervantes y Saavedra, aparte de la criminalidad de parte de mis compatriotas en Su Reino. En octubre del año pasado hice un dibujo en que figura también Su Real Majestad en conmemoración y para recuerdo eterno de algunos amigos de verdad. Para mi son ‘amigos reales’. Le ruego aceptar este pequeño regalo. La experiencia personal proyectada en ese dibujo da un imagen de la situación en octubre de 1994. Soy de opinión que las proyectadas figuras y simbólicas son de extrema importancia para el futuro del Nuevo Europa. El dibujo de momento es el punto de partida de mi investigación de disertación a los Van der Heijdenes en las relaciones de nuestros países. Esta disertación de doctorado la dedico a todos los miembros de esta familia multisecular europea de la cual algunas genealogías según publicaciones de la Hoge Raad van Adel o sea el Consejo Superior de la Nobleza alcanzan hasta la Edad Media. Soy de opinión que debemos conmemorar sobre todo estos antecesores y sus partidarios espirituales. Pienso en particular en los teólogos Heydanus, Erasmus y el gran escritor español Cervantes, cuyo nombre a mi modo de ver signifca ‘Un ciervo antes’, o sea en idioma hermánica antes un ‘hert, hett, heydt o van heyden, o sea Van der Heyden‘. Quizás Le puedo revelar así a Su Majestad un pequeño parte de mis motivos hondamente enraizados de fundar la Fundación Cervantes Benelux y el Instituto Cervantes Benelux. Nuestros países de habla neerlandesa cuentan con un sinúmero de profesores de español que dedican toda su vida en la divulgación de la lengua y cultura española en nuestros países. Muchos de ellos invirtieron todo su capital humano sin poder trabajar. Yo trataré de defender sus intereses. Espero poder contar con la Colaboración Real para mejorar las relaciones de nuestros pueblos y recibir una vez una invitación para una audiencia en su palacio real. Con sentimientos de altísima estimación, John L. van der Heyden

In dit verband heb ik gerefereerd aan mijn bericht Instituto Cervantes Benelux ¿de kip of het ei? Ik citeer: “Op de lagere school leerden wij in de lessen Vaderlandse geschiedenis dat de boekdrukkunst is uitgevonden door Laurens Janszoon Coster uit Haarlem. Tijdens een colloquium van de Asociación Europea de Profesores de Español in Moskou sprak een Franse collega van mij over de Duitser Gutenberg als uitvinder van de boekdrukkunst. Ik heb vooraf nooit kunnen bevroeden wat mij boven het hoofd hing toen ik in maart 1992 een handelsmerk deponeerde bij het Benelux Merkenbureau te ‘s-Gravenhage met de naam Instituto Cervantes voor opleidingen, trainingen en cursussen. Het was het gevolg van een loopbaanadvies in het voorjaar van 1991 toen mijn werkzaamheden voor het Managementcentrum de Baak in Noordwijk een einde namen. Vanaf 1978 was ik werkzaam geweest in het Nederlandse particulier onderwijs als afgestudeerd hispanist MO Spaans en directeur van een Nederlands Instituut voor Mondeling Talenonderwijs. In 1977 was ik afgestudeerd op de schrijver Don Miguel de Cervantes y Saavedra. Ik blikte terug op mijn levensloop. In het voorjaar van 1996 heb ik dit handelsmerk definitief in gebruik genomen. In Spanje hadden zich in dezelfde tijd – zomer 1991 – soortgelijke ontwikkelingen voorgedaan. Ik citeer hiertoe de gids Spaans in Nederland van het Ministerio de Educación,_Cultura y Deporte del Reino de España. “Het Instituto Cervantes werd in 1991 opgericht door de Spaanse staat om de taal en cultuur van de Spaanstalige landen te promoten. Op dit moment telt dit netwerk een veertigtal instellingen, verspreid over de hele wereld. In Nederland is het Instituto Cervantes gevestigd te Utrecht, waar cursussen Spaans als vreemde taal worden aangeboden. Daarnaast worden er culturele activiteiten georganiseerd en documentatiediensten aangeboden via de bibliotheek die gespecialiseerd is in de literatuur van Spanje en Latijns-Amerika.” Het idee tot de oprichting van het Instituto Cervantes dateert echter reeds van 17 juli 1968 en is toen op de Plaza de España te Madrid geboren in het hoofd van de oprichter van het Instituto Cervantes Benelux. Na mijn rechten op de naam definitief te hebben verworven en dit te hebben gemeld in een brief aan de Minister-President van het Koninkrijk der Nederlanden heb ik de kroonprinsen van de Benelux en Spanje op 31 juli 1996 in het bestuur uitgenodigd van de Stichting Cervantes Benelux. In Spanje had de Vereniging Instituto Cervantes te Madrid inmiddels S.R.M. Koning Juan Carlos tot erevoorzitter benoemd van het Spaanse Instituto Cervantes. Dat hield automatisch in dat ik Zijne Majesteit vanaf zomer 1996 tot mijn Collega kon rekenen. Ik heb toen besloten een gelijkwaardige partner te vinden in het Verenigd Koninkrijk. Dat werd Lady Diana Frances Spencer, Princess of Wales, vanaf het moment van Haar echtscheiding op 28 augustus 1996. Vanaf dat moment werd ik Haar persoonlijk adviseur en schreef Haar wekelijks een brief. Deze brieven heb ik in boekvorm uitgegeven bij de Canadese uitgeverij TRAFFORD Publishing waar waar zij via het internet verkrijgbaar zijn onder de naam Letters to Diana, Princess of Wales. Inmiddels is het boek ook door Amazon.com en Walmart op de markt gebracht. Ondertussen hebben mijn Spaanse collega’s een eigen vestiging geopend te Utrecht en Brussel. Conform de merkenrechtwetgeving is het beheer over deze twee instituten vanzelfsprekend een Nederlandse en Belgische aangelegenheid. Onder het adagium één en één is drie heb ik vanaf het depot van het handelsmerk bij het Benelux Merkenbureau en het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux bij het Kabinet der Koningin de Nederlandse bewindslieden verzocht een waterdicht samenwerkingsverdrag op te stellen. Tot op heden zijn de verantwoordelijke ministers daarin nog niet geslaagd. De ontwikkeling van het beleidsplan vindt conform de opgestelde beleidslijnen gestadig voortgang. Het Spaanse Instituto Cervantes heeft daarbij een ondersteunende en aanvullende taak op het gebied van taal- en cultuuroverdracht. In 1567 ontstond het conflict met Spanje ten gevolge van de hagepreken van Gaspar van der Heyden (1530-1586) dat uiteindelijk tot de Tachtigjarige Oorlog heeft geleid en de onafhankelijkheid van Nederland. Als vermoedelijke nazaat van deze grote staatsman beschouw ik het als mijn historische missie de samenwerking tussen Nederlandstalige , Engelstalige  en Spaanstalige landen te verbeteren conform de ontwikkelingstaken die ik in mijn beleidsplan heb beschreven.”

Vanuit deze achtergrond heb ik hoofdstuk 3 gelezen van ‘Rode sneeuw in december’ van Simone van der Vlugt. Het is een fantasieverhaal maar het prikkelt wel om een duik te nemen in dat jaar 1552. In dit hoofdstuk schetst Simone de loopbaan van haar hoofdpersoon Andries Griffioen uit Amsterdam en de drukkerijen in de Breestraat  in Leiden in die tijd.

Vanmorgen ontving ik om 10:20 het bericht Huge-gas-explosion-street-Ashford-blows-house van de Daily Mail. Ashford is onder meer vermeld in Rondom Paleis Huis De Voorst te Eefde

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 4 mei vanaf 1992 tot en met 2012: 1992 Salamanca don QuijoteDon Quijote Salamanca 1993 Drs T. Breuker 1995 En conmemoración del cinco de mayo 1997 Congratulations to the new Prime Minister of the United Kingdom 1998  The People’s Princess (1) – The People’s Princess (2) 1999 Zevende titel voor Noordwijk 2001 Cervantesproject 2001 2002 Bericht van de Lionsclub Maarn-Maarsbergen 2003 On Her Majesty’s Service 2005 Rechtszitting bij de Raad van Beroep I 2006 Toegevoegde waarde 2008 Terug in Torremolinos 2009 FC Cervantes Vitesse op weg naar Europees voetbal  2010 Een bijzondere herdenking en 2012 Hans Wijers.

Na opnieuw een flitsbericht over Prins Harry te hebben gesignaleerd ontving ik om 11:35 dit bericht Coronavirus Life UK feel lot normal summer says SAGE adviser Neil Ferguson van de Daily Mail met de melding van de zesde verjaardag van Prinses Charlotte van Cambridge op 2 mei jongstleden. 12.20 Opnieuw een bericht over de explosie in Ashford en The Queen in Purple: Huge gas explosion street Ashford blows house. 13:47 Taliban launches huge Afghan offensive deadline U S pullout inclusief Why Prince Harry’s passionate live vax speech was problematic en 14:22 de echtscheiding van Bill Gates. 14:58 Commuters face battering 55mph gusts morning overnight winds brought trees down 18:09 Meghan Markle writes childrens book called Bench 20:47 Oktoberfest cancelled du to Covid ‘has been given green light ahead UAE’ en Who is Christian Robinson illustrator Meghan Markles’ childrens book 20:58 London’s Brent Cross shopping centre is evacuated with police rushing to the scene after reports of reports of a  stabbing inside inside a shop with The Queen in Purple on both sides.