KONINGSCHAP, EEN DROOM, ANNUAL ACCOUNTS 2020 EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 29 MAART VANAF 1996

Na verzending van Het begrip parasolorganisatie, Karin de Winter en mijn documenten d.d. 28 maart vanaf 1996 zomertijd zag ik WNL op zondag onder leiding van Rick Nieman en heb ik vervolgens deelgenomen aan de kerkdienst en de maaltijd van De Heer in het Holland Huis onder leiding van Ds D. Griffioen. Mij was de eer vergund dit evangelie te mogen voorlezen: “Schriftlezing: Matteüs 21 : 1 17 Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee leerlingen op uit. Zijn opdracht luidde: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een ezelin zien, die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: “De Heer heeft ze nodig.” Dan zal men ze meteen meegeven.’ Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeet: ‘Zeg tegen Sion: “Kijk, je koning is in aantocht, Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.”’ De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hen had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. De talloze mensen die voor Hem uit liepen en achter Hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!’ Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. ‘Wie is die man?’ wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord: ‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea.’ Jezus ging de tempel binnen, hij joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht, gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver en riep hen toe: ‘Er staat geschreven: “Mijn huis moet een huis van gebed zijn,” maar jullie maken er een rovershol van!’ Toen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar hem toe, en hij genas hen. De hogepriesters en de schriftgeleerden zagen welke wonderen hij verrichtte en hoorden de kinderen in de tempel ‘Hosanna voor de Zoon van David!’ roepen, en ze waren hoogst verontwaardigd. Ze gingen hem vragen: ‘Hoort u wat ze zeggen?’ En Jezus antwoordde hun: ‘Jazeker! Hebt u dan nooit gelezen: “Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich een loflied laten zingen”?’ Zo liet Hij hen staan, en Hij ging de stad uit, naar Betanië, waar Hij de nacht doorbracht.”

In zijn preek haalde dominee Griffioen Ds Martin Luther King aan met I have a dream. Op deze wijze is er een begin gemaakt aan de Semana Santa die er dit jaar anders uitziet dan in voorgaande jaren. Dit thema past echter wel binnen het kader van mijn project over koningschap. Deze term treffen wij onder meer aan in Correspondentie met het Koninklijk Huis van NederlandEuropean Cervantes FoundationThe Cable TurtleEuropean Cervantes Foundation (1)European Cervantes Foundation (2)The real truth about DianaTeambuildingSylvia Tóth kan aan het werk voor The CompanyThe People’s PrincessWederopbouwVerzoek om rectificatieCervantes Management GroepKerstmisDe Hertogin van Neerbosch-OostThe Lion sleeps tonightKoningschap en transparantieThe Lady strikes againBuilding The Holding VRetour Nijmegen-Wassenaar IIICorthea Goeman Borghesius en Prinses Carolina en Nieuwe stofzuiger.

In dit verband heb ik deze mooie beelden gezien uit het Bolshoi Theater in Moskou. Met de vrienden van mijn in de Zwarte Zee met zijn zangkoor verongelukte Russische vriend Alexander Alexandrovitch uit Sint Petersburg.  Vanuit de stoel waarop ik op 30 maart 2002  heb mogen plaatsnemen. We dienen nooit te vergeten dat onze Russische vrienden ook hard gevochten hebben om de Tweede Wereldoorlog te beëindigen. Ik meen Alexander te herkennen op minuut 57:27. Links achter de zanger. In dit verband vind ik de ophef rond Pieter Omtzigt uit Enschede wel iets te voorbarig. Wellicht is er een mooie rol voor hem weggelegd als Ambassadeur in Madrid. Voor zover hij de Spaanse taal beheerst. In een verkennende fase van een kabinetsformatie worden immers slechts ideeën vastgelegd en geen besluiten. Bovendien is het ‘not done’ commentaar te leveren op de kabinetsformatie. De kiezer heeft gesproken. Vervolgens dienen de hieruit voortgekomen informaties te worden vertaald in beleid. Daarbij heeft de koning als staatshoofd vanzelfsprekend het laatste woord. De Annual Accounts 2020 van Instituto Cervantes Ltd England and Wales heb ik om 11:02 naar Freemont Cyprus verzonden ten behoeve van Companies House in Cardiff.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 29 maart vanaf 1996 Brief 108 1997 Invitation of the Head Master of Eton College 1998 De laatste bladzijde van mijn dagboek uit Kensington Palace 1999 Johannes Passion 2001 Big City 2004 Wit en Paars en Rood 2005 Eerste FIAPE-Congres 2006 ADSL-aansluiting op iMac (3)Boletín número dos  2007 Voorbereiding op mijn terugkeer naar Althorp  2011 If you want me you take me for what I’m worthen 2012 De koninklijke weg naar Valkenswaard. Daghoroscoop 29 maart – Leg niet op elke slak zout, Maagd! Het is tijd om eens ernstig na te denken over je werk en relaties. De kwaliteit van je werk kan misschien beter, maar wees ook niet te negatief in je analyse van eigen inspanning en die van anderen. Leg evenmin op elke slak zout.

Die relaties betreffen onder meer mijn groepsgenoten van de managementopleiding van Nieuw Elan die ik op 29 maart 1996 aangehechte brieven zond. Schorpioen: Goed voorbereide plannen kunnen door een gril veranderen als zich onverwacht bezoek meldt of een indrukwekkende invitatie in je mailbox valt. Wat je ook gaat doen, bel even naar geliefden, anders krijgt de dag een naar staartje.

Ik ontving in dank van Grada Hildering het contactblad van onze kerkgemeente in mijn mailbox met berichten van Ds Ko Brevet, Ds Dirk Griffioen en voorzitter Piet Visser. De eerstvolgende dienst in het Holland Huis is op aanstaande Goede Vrijdag om 18:00.