HOERA MIJN ZOON MARK IS JARIG!

Mijn 74ste verjaardag heb ik gisteren tot 14:00 gevierd in The Launch. Ik vond het een bijzondere bijeenkomst. Ondanks het grote aantal leden van de NCCS hebben wij een klein vriendenclubje dat bijzondere gebeurtenissen met elkaar deelt. Marianne Groeneveld uit Noordwijk is hier al jarenlang de grote voortrekster en houdt al jaren onze club bijeen. Ook gisteren nam zij het voortouw door mij een felicitatiekaart aan te bieden die mij deed denken aan de kaart die ik ooit van mijn collega’s van Nieuw Elan in Noordwijk heb ontvangen. De gebeurtenis is op video vastgelegd, maar het is mij nog niet gelukt om het via youtube te communiceren. Dat vind ik nog niet zo belangrijk omdat ik nu eerder stilsta bij de 45ste verjaardag van mijn oudste zoon Mark.

Degenen die ons goed kennen hoef ik Mark niet meer te introduceren. Ik mag mij gelukkig prijzen dat ik zijn vader ben. Vanaf 10 oktober van dit jaar is Mark een week bij mij op bezoek geweest en wat hij voor die tijd heeft gepresteerd grenst aan het onwaarschijnlijke. Dat mag best gezegd en geschreven worden. Mijn website cervantes.nu bestaat uit meer dan 10.000 webpagina’s en Mark is erin geslaagd om deze site buiten zijn werktijd tot één belangrijk geheel te smeden. Ik zal proberen vanuit mijn ervaring een beeld van Mark te schetsen.

Marcus Floris Alfonsus van der Heijden werd op 10 november 1976 in het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen geboren als zoon van Johannes Lambertus van der Heijden en Petronella Eustochium Maria van Hulst. Wij woonden in die tijd in de Nachtegaalstraat 28 in Wijchen. Op 21 mei 1979 werd zijn broertje Ramon geboren in hetzelfde Radboud UMC. In 1981 zijn wij met ons gezin naar Maarn verhuisd. De kinderen bezochten daar de basisschool De Ladder en vervolgden verder hun studie op het Revius Lyceum in Doorn. Na daar het Atheneumdiploma te hebben verworven is hij natuurwetenschappen gaan studeren op de Rijks Universiteit in Utrecht. Daar ontving hij op 1 september 2000 zijn doctoraaldiploma. Mark is zich verder gaan specialiseren in de Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) en heeft op dat gebied een groot aantal managementfuncties en -taken vervuld bij onder meer CapGemini, KPMG en NUON/Vattenfall. Hij is thans werkzaam bij Bol.com in Nieuwegein en is tevens uitgegroeid tot een expert op het gebied van musicals waarin hij vaak een hoofdrol vervult binnen de musicalgroep LIZ in Utrecht. Sinds oktober vorig jaar is hij ter vervanging van de heer Geert Peters uit Nijmegen als secretaris/penningmeester toegetreden tot het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux waarvan Particulier Secretaris J.W. Leeuwenburg van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje mij op 24 januari 1996 heeft geschreven

“Zeer geachte Heer van der Heijden, Namens  Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje zeg ik U hartelijk dank voor Uw brief van 14 januari jl.  De Prins heeft met veel waardering kennisgenomen van de Stichting Cervantes Benelux waar u de oprichter van bent.”

In dit verband werd ik vandaag in The Launch bediend door een Nederlandssprekende van huis uit Duitse serveerster uit Aken. Ik heb haar daarbij herinnerd aan de uitreiking van de Karlspreis aan Koningin Beatrix op 16 mei 1996 en mijn hiernavolgende gesprek hierover in de Londense Pub Sherlock Holmes waar de Akense gasten mij zeiden

“Van der Heyden. Dass ist ein Sehr Hoch Adliches Geschlecht”.

Vanuit deze achtergrond gaan mijn hartelijke gelukwensen uit naar mijn oudste zoon met de woorden ‘Many happy returns of the day’.

En memoreer ik aansluitend aan mijn bericht Mijn 74ste verjaardag in The Launch en mijn verbindende elementen d.d. 9 november vanaf 1995  mijn verbindende elementen d.d. 10 november vanaf 1997 Memorial ConcertBusiness plan (1) – Business plan (2) – Business plan (3) – Business plan (4) – Business plan (5) – Business plan (6) – Cervantes Enterprises  1998 Pralinekes 1999 Peace and Tranquility 2000 Cervantes USA 2002 Geen kompassen meer 2003 Structurele probleemoplossing 2005 Gibraltar 2007 Wie neemt mijn huidige taken over?  2008 Werk voor de leden van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland 2009 De brug tussen de Benelux en La Hispanidad 2010 Joop van den Ende, Cor van Zadelhoff en Pieter Winsemius 2011 De puinhopen van Manhattan en het verhaal van de fenix en 2018 NCCS Toledo en Madrid.

Met dank aan Maaike Timmerman uit Vianen over ‘De gemiddelde Nederlander’.

HET TEKEN AAN DE WAND

Aansluitend aan Het Licht op ‘Los Imperiales’ en mijn verbindende elementen d.d. 7 november vanaf 1995 heb ik in het Holland Huis deelgenomen aan de Nederlandse kerkdienst onder leiding van Dominee Hans van der Wal uit Velp. Mij was de eer vergund om onderstaande lezingen te verrichten.

Daniel 5: 1 t/m 7,

Het feestmaal van Belsassar

Op zekere dag richtte koning Belsassar een groot feestmaal aan, en in gezelschap van deze machthebbers dronk hij wijn. Beneveld door de wijn gaf Belsassar opdracht de gouden en zilveren bekers tevoorschijn te halen die zijn vader Nebukadnesar uit de tempel van Jeruzalem had meegenomen, opdat de koning en zijn machthebbers, zijn hoofdvrouwen en bijvrouwen daaruit konden drinken. Men haalde de gouden bekers die uit de tempel van Jeruzalem, het huis van God, waren meegenomen en de koning en zijn machthebbers, zijn hoofdvrouwen en bijvrouwen dronken eruit. Ze dronken wijn en prezen hun goden van goud en zilver, van brons, ijzer, hout en steen. Terwijl ze dat deden verschenen er vingers van een mensenhand die iets op het pleisterwerk van de wand van het koninklijk paleis schreven, precies tegenover de luchter, zodat de schrijvende hand goed zichtbaar was voor de koning. De koning trok bleek weg, in verwarring gebracht door zijn gedachten. Hij stond te trillen op zijn benen en zijn knieën knikten. Luidkeels riep hij om de bezweerders, de Chaldeeën en de waarzeggers. De koning richtte zich tot de wijzen van Babylonië. ‘Wie deze tekens kan lezen en mij kan zeggen wat er staat, zal in purper gekleed worden, een gouden keten om zijn hals dragen en als derde in rang over het koninkrijk regeren’.

( Dan wordt Daniel erbij gehaald en hij zegt het volgende tot de koning:) vs 23 t/m 28

‘U bent tegen de Heer van de hemel opgestaan. U hebt de bekers laten halen die uit zijn tempels afkomstig zijn, en u en uw machthebbers, uw hoofdvrouwen en bijvrouwen, hebben er wijn uit gedronken. U hebt uw goden van zilver en goud, van brons, ijzer, hout en steen geprezen, goden die niets zien of weten. Maar de God die beschikt over uw levensadem en die al uw doen en laten bepaalt, hebt u niet verheerlijkt. Daarom heeft hij die hand gezonden en de tekens laten opschrijven. Dit is wat er geschreven staat: menee, menee, tekeel oefarsien. En dit is wat het betekent: menee – God heeft de dagen van uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt; tekeel – u bent gewogen en te licht bevonden; perees – uw koninkrijk is verdeeld en aan de Meden en Perzen gegeven.’

En Marcus 12: 28-34

(Vervolg op de lezing van vorige week, waar Jezus in debat was met Sadduceeën over de opstanding der doden)

Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussiëerden, en gemerkt had dat hij hen correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?’ Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer, hebt de Heer uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht”. Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf”. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze’. De schriftgeleerde zei tegen hem: ‘Inderdaad, meester, wat u zegt is waar: hij alleen is God en er is geen andere god dan hij, en hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers’. Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: ‘U bent niet ver van het koninkrijk van God’. En niemand durfde hem nog een vraag te stellen.

Vervolgens heb ik een kort bezoek gebracht aan The Launch  en De Brabander. Daar heb ik mij bij Esmay aangemeld als deelnemer aan de Silvester Party op 31 december 2021/1 januari 2022.

Frans Damen liet mij dit curriculum lezen van mijn jongste zoon.

“Ramon van der Heijden studied Architecture as well as Design and Decision Support Systems at Eindhoven University of Technology. He has worked as an architect at UNstudio Amsterdam and as a computational design specialist at Front Inc. in New York and Hong Kong. Specializing in the generation of large, data rich building models has enabled him to author the Elefront add-in for Grasshopper, as well as to host numerous workshops in the professional and academic world. Currently he holds a position as Digital Design Services Leader at Arup Hong Kong. Ramon has taught computational design at Eindhoven University of Technology, and Construction Communication and Architectural Design at HKU. He has also hosted seminars on Elefront at Chinese University Hong Kong, Hong Kong University and for the AA Visiting School, Hong Kong. Ramon currently leads the practical research initiative Volatile Data Mining that pushes the boundaries of data processing in architecture and construction using Unmanned Aerial Vehicles to acquire real world data.”

Frans komt uit Breda en Ramon is in Breda getrouwd.

Ik had er ook nog een inspirerend gesprek met een nieuwe medewerker uit Hilversum over mijn ervaringen in die stad.

Ik denk hierbij in het bijzonder aan mijn brief van 17 juli 2001 aan de Stichting Wereldouders getiteld Stichting Cervantes Benelux.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 8 november vanaf 1997 Nights of white satin 1999 Última Voluntad 2000 Sevilla 2003 Van Antwerpen naar Galashiels 2004 Hoteles Cervantes 2005 Morgen ben ik weer jarig 2007 Tiende eNederland Congres 2008 Dr Nijsten en mijn ventures into the United Kingdom 2010 Integrale aanpak 2011 Bezoek aan de Verenigde Naties en Rennert Bilingual Bezoek aan de Verenigde Naties en Rennert Bilingual  2018 Trujillo 2019 Verjaardagsinloop in Restaurant Valparaíso tussen Fuengirola en Mijas Pueblo Een veelbewogen avond en Wilmar en Bas met het lied over John en Prinses Diana.

Ik heb vandaag een begin gemaakt met het vrijgeven van mijn dagboek vanaf de honderdste geboortedag van mijn moeder.

DE CONTROLEUR, LETTERS TO DIANA BOOK OF THE YEAR BIJ BARNES & NOBLE, DE TROUBADOUR EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 28 JANUARI VANAF 1987

Na verzending van Achtste verjaardag van mijn jongste kleinzoon Jasper, mijn dagboeken van 2002 tot en met 2012, Angela Vincente en mijn documenten d.d. 27 januari vanaf 1987 heb ik vastgesteld dat mijn boek ‘Letters to Diana Princess of Wales’ op de website van Barnes & Noble is ondergebracht bij de categorie book of the year . Het betreft echter niet mijn boek. Maar het boek met de titel ‘World of Wonders’. Desalniettemin doet het mij deugd dat de grote Amerikaanse boekwinkelketen Barnes & Noble mijn boek een prominente plaats heeft toegekend op hun website en reden voor mij om mijn verbindende elementen vast te stellen waarin Barnes & Noble is vermeld: Ben HarrisonBoek 010 verkocht aan Rob de Vries-Stadelaar uit Sneek in FrieslandTerugblikken en vooruitzienGoed nieuws voor vrienden en bekendenAlkmaarLetters to Diana, Princess of WalesEen samenhangend stelsel van onderwijskundige voorzieningen (opnieuw actueel in Nederland) – Vijfhonderd jaar lof der zotheid (voor de zotheid die mij via de televisie bereikten vanuit het Koninkrijk der Nederlanden heb ik echter weinig lof) – Letters to Diana Princess of Wales op één bij Barnes and Noble in Londen –  Bezoek aan de Verenigde Naties en Rennert Bilingual en Charles. In dit verband herhaal ik mijn laatste mededeling in mijn bericht van gisteren: “Mijn bericht is er voornamelijk op gericht om te informeren. Voor de uitvoering van het plan reken ik op de medewerking van terzake deskundigen”. Tijdens het 49ste AEPE-Congres in Ávila in 2014 heb ik Rafael del Moral laten weten dat mijn boek erop gericht is de hierin vermelde beleidsdoelstellingen te realiseren. Om die reden verzoek ik hiermede de terzake deskundigen van D66 mijn boek en mijn Beleidsplan Cervantes diepgaand te bestuderen en doe hiermee een beroep op Rob Jetten (Ubbergen – Fractievoorzitter – Europese Zaken), Kees Verhoeven (Amersfoort Economische Zaken – Inlichtingendiensten – ICT/Privacy/Cybersecurity – Digitale Overheid), Paul van Meenen  (Leiden Primair Onderwijs – Voortgezet Onderwijs – MBO Voorzitter Commissie Justitie en Veiligheid), Jan Paternotte LeidenHoger Onderwijs & Wetenschap), Maarten Groothuizen (Nijmegen Justitie), Antje Diertens  (GroningenKoninkrijksrelaties) en Joost Sneller  (Den Haag FinanciënFinanciële Markten & StaatsdeelnemingenAlgemene ZakenMedia & Koninklijk Huis).

Na dit te hebben vastgesteld heb ik mij alsvolgt gewijd aan mijn betrokkenheid bij D66: 20 april 2010 Kroonprins Filip van België vijftig jaar.

In dit verband gaat mijn aandacht uit naar de vertolking van De Troubadour door Lenny Kuhr in Madrid in 1969 en lijkt het mij interessant om iets meer te weten te komen over de nazaten van Gillis van der Heyden. Lenny Kuhr heeft daaraan mijns insziens al een belangrijke bijdrage geleverd. Zoals ook haar lied getiteld De Generaal en De Controleur.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 28 januari vanaf 1987 tot en met 2012: 1997 51st birthday of my former wife  1998 Muiterij op de SchedeldoekshavenVeiling 27 mei 1998DEB/2 /03300636Jaardonnatie 1998 (2) 1999 Tussen Hemel en Aarde Formulier 363S Anual Return Your reference 240 67551 27448 A Your ref. PSU/CO  –  Adreswijziging (1) – Adreswijziging