HET LICHT OP ELTON JOHN IN HET JAAR 1999

Vanwege het laatste buitenlandse optreden van Elton John in Arnhem memoreer ik nogmaals op systematische wijze mijn documenten waarin Elton John is vermeld: 19990226 Startblokken19990510 Aanraking19990511 Verwennen19990628 Parasolorganisatie19990801 Organiseren van het kapitaal van de toekomst19990824 Royal Tudor Ware19990924 Aftellen19991012 No profit like non profit19991018 Cordon bleu con salsa Diana199910230 Kwartetten199910231 ¡Cocú! ¡Cocú!19991024 Glaasje waterhttps:/19991024 Jaarvergadering 1999 van de Vereniging Officieren Cavalerie19991027 Gesprek met de Heer Casaubon Directeur Hotel Cervantes Torremolinos19991112 Marbella19991221 Vertrouwen.

Wordt vervolgd.

Tot ziens in Soestdijk. John L. van der Heyden

Voorzitter Stichting Cervantes Benelux

HET LICHT OP ELTON JOHN IN HET JAAR 1998

Vanwege het laatste buitenlandse optreden van Elton John in Arnhem memoreer ik nogmaals op systematische wijze mijn documenten waarin Elton John is vermeld: 19980102 Gele kaarsen19980105 Helderziendheid19980121 TJ/RT 012/4 97 05819980127 Contacten19980128 Veiling 27 mei 199819980208 De droom19980305 Madrid… Madrid19980320 Sylvia Tóith kan aan het werk voor The Company19980327 Irish Bar Harp19980401 Hilversum19980420 De blauwe hoed19980426 Warwick19980430 Koninginnendag 1998 in Utrecht19980513 Roodkapje19980522 Hemelvaart19980525 De paarse vlinder en het blauwe licht19980602 De vijfde roos19980607 Bingo19980610 Sponsoring19980610 Yin en Yang19980619 Fergie19980731 Baak à la Carte19980801 Candle in the wind19980819 Dianarama19980902 Vragen PR voor Paul Riegen van De Baak te Noordwijk19980919 Harten troef19981018 Sterren19981028 Verhuizen19981109 Legal affairs op mijn 51ste verjaardag19981109 Mijn 51ste verjaardag in Utrecht en Elton John19981116 Faithful hound19981126 Descansa

Tot ziens in Soestdijk. John L. van der Heyden

Voorzitter Stichting Cervantes Benelux.

FRENKIE DE JONG

Ik heb gisteravond niet veel van de voetbalwedstrijd tussen Wales en Nederland in Cardiff gezien. De minuten in blessuretijd blijken de belangrijkste te zijn geweest. Nadat de Welshmen de gelijkmaker hadden gescoord ging mijn aandacht uit naar de magistrale solo van Frenkie de Jong waarna Wout Weghorst de gelegenheid kreeg om de 1-2 voor het Nederlands Elftal in te koppen. Vanuit deze achterrond ben ik vandaag weer aan het werk gegaan met de weergave van mijn Dagboek 2014 en ben daarmee aangeland bij 20141121 De Hertogin van Limburg. Mijn avondmaaltijd bestaat vandaag uit zeven ‘albóndigas’

21:15 Ik verneem zojuist dat Elton John zijn laatste optreden vanavond verzorgt in het Gelredome. Dat vind ik een belangrijk signaal.

Met vriendelijke groet, John L. van der Heyden Voorzitter Stichting Cervantes Benelux.

MARK RUTTE OP BEZOEK BIJ KONING FELIPE EN PREMIER SÁNCHEZ VAN SPANJE

Aansluitend aan mijn bericht 20220401 Brief van de Nederlandse belastingdienst heb ik vanmorgen naar Blauw Bloed gekeken. Vanuit het perspectief van ons Cervantesplan ging mijn aandacht vooral uit naar de herdenkingsdienst voor Prins Philip in Westminster Abbey en het bezoek van Minister-President Mark Rutte aan Koning Felipe en Premier Pedro Sánchez in Spanje (minuut 4:25) op woensdag 30 maart 2022. Hij hield een toespraak in het Pradomuseum. Ook gaat mijn aandacht uit naar de broers van Koningin Máxima  waarbij ik in het bijzonder denk aan de mooie plaats Bariloche in Argentinië. Op het NOS Journaal ging mijn aandacht uit naar Luis de Guindos als Vicepresident van de Europese Centrale Bank. Dat geeft mijns insziens aan dat Spaanse bewindslieden erin slagen straategisch sterke posities in te nemen binnen de Europese Unie. Dat is ook de kern van de handreiking die ik op 30 juli 2005 in Valladolid heb gedaan aan Don César Antonio Molina.

