LILIBETH

Vandaag gaat mijn aandacht aansluitend aan het bericht 20220312 Gemeenteraadsverkiezingen in Nederland uit naar het Telegraafartikel  Onwaarschijnlijk dat Queen Elizabeth Lilibet ooit zal ontmoeten en vervolg ik de weergave van mijn Dagboek 2017 met de sterk ingekorte weergave van mijn bericht 20170830 De Waarheid aan Het Licht (2) in deel 5 van Lady Di en Dionne ofwel Saint Diana.   

14:55 Ik heb vandaag opnieuw deelgenomen aan de kerkdienst van de Nederlandse Interkelijke Gemeente aan de Costa del Sol in het Holland Huis in Torremolinos onder leiding van Dominee Dirk Griffioen uit Baambrugge. Het was een bijzondere dienst waarin Het Heilig Avondmaal werd gecelebreerd. Dominee Griffioen had daarvoor onderstaande lezingen uitgezocht.

Psalm 8 Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Een psalm van David. HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Uw luister aan de hemel wordt bejubeld door de mond van kinderen en zuigelingen. Tegen uw vijanden hebt U een macht gebouwd om hun wraak en verzet te breken. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door U daar bevestigd, wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt, het mensenkind dat U naar hem omziet? U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd: schapen, geiten, al het vee, en ook de dieren van het veld, de vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën. HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.

Johannes 2:13-22 (Jezus in de tempel – de tempelreiniging) Kort voor het Joodse pesachfeest reisde Jezus naar Jeruzalem. Daar trof Hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan, en de geldwisselaars die daar altijd zaten. Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver en riep tegen de duivenverkopers: ‘Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader!’ Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: ‘De hartstocht voor uw huis zal Mij verteren.’ Maar de Joden vroegen: ‘Met welk teken kunt U bewijzen dat U dit mag doen?’ Jezus antwoordde hen: ‘Breek deze tempel maar af, en Ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.’ ‘Zesenveertig jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd,’ zeiden de Joden, ‘en U wilt hem in drie dagen weer opbouwen?’ Maar Hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat Hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en alles wat Jezus gezegd had.

Na de dienst hadden wij een bijzonder samenzijn waarbij mijn gedachten terug gingen naar een van mijn voormalige leerlingen in de vierde klas van de Nijmeegse basisschool Johanna de Lestonnac  met de naam Tommy. 16:00 Hier kwam zojuist een enorme toeterende colonne voorbij met vlaggen van de Oekraïne. Ik hoop dat Vladimir Poetin nu eieren voor zijn geld kiest. Als ik mij niet vergis is Peter Ottenhoff jarig vandaag. Gefeliciteerd Peter!

16:45 De Engelse uitspraak van ESPN op de Nederlandse televisie stoort mij verschrikkelijk. Waarom doen jullie dat? In mijn visie is die term een afkorting van ESPaña-Nederland.  Daar spreken WIJ  Spaans en Nederlands.

19:38 Ik heb de samenvatting van Heracles- Vitesse (0-0) gezien. Na het terugtrekken van de Russische eigenaar is het faillissement van de club mijns inziens thans overmijdelijk. Ik ben namelijk niet van plan om die schulden door de holding  te laten overnemen. 20:28 Ik heb zojuist kennis genomen van de nieuwe televisieserie over Ad Melkert. 21:10 In dit verband zag ik Toms Schotland tijdens het nuttigen van een portie spaghetti.

Ik zag vanavond ook de Hockeyclub Oranje-Rood uit Eindhoven in actie. Dat zijn de kleuren van de 28 rozen die ik op 28 augustus 1996 vanuit de bloemenwinkel in Noordwijk-Binnen heb laten verzenden.