DE BLIK OP ABU DHABI EN MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 12 DECEMBER VANAF 1993

Vandaag is voor veel Nederlanders de blik gericht op Abu Dhabi. Onder meer vermeld in Huis ten Bosch als ‘fata morgana’, Een Nieuwe Regering en Een zware verantwoordelijkheid.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan mijn bericht De Marbella Club, mijn verbindende elementen d.d. 11 december vanaf 1994 en Terug naar Het Lange Voorhout mijn verbindende elementen d.d. 12 december vanaf 1993 De langste brief van het jaar 1993 1995 Plan de Empresa 1997 Jouw brief van gisteren 1998 Toekomstperspectief 2001 European Cervantes Foundation 2003 Vertrouwen Winnen 2004 Wederom Nieuw Licht 2005 Ruud West 2006 Bezoek aan de Valkhofvereniging 2007 Christmas, bruidspaar, Alma Cuypers of andersom 2008 Geagendeerde uitnodiging op komst en 2011 Oud en Nieuw in Noordwijk.

In dit verband is mij vandaag de eer vergund in het Spaanse Holland Huis onder verantwoordelijkheid van Dominee Hans van der Wal uit Velp onderstaande lezingen te verrrichten.

Lucas 3: 7 t/m 18

Optreden van Johannes

Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, en zeg niet tegen jezelf: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken! Ja, de bijl ligt al bij de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.’

De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we doen?’ Hij antwoordde: ‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’ Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen, en die vroegen hem: ‘Meester wat moeten wij doen?’ Hij zei tegen hen: ‘Vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen’. Ook soldaten kwamen hem vragen: ‘En wij, wat moeten wij doen? Tegen hen zei hij: ‘Jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen, neem genoegen met je soldij’.

Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes de messias was, maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; hij houdt de wan in zijn hand om de dorsvloer te reinigen, het graan zal hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden’.

Openbaring 12: 1-12

De vrouw, de draak en de twee beesten

Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd. Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën en haar barensnood. Er verscheen een tweede teken in de hemel: een grote vuurrode draak, met zeven koppen en tien horens, en op elke kop een kroon. Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op aarde. De draak ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar kind te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was. Maar toen ze het kind gebaard had – een zoon, die alle volken met een ijzeren herdersstaf zal hoeden -, werd het dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon. De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn. God had daar een plaats voor haar gereedgemaakt, waar twaalfhonderdzestig dagen lang voor haar gezorgd zou worden.

Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand maar werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid. Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: ‘Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Zij waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard. Daarom juich, hemel, en allen die daar wonen! Maar wee de aarde en de zee: de duivel is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.’

20:38 Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 12 december vanaf 1993 De langste brief van het jaar1995 Plan de Empresa (1) para el Malaca InstitutoKerstmis 19961996 Perfect Match1997 Jouw brief van gisteren1998 Toekomstperspectief2001 European Cervantes Foundation (1)2002 Ariane (1)2002 Opmaat naar morgen2003 Vertrouwen winnen2004 Wederom Nieuw Licht2005 Ruud West2006 Bezoek aan de Valkhofvereniging2007 Christmas, bruidspaar en Alma Cuypers of andersom2008 Geagendeerde uitnodiging op komst2010 Huwelijksbootje en Oud en Nieuw in Noordwijk.   

21:26 Mijn gelukensen gaan thans uit naar Max Verstappen voor zijn ongeëvenaarde prestatie in Abu Dhabi.

23:00 In dit verband gaan mijn gedachten thans uit naar Setecientos setenta y siete días que no nos vemos.

TERUGBLIK OP 1992 EN 1997, MIJN DOCUMENTEN D.D. 12 JUNI VANAF 5 JANUARI 1991, EEN SPAANSTALIGE PUBLIKATIE OVER PRINSES ALEXIA EN HET LICHT OP HUIS TER DUIN IN NOORDWIJK EN VALLEYMOORE IN ‘S-HERTOGENBOSCH

11:00 Aansluitend aan mijn bericht Documenten d.d. 1 juni vanaf 5 januari 1991, het interview met Roberto Devorik in Argentinië inzake Dr Hasnat Khan en registeraccountant Jan Toet uit Oegstgeest vervolg ik mijn verhaal over 28 jaar NederlandsSpaansBritse organisatieontwikkeling met mijn verslag van 12 juni 1992.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn documenten d.d. 12 juni vanaf 5 januari 1991: 1992 Moros, cristianos y escobas en Alicante 1995 De ongelovige Thomas 1997 Enrollment for the new trip to the Royal Palaces of EnglandOntvangstbevestiging van brief NM 964/275 d.d. 10 juni 1997 ter attentie van de Staatssecretaris van Justitie voor deze de heer R. Tenge, hoofd Afdeling Juridische Zaken en Beleid 1998 Het Geheim van UtrechtBoemeltrein 2001 Bush bezoekt Europa 2002 Historisch Document 2003 Domeinnamen Cervantes 2004 Nucleous of an organization 2006 Sangre Real 2007 Een brug tussen Spanje en Nederland 2009 Peter Ottenhoff 2010 Van Johannesburg tot Port Elizabeth 2011 Eerste Pinksterdag Aalbers Marbella en 2012 Onze vijfde handelspartner. In dit verband gaan mijn gedachten uit naar kunsthandel d’Overvloed in Oz: ‘Deel wat u weet en kunt met anderen en geef uw mening over zaken waar u verstand van hebt en van op de hoogte bent. Pak een ander liever met uw intellect aan dan met uw gevoel. Goede vrienden zijn openhartig en inlevend’. Me alegro. In dit verband meld ik hetgeen ik gisteren en vandaag heb gecommuniceerd: “11 jun. 2020 21:41 aan ***** Ben jij wel eens op Schiermonnikoog geweest?. Dat eiland is op deze dag 75 jaar bevrijd. De verantwoordelijke gedeputeerde van de provincie Friesland sprak de naam uit als ‘Schiermonkoog’. Wel een beetje slordig. Ik ben er in mijn leven maar één keer geweest met een mooie herinnering aan het Hotel Van der Werff Vandaag 09:28 Mijn maatje van de laatste twee klassen van het Nijmeegs Lyceum (HBS-B) heeft daar gewoond. Hij kwam uit Groningen en heet Hans Boerema. Hij heeft daarna op de KUN medicijnen gestudeerd en was de eerste Nederlander die een particuliere medische kliniek heeft opgezet. De Boeremakliniek. Samen met Vendex. Op dit moment wordt mijn appartement opgeknapt. Wanden en plafonds gepleisterd en geschilderd. De meeuwen vliegen Alicante (sorry alle kanten) op. 10:12 Ik heb indertijd ook nog onderhandeld met de heer Noorlander van Vendex in Almere om het NIOW-probleem tot een oplossing te brengen. Hij was toen geïnteresseerd in overname. Vandaar mijn goede relatie met Huis ter Duin in Noordwijk.”

14:00 Aansluitend las ik het Spaanstalige artikel Alexia del Reino de Los Países Bajos, Princesa que desobedece a sus padres in Vanity Fair waardoor mijn gedachten uitgingen naar Huis ter Duin in Noordwijk en mijn bezoek aan de Calle Uriburu in Buenos Aires op 16 april 2009.

In dit verband gaan mijn gedachten thans uit naar de Calle Uriburu 1252 in Buenos Aires en het bedrijf Valleymoore in ’s-Hertogenbosch. Ik vind de naam Valleymoore goed gekozen. Het doet mij denken aan mijn bezoek aan Kensington Palace op 22 april 1997. Ik heb het in mijn vorige bericht van 11:00 vermelde schilderij toen persoonlijk aan de paleiswachten overgedragen en daarvoor bij de ‘entrance’ met paarse inkt getekend. Ik werd toen verzocht om een bezoek te brengen aan de naast het paleis gelegen ‘orangerie’ en daarna terug te komen om de reactie te vernemen van De Prinses. Na dat bezoek aan de orangerie ben ik teruggekeerd en een in bobby-uniform geklede paleiswacht vertelde mij “She is not in. She is in the valley. But She has accepted your present with great pleasure”. Ik wist toen niet precies wat hij daarmee bedoelde. Ik dacht op de eerste plaats aan de vallei van de Theems bij Henley-on-Thames maar ik dacht ook aan het voetbalstadion The Valley. De naam Valleymoore doet mij ook denken aan de naam Oeteldonk. Een oetel is namelijk een kikker en zowel een ‘donk’ als een ‘moore’ verwijzen naar een ‘moeras’ zoals ‘Frogmore’ de Engelstalige naam is voor Oeteldonk. Mijn gedachten gaan in dit verband ook uit naar mijn bezoek aan Frogmore House op 19 augustus 1997. Tot op heden ben ik nog niet op de hoogte gesteld over hetgeen er na 31 augustus 1997 met Ons Schilderij is gebeurd. Het is het symbool van onze toendertijd geplande nieuwe organisatie.