11:45 In dit verband kijk thans naar hetgeen ik heb geschreven in mijn bericht 20130206 Om de Eer.

18:10 En als ik zo terugkijk naar mijn bericht 20130214 Out of date kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat Vladimir de zaak aardig uit de hand heeft laten lopen in zijn land. In mijn visie heeft hij zich volledig laten inpakken door zijn militairen. Tijdens mijn bezoek aan de MGIMO Universiteit heb ik mij in het Oranje  gehuld en een discussie op gang gebracht over het begrip ‘democratie’. Als reactie ontving ik de mededeling dat het de moeite waard is om daar een tweede colloquium over te organiseren. Wij mogen ons gelukkig priizen dat wij hier in Spanje een koning hebben die onze democratische waarden weet over te brengen zoals in deze presentatie ter gelegenheid van het Staatsbezoek van de President van Costa Rica aan El Reino de España.

19:28 In dit verband kijk ik nu naar S.M el Rey preside la apertura solemne de las Cortes Generales de la XIV Legislatura

BRIEF VAN DE NEDERLANDSE BELASTINGDIENST

Aansluitend aan mijn bericht 20220331 Nieuwe kapper, nieuwe KLM directeur en ‘nieuwe’ predikant ontving ik vandaag van de Nederlandse belastingdienst in Heerlen een brief met onderstaande inhoud.  

Centrale administratieve processen Meldpunt FSV Datum 31 maart 2022 Uw kenmerk 70378741 Kenmerk CAP/UCF/22/128 Betreft: Reden van de registratie van uw gegevens in de FSV Geachte heer/mevrouw, In het voorjaar van 2021 hebben wij u een brief gestuurd. Hierin hebben wij u laten weten dat uw persoonsgegevens in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) van de Belastingdienst stonden. In de bijlage kunt u de belangrijkste informatie over de FSV terugvinden. In deze brief leest u waarom uw gegevesn in de FSV waren opgenomen. Deze brief betekent niet dat u een extra belastingaanslag krijgt of nog een toeslag moet terugbetalen. De brief is ter informatie. U hoeft niets te doen.

Waarom (of ‘waardoor’ JH. Oorzaak en gevolg worden in het Nederlandse taalgebruik regelmatig door elkaar gehaald. Zelfs op de televisie) stonden uw persoonsgegevens in de FSV?

Om deze vraag te beantwoorden, hebben we in de FSV en andere systemen gekeken. Niet elke registratie in de FSV leidde tot controle of onderzoek. Het is goed mogelijk dat u niets hebt gemerkt. De informatie die we in de FSV hebben gevonden in de velden belastingjaar, jaar van registratie in de FSV, soort belasting, organisatie of ‘project’ staat hieronder. Meer informatie stond niet in deze velden.

Projecten

Bij de registratie in de FSV kon een naam van een project worden ingevuld. We gebruikten namen van projecten op 2 manieren. Soms om daarbij onze eigen werkzaamheden vast te leggen. En soms bedoelden we met een ‘project’ een onderzoek naar een onderwerp of thema uit een belastingaangifte, zoals de eigen woning. In zulke gevallen onderzochten we of burgers en ondernemers uit een bepaalde doelgroep hun belastingverplichtingen nakwamen. Doelgroepen zijn bijvoorbeeld eigenaren van webwinkels of muzikanten.

In de FSV stond bij uw persoonsgegevens:

Overige

Onder deze projectnaam registreerde we signalen die we niet onder een andere projectnaam konden registreren.

  • Jaar van registratie in de FSV (als het belastingjaar niet bekend is): 2013. Diverse belastingen Uw registratie is overgenomen uit Dagboek PIT. Dit systeem bestaat niet meer, verdere informatie ontbreekt in de FSV.

Wat gebeurt er nu?

We onderzoeken nog of de opname van uw persoonsgegevens in de FSV voor u onterechte gevolgen heeft gehad. En of wij die persoonsgegevens met andere overheidsinstanties hebben gedeeld en zo ja, met wie. Wij verwachten dat deze onderzoeken het komende halfjaar zijn afgerond. Wij begrijpen dat wij veel geduld van u vragen. Maar wij doen er alles aan om u zo snel mogelijk te informeren.  

Hebt u vragen?

Op belastingdienst.nl/fsv vindt u meer informatie over de FSV. Of bel het Meldpunt. U kunt bellen op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00. Wilt u deze brief bij de hand houden? Dan kunnen wij u sneller helpen.

Hoogachtend, Getekend drs. J.M. Melsen Algemeen Directeur Centrale administratieve processsen”

Ik ben ‘Heerlen’ zeer erkentelijk voor deze brief.

20:00 Vanuit deze achtergrond vervolg ik met de weergave van mijn Dagboek 2013 vanaf 20130201 Hollands welvaren.

NIEUWE KAPPER, NIEUWE KLM-DIRECTEUR EN ‘NIEUWE’ PREDIKANT

Ik heb een nieuwe kapper. Hij heet Luis Acosta en komt uit Venezuela. Sinds juli vorig jaar heeft hij hier een nieuwe praktijk in de Calle Loma de los Riscos ter hoogte van het zebrapad. Ik heb ook vernomen dat Peter Elbers een nieuwe opvolgster heeft als President-Directeur van de KLM. Zij zal voor een zeer zware taak komen te staan. Mede vanwege de belangenverstrengeling met Air France. Een ‘oude’ predikant komt ook weer terug. Het is Ds P.J.M (Peter) Hoogstrate uit Ermelo. Zijn komst is in het contactblad van de Nederlandse Interkerkelijke Gemeente Costa del Sol alsvolgt aangekondigd.

“Een hernieuwde kennismaking

Vanaf Goede Vrijdag en Pasen tot eind juni zullen wij opnieuw – bij leven en welzijn -in “onze” Spaanse gemeente mogen wonen en werken. “Wij”, dat zijn ds. Peter Hoogstrate en Anne-Marie Hoogstrate- Brijder, beiden 74 jaar oud. Wij wonen al 26 jaar in Ermelo; dat is onze laatste gemeente, die ik achttien jaar als gemeentepredikant mocht dienen. Daarvoor stonden we vijftien jaar in Mijdrecht, en we begonnen in 1973 in Edam-Volendam. Daar werden onze drie kinderen geboren, die inmiddels allemaal de 40 gepasseerd zijn. We zijn grootouders van vier kleinkinderen. Ik schreef over de gemeente aan de Costa del Sol, dat wij weer naar “onze”gemeente gaan. Het is namelijk de vierde keer dat wij drie maanden in uw midden zijn. Het voelt dus, ook nu we de voorbereidingen aan het treffen zijn, heel vertrouwd, we weten hoe het met de reis gaat, hoe het in Granada-Airport toegaat, hoe ‘onze’ pastorie eruitziet. Misschien is er ergens daar in Fuengirola wel iets veranderd, dat zou wel leuk kunnen zijn. We gaan zeker ook weer royaal Andalusia bereizen. Wat er veranderd is met onze vorige perioden is het feit, dat er nu altijd twee kerkdiensten zijn, zowel in Fuengirola als in Torremolinos. In het Hollandhuis beginnen we op Goede Vrijdag, de dag daarvoor zijn we aangekomen. Het is dus een vliegende liturgische start. Maar we weten de weg en kennen de gewoonten. Voor wie het interesseert: ik heb de afgelopen zeven jaren een tweede universitaire studie gedaan. Als emeritus heb ik me dus niet verveeld: ik was ooit aan de VU afgestudeerd als doctorandus in de liturgiewetenschap, en nu ben ik sinds twee jaar ook master in de kerk- en liturgiegeschiedenis, afgestudeerd aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn bij professor Herman Selderhuis. Ik heb me verdiept, en doe dat voor een liturgie historisch project nog steeds, in Calvijn als liturgist in Straatsburg. Veel is in het Frans geschreven, zowel toen als nu, dus ik ben als francofiel elke dag heerlijk Frans aan het lezen. In Spanje spreek ik ook liever Frans dan Engels, u weet wel, die zijn weg uit Europa, haha. Daarnaast ben ik al vele jaren docent Liturgiek en Homiletiek (= preekkunde) aan de Academie van de PKN op Nieuw-Hydepark in Doorn voor de post-Hbo-studenten. Anne-Marie zingt in de Cantorij van onze wijkkerk en werkt in de Kringloopwinkel.”

Ik kan van Peter niet verwachten dat hij ook nog een keer Spaans zou gaan studeren. Maar het zou wel leuk zijn. Dat is nu eenmaal de taal die hier wordt gesproken en in een groot deel van de rest van de wereld.

21:12 Het ziet ernaar uit dat Vladimir de regie is kwijtgeraakt. Want de huidige ontwikkelingen in Oekraïne passen niet binnen ons beleidskader.  

STADHOUDER WILLEM V VAN ORANJE IN HET VERHAAL VAN NEDERLAND

In de hal van Kasteel Engelenburg in Brummen staat een Franse vlag uit de periode die gisteravond in  Het verhaal van Nederland  aan de orde is gekomen met de titel Patriotten en Prinsgezinden. Vanuit deze achtergrond geef ik aansluitend aan mijn berichten 20130122 Terug uit Amaragua  en 20220330 Statuten Stichting Cervantes Benelux mijn feedback op de uitzending van gisteravond.

“Eind achttiende eeuw wordt ons land verscheurd door een burgeroorlog. Wordt ons land een monarchie of een democratische republiek?”

Met die vraag begint het verhaal op  het strand van Scheveningen op 18 januari 1795. We zien Stadhouder Willem V van Oranje-Nassau  hier in een koets op de grens van zand en zee. Hij draagt een hoofddeksel zoals Keizer Napoleon I dat ook placht te doen. Willem V slaat op de vlucht naar Engeland.

1780 We maken met Daan Schuurmans een boottocht over de Utrechtse Vecht langs fraaie landhuizen. Belangrijke functies worden onderling verdeeld en gingen over van vader op zoon zoals ook bij de familie Van der Heyden van Baak al eeuwenlang het geval was geweest. Het is de tijd van de trekschuit. De hierin reizende families zijn regenten die alles doen om hun positie te behouden.

Minuut 7:06 Paleis Het Loo Apeldoorn. Hier woont Stadhouder Willem V Prins van Oranje-Nassau. Voorvader van onze Koning Willem Alexander. Willem was pas drie jaar toen zijn vader  Willem IV  overleed. Willem V was getrouwd met Wilhelmina van Pruisen. Hij was volgens historicus Joost Roosendaal geen krachtdadig persoon. Hij is afgebeeld op schilderijen in het Haagse Mauritshuis. Deugdzaamheid was een belangrijke kwaliteit die men moest hebben als bestuurder. Dit brengt mij in gedachten naar het boek Moed en deugd.

1785 In Hattem begint de opstand tegen de macht van de stadhouder. Naast de regenten en het Oranjehuis ontstaat een nieuwe beweging. De patriotten. Herman Willem Daendels was de eerste leider van die beweging. Hij had gestudeerd in Harderwijk. De predikant van Hattem laat hem oefenen in de Grote Kerk. Na een oproer in de Lange Poten en het Spui in Den Haag wordt Willem door de regenten ontslagen als stadhouder van de Provincie Holland.

Na een van zijn bekende driftbuiten is Willem diep beledigd en trekt zich vanuit Den Haag terug op Paleis Het Loo. In Hattem probeert Willem Daendels een nieuw stadsbestuur te vormen.

Willem V is ontslagen als stadhouder van de Provincie Holland. Maar hij is ook nog stadhouder van de overige provincies. Op 4 september 1786 laat hij Hattem belegeren. Het Oranjebewind staat op omvallen. Willem voelt zich in het nauw gedreven. Vanuit Het Loo trekt hij zich met zijn familie terug op de Nijmeegse burcht Het Valkhof.  We zien dan een door trekpaarden getrokken postkoets op een breed bospad dat mij doet denken aan de Heyendaelseweg tussen Nijmegen en Eyll bij het Duitse Weeze. De vermoedelijke geboorteplaats van Richmonda Louise Dorotea von Dael tot Eyll.  Willems vrouw Wilhelmina van Pruisen gaat met een petitie naar Den Haag. Het is een dekmantel voor een gewaagder plan. Bij Goejanverwellesluis wordt zij aangehouden door patriotten die daar de grens bewaken. Ze had het plan om in Den Haag een opstand te veroorzaken. Woedend keert zij naar Nijmegen terug en brengt haar broer in Berlijn op de hoogte. Koning Frederik Willem II van Pruisen . Die brengt een Pruisisch leger op de been. Een Pruisisch leger van 26.000 man valt de Provincie Holland binnen. Hierdoor keert Willem terug in Den Haag en wordt daar enthousiast binnengehaald door zijn aanhangers.

Minuut 30:19 Hier komt Het Stadhouderlijk Hof in beeld. In Leeuwarden.

Parijs 1792 .De revolutie is hier uitgebroken. De Franse revolutionairen hebben nauwe contacten met de Nederlandse patriotten. Vandaar die Franse vlag in De Engelenburg naar ik aanneem. De foto van mij is daar gemaakt door toenmalig barkeeper Ramon Soers. Vermeld in De paarse vlinder en het blauwe licht  – FergieVive La FranceBaak à la CarteCandle in the WindQueen ElizabethContractEngels weekendPaars EuropaOperation PurpleRusteloosheidBuilding The Holding VIRetour Nijmegen-Wassenaar IIGebed zonder Van den EndeNaar de eindstreepConvergentieWilkinsonDe vergulde sleutelMabelGordon Brown stapt op als partijleiderAardbeving in Nieuw ZeelandTweede dag Staatsbezoek aan Duitsland en Instituto Cervantes Benelux en het Wereld Natuur Fonds.

In Parijs zijn de Franse koning en zijn vrouw onthoofd. De Fransen noemen Willem een tiran en verklaren hem persoonlijk de oorlog. Op 1 februari 1793 volgens Beatrice de Graaf (Hoogleraar Internationale Betrekkingen). Negen dagen nadat Lodewijk XVI was onthoofd.

Hattem, 4 februari 1795

Na acht jaar ballingschap keert Herman Daendels terug met het Franse leger en zijn Bataafse legioen. De Fransen zien de Nederlanders als bondgenoten omdat ze tegen Willem in opstand zijn gekomen. Op 18 januari neemt Willem de boot en vlucht naar Engeland.

Den Haag, 1 maart 1796

Voor het eerst in de geschiedenis ligt de macht bij een democratisch parlement zoals wij dat vanmorgen hebben gezien tijdens de toespraak van de Oekraïense president Zelensky. Onder toezicht van de Fransen wordt de ‘Bataafse Republiek’ gesticht.   

Galerij Prins Willem V Mauritshuis

Er wordt een nieuwe Nederlandse identiteit gecreëerd door middel van cultuur. Er komt een Nationale Schouwburg, een Nationale Bibliotheek en er wordt een standaard spelling en grammatica van het Nederlands uitgegeven.  Daarnaast komt er een nationale kunstgalerij die voor iedereen toegankelijk is.

Nederland lijkt onafhankelijk maar wordt steeds verder ingelijfd bij Frankrijk. Dat een nieuwe leider heeft: Napoleon.

1813 De Franse vlag hangt uit in de directe omgeving van het Utrechtse Domplein. Pas als Napoleon definitief is verslagen vertrekken de Fransen uit Nederland. De Oranjes worden teruggevraagd om orde op zaken te stellen. De zoon van Willem V , Willem Frederik volgt zijn vader op. Niet als stadhouder. Maar als Koning Willem I.

DON FELIPE DE BORBÓN, DOÑA LETIZIA ORTIZ ROCASOLANO, KONINGIN MÁXIMA EN RUUD VAN DER ZALM

Liesbeth, Vandaag gaat de aandacht op mijn website uit naar Don Felipe de Borbón, Doña Letizia Ortiz Rocasolano en 19990407 Feedback. In dit verband is het belangrijkste nieuws van vandaag in De Telegraaf: “Koningin Máxima besluit bezoek Peru LIMA – Koningin Máxima is heel blij met het resultaat van haar bezoeken aan Colombia en Peru. Dat zei ze vrijdagmiddag (plaatselijke tijd) in Lima na afloop van een ontmoeting met de lokale media. De komst van de koningin, in haar rol als speciale gezant van de Verenigde Naties, had in beide landen het benodigde zetje gegeven om verder te werken aan het beter toegankelijk te maken van financiële diensten. „Ik kwam op het juiste moment”, aldus Máxima. Uit eerste hand had ze geleerd over de knelpunten, zoals de enorme omvang van de informele economie in Peru, en over de vooruitgang, zoals met de introductie van mobiel bankieren en het belang van versimpeling van de regelgeving. Het is kennis die Máxima meeneemt in haar adviezen die ze namens de VN geeft aan regeringen. Zo wilde Peru ook leren van haar ervaringen. President Ollanta Humala bood haar daarom een lunch aan, gevolgd door een rondetafelgesprek waaraan ook aantal ministers deelnamen. Aan de orde kwam onder meer het nationale plan dat Peru wil ontvouwen om de financiële diensten toegankelijker te maken. Humala heeft daartoe al een wet gemaakt die mobiel bankieren regelt. Een initiatief dat Máxima in haar hoedanigheid van speciale VN-gezant toejuichte. Eerder in de week had ze Colombia eraan herinnerd dat zo’n zelfde wet al twee jaar op de plank lag en dat iedereen geholpen zou zijn met aanname. Mensen die vaak ver van een bank afwonen, kunnen dan simpel met een sms’je geld overmaken of andere zaken regelen. Een andere manier is om bankzaken te kunnen regelen in een supermarkt of winkel. Hoe het in Peru in de praktijk uitpakt, zag de koningin donderdag tijdens een uitgebreid veldbezoek aan achterstandswijken van Lima. Belangrijk is ook dat de bevolking kennis heeft van geldzaken. Vandaar dat er zowel bij het werkbezoek aan Colombia eerder deze week, als in Peru ook besprekingen met de ministers van onderwijs op de agenda stonden. Financiële educatie is een onderwerp dat de koningin bij terugkeer in Nederland ook meteen oppakt. Maandag geeft Máxima in Hilversum het startsein voor de nationale ‘Week van het geld’, die bedoeld is om schooljeugd te leren om te gaan met geld.” Dit past geheel binnen het beleidskader van de Stichting Cervantes Benelux. Vanuit deze achtergrond kijk ik naar de documenten die de aandacht hebben in mijn Berichtgeving over Leden van Het Koninklijk Huis van Nederland. Het beoogde doel begint dus al aardig in beeld te komen beste Maagd: Misschien kunt u het beste het weekend thuis doorbrengen met het herstellen van al die kleine, ergerlijke dingen. Zorg dat u goed bent voorbereid als u gasten krijgt, of dat nu een formeel samenzijn is of onverwacht bezoek. Raak niet verstrikt in details. Schorpioen: Geld verdienen en uitgeven kan aan u appelleren en dat is een recept om uw geld snel te zien vervliegen. Er op rekenen dat het geluk u in staat zal stellen extravagant te leven, is onrealistisch. Daarom ga ik nu weer gewoon over tot de normale orde van de dag om te zien welke documenten nog meer in de belangstelling staan (gecommuniceerd aan de geadresseerden). Ik werd vanmiddag rond 14:50 weer gebeld door een dame van de Norddeutsche Klassenlotterie. Het is wel een opmerkelijke zaak. De stad Wismar ligt in Noord-Duitsland en daar is op 5 april 1496 mijn naamgenoot Johannes van der Heyden ‘Fögd’ geboren. De kans bestaat dat ik in het weekend van 29 en 30 maart naar Nederland kom voor familiebezoek en de jaarvergadering van De Vereniging Docenten Spaans in Nederland in Hilversum. Ik hoop dat wij dan ook onze intrek kunnen nemen in Paleis Soestdijk.