KERKDIENST OVER LEIDERSCHAP

Aansluitend aan mijn bericht over trouw en hotelmanagement gaat de kerkdienst van vandaag over het bekende thema Leiderschap. Binnen deze context vanzelfsprekend binnen een religieus getint kader. Daartoe heeft Ds Griffioen een preek voorbereid over 3 Johannes met als thema: Welke leiders heeft de gemeente van de Heer? Mij is daarbij de eer vergund onderstaande brief van de evangelist Johannes te mogen voorlezen.

3 Johannes

“Van de oudste. Aan mijn geliefde broeder Gajus, die ik werkelijk liefheb. Geliefde broeder, ik hoop dat het u in alle opzichten goed gaat en dat u gezond bent. Dat het uw ziel goed gaat weet ik, want tot mijn grote blijdschap kwamen hier geregeld broeders die van uw trouw aan de waarheid getuigden; ze vertelden dat u de weg van de waarheid volgt. Niets verheugt mij meer dan te horen dat mijn kinderen de weg van de waarheid volgen. Geliefde broeder, uw trouw blijkt uit alles wat u voor de broeders doet, zelfs al kent u hen niet. Ten overstaan van de gemeente hebben zij van uw liefde getuigd. Wees zo goed hen voor de verdere reis toe te rusten op een wijze die God waardig is. Ze zijn immers omwille van de Naam op reis gegaan en accepteren geen steun van de ongelovigen. Daarom horen wij zulke mensen gastvrij te ontvangen en zo mee te werken aan de verkondiging van de waarheid. Ik heb hierover al aan de gemeente geschreven, maar Diotrefes, die daar de dienst wil uitmaken, trekt zich niets van ons aan. Als ik kom, zal ik zijn gedrag ter sprake brengen. Die man verspreidt laster over ons, en daar laat hij het niet bij: hij weigert de broeders te ontvangen, en houdt degenen tegen die dat wel willen en verjaagt hen uit de gemeente. Geliefde broeder, volg niet het kwade na maar het goede. Wie goeddoet komt uit God voort; wie kwaad doet heeft God niet gezien. Over Demetrius is door iedereen een goed getuigenis gegeven, ook door de waarheid zelf. Wij voegen ons getuigenis daaraan toe, en u weet dat ons getuigenis betrouwbaar is. Er is nog veel dat ik zou willen zeggen, maar dat wil ik niet doen met pen en inkt. Ik hoop u spoedig te zien; dan kunnen we elkaar persoonlijk spreken. Vrede zij met u. De vrienden hier groeten u. Groet elk van de vrienden bij u persoonlijk.”

14:45 Aansluitend aan deze kerkdienst wijd ik mij wederom aan mijn dagboek van 2017 vanaf 2017/04/01/ Koningin Emma. 16:11 In dit verband gaat mijn aandacht thans uit naar Candle in the wind.

17:25 Na de publikatie van Honderd jaar Soldaat van Oranje op deze website heb ik weer eens geluisterd naar mijn door Constantino de Miguel afgenomen interview uit 1989 voor Radio Nederland Wereldomroep over Nieuw Elan. De laatste keer dat ik de opname van dit interview heb afgespeeld voor collega’s was op 26 juli 2011 in Cuenca.