THOM DE GRAAF IN BUITENHOF OVER POLITIEK EN RECHTSPRAAK EN RIJTOUR ROYAL FAMILY IN LONDEN

08:00 Aansluitend aan mijn bericht over Paus Franciscus zag ik in mijn youtube-archief het interview d.d. 10 mei 2020 van Twan Huys in Buitenhof met Vicevoorzitter Thom de Graaf van de Raad van State over het onderwerp politiek en rechtspraak. Ook zag ik beelden van de rijtour van Koningin Elizabeth vanuit Buckingham Palace  over The Mall in Londen ter gelegenheid van Haar zeventigjarig koningsschap voorafgegaan door Haar erfopvolgers Prins Charles en Prins William met hun echtgenoten.

09:45 In dit verband gaat mijn aandacht thans uit naar The Legal Way.