PALMZONDAG 10 APRIL 2022 KERKDIENST IN HET HOLLAND HUIS IN TORREMOLINOS

1e Schriftlezing: Psalm 41:8-14 door OvD / Lector
Zingen: NwLB Lied 575:1 en 2 (Jezus, leven van ons leven) 2e Schriftlezing: Lucas 22:14-34 door OvD / Lector Meditatie / preek over Lucas 22:21-27

Thema: Verraad van binnenuit maar ook vrede van binnenuit

Psalm 41:8-14 (uit een Psalm van David)
Wie mij haten hopen het ergste voor mij en fluisteren aan mijn bed tegen elkaar: Hij is geveld door iets boosaardigs, wie zo ziek ligt, staat nooit meer op.’ Zelfs mijn beste vriend, die ik vertrouwde en die at van mijn brood, heeft zich tegen mij gekeerd. Toon mij, HEER, uw genade en laat mij opstaan, dan zal ik hen geven wat ze verdienen. Hieraan zal ik weten dat U mij liefhebt: als mijn vijand niet langer juicht,  als U mij bijstaat, omdat ik onschuldig ben, en mij voorgoed laat wonen in uw nabijheid. Geprezen zij de HEER, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen, amen.

Lucas 22:14-34

Toen het tijd was, ging Hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt.  Want Ik zeg jullie: Ik zal geen pesachmaal meer eten totdat het zijn vervulling heeft gekregen in het koninkrijk van God.’ Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: ‘Neem deze beker en geef hem aan elkaar door.  Want Ik zeg jullie: vanaf nu zal Ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.’  En Hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.’  Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond, dat door mijn bloed gesloten wordt. Maar weet wel dat degene die Mij zal uitleveren samen met Mij aan deze tafel aanligt. Want de Mensenzoon moet heengaan zoals het voor Hem bepaald is, maar wee de mens die Hem zal uitleveren.’ Ze vroegen zich onder elkaar af wie van hen zoiets zou kunnen doen. Toen ontstond er onder hen onenigheid over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Jezus zei tegen hen: ‘Vorsten oefenen heerschappij uit over de aan hen onderworpen volken, en wie macht heeft laat zich weldoener noemen. Laat dat bij jullie niet zo zijn! De belangrijkste van jullie moet de minste worden en de leider de dienaar. Want wie is belangrijker: degene die aanligt om te eten of degene die bedient? Is het niet degene die aanligt? Maar Ik ben in jullie midden als iemand die dient. Jullie zijn in al mijn beproevingen steeds bij Mij gebleven. Ik bestem jullie voor het koningschap zoals mijn Vader Mij voor het koningschap bestemd heeft: jullie zullen in mijn koninkrijk eten en drinken aan mijn tafel, en zetelen op een troon om recht te spreken over de twaalf stammen van Israël. Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar Ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken.’  Simon antwoordde: ‘Heer, ik ben zelfs bereid om met U de gevangenis in te gaan en te sterven.’ Maar Jezus zei: ‘Ik zeg je, Petrus, deze nacht zal de haan niet kraaien voordat je driemaal geloochend hebt dat je Mij kent.’

14:00 De Semana Santa is begonnen.

Vanuit deze achtergrond vervolg ik de weergave van mijn Dagboek 2013 vanaf 20130528 Jozias van Aartsen, Hotel des Indes en ons geplande familiebedrijf.

15:05 In dit verband gaat mijn gedachte thans uit naar de vraag WWWWW ofwel Wie Weet Waar Willem Woelders Woont.

16:00 In dit verband doet het mij deugd dat het Bestuur van de Nederlandse Club Costa del Sol heeft besloten Koningsdag dit jaar te vieren in Alhaurín de La Torre en kijk ik thans naar Watch again: Royal Family arrives at Prince Philip’s memorial service. 18:00 Gevolgd door ISABELII reaparece, tras de 5 meses en el FUNERAL del DUQUE de EDIMBURGO.

21:00 Vanuit deze achtergond vervolg ik met de weergave van mijn Dagboek 2013 vanaf 20130603 Schepper en Co.