HET LICHT OP HOOFDDORP EN DRUTEN

Aantrekkelijker om te doen. Danielle Siems (48) geeft al 21 jaar Spaanse les, eerst op een middelbare school in Hoofddorp, sinds 15 jaar op het Pax Christi College in Druten. ‘Ik heb hier het Spaans opgezet, aanvankelijk als keuzevak’, geeft ze aan. ‘Ik begon met twee kleine klassen, havo 4 en vwo 4, in totaal zo’n 25 leerlingen. Op dit moment waren op de school Engels, Frans en Duits verplicht in de onderbouw. Maar na een aantal jaren bleek dat veel leelringen voor Spaans in de bovenbouw kozen en daardoor Frans lieten vallen. Daardoor werden de klassen voor Frans steeds kleiner.’

Haar collega’s van Frans waren van mening dat er sprake was van een oneerlijke concurrentiepositie. Siems: ‘De leerlingen hoefden bij Spaans op dat moment alleen maar schoolexamen te doen. Daar kwam nog eens bij dat het eindniveau voor Spaans lager was. Logisch, omdat de leerlingen maar twee of drie jaar Spaans hadden gekregen. Daardoor was volgens de sectie Frans een scheve concurrentiepositie ontstaan, omdat het lagere niveau van het Spaans in het eindexamenjaar voor de scholieren aantrekkelijker was om te doen.’

Spaans is op haar school nu een volwaardig vak met een centraal examen. In de tweede en derde klas is het verplicht voor alle leerlingen op havo en vwo. Siems: ‘Alleen dan kun je een goed eindniveau halen. Maar mede door de populariteit van het Spaans is bij ons het Frans nu volledig verdwenen. Drie jaar geleden bleek dat tegen het einde van het derde jaar slechts zeven of acht leelringen voor Frans hadden gekozen, en maar liefst 120 leerlingen voor Spaans. De school biedt daarom Frans (helaas) niet meer aan.’