MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN VAN 2017

Aansluitend aan mijn verbindende elementen d.d. 24 januari vanaf 1997 heb ik mij gisteren gewijd aan mijn dagboek van 2017 vanaf UM31N9K1 Inzake Richard Branson. Vandaag vervolg ik dit overzicht met 14 februari 2017: Mijn belangrijkste Valentijnskaart en de verkiezingen voor de Nederlandse Tweede Kamer der Staten Generaal op 15 maart 2017 met het oog op D66. Gevolgd door Rob Jetten, Pia Dijkstra, Mr Thom de Graaf, Alexander Rinnooy Kan, Sophie in ‘t Veld, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingrid van Engelshoven en Kees Verhoeven van D66 .

P.S. Vladimir  zit wel aardig opgescheept met al die tanks.