EEN BIJZONDER ARTIKEL IN LEVENDE TALEN MAGAZINE

Ik begin langzaamaan de indruk te krijgen dat onze inspanningen resultaat beginnen op te leveren. Ik ontving vorige week het LTM van de Vereniging van Leraren in Levende Talen Jaargang 109, nummer 2, maart 2022 waarin ik vertrouwde namen in het bestuur zag als Blanca Cano González (vice-voorztter en Spaans) en Dirk Tuin (secretaris). Jacob Moerman schreef op P. 4-9 het artikel

TUSSEN CONCURRENTIE EN COLLEGIALITEIT

Over de groeiende populariteit van het Spaans en Chinees

Het aanbod van vreemde talen in het voortgezet onderwijs is de afgelopen jaren aan veranderingen onderhevig geweest. Het meest opvallend is de groeiende populariteit van het Spaans en en Chinees. Hoe staan de docenten hiertegenover? Een rondgang laat uiteenlopende geluiden horen.

Ik citeer hieruit de binnen ons beleidskader relevante passages.

Opmars van het Spaans Neemt de groeiende populariteit van het Chinees in het middelbaar onderwijs nog bescheiden vormen aan, de opmars van het Spaans lijkt niet meer te stuiten. Volgens het College voor Toetsen en Examens deden in 2021 maar liefst 2280 havoleerlingen en 2311 vwo-leerlingen eindexamen Spaans. In 2013 waren deze aantallen nog 568 (havo) en 1421 (vwo). Deze groei lijkt ten koste te gaan van het Frans en Duits. In de periode 2013-2021 daalde het aantal eindecamenleerlingen voor Frans van 11.903 naar 10.615 voor de havo, en van 16.719 naar 15.254 voor het vwo. Het aantal voor Duits daalde in deze periode ook, van 18.932 naar 16.996 voor de havo, en van 20979 naar 20.624 voor het vwo.

Uit dit artikel heb ik de volgende fragmenten geselecteerd en binnen het kader van mijn rubriek ‘Het Licht op’ gerenamed als 20220518 Het Licht op Sittard, 20220518 Het Licht op Culemborg en 20220518 Het Licht op Hoofddorp en Druten.

Het volledige rapport is te vinden op <vllt.nl/onder-zoekbenutten>. Ik lees hierin Lancering Platform Spaans Op 12 mei werd het Platform Spaans (PS) gelanceerd!  Het P.S. verzamelt en verspreidt (via een website) informatie tussen hispanisten en geïnteresseerden in de Spaanse taal en cultuur, zowel van Spanje als Latijns-Amerika. Het onafhankelijke platform deelt en promoot breed georiënteerde informatie met betrekking tot activiteiten en nieuws over de Spaanstalige wereld in Nederland en richt zich tot een brede schaal aan groepen, zoals verenigingen voor docenten op het vo, tolken en vertalers, universitaire studenten of onderwijsinstellingen. PS is ontstaan uit en wordt in stand gehouden dankzij een samenwerking tussen verschillende organisaties, waaronder Levende Talen, Radboud Universiteit, Universiteit Leiden, Hogeschool Utrecht, onder anderen.

Bezoek de website www.platformspaans.nl

De sectie Spaans heeft een belangrijke rol bij de lancering van het PS en na tien jaar hard werken, is het echt een mijlpaal!”

HARTELIJK DANK COLLEGA’S! HIERMEE IS EEN LANG GEKOESTERDE WENS VAN MIJ IN VERVULLING GEGAAN.

Vanuit deze achtergrond vervolg ik de weergave van mijn Dagboek 2014 vanaf 20140601 Maxime Verhagen in Business Class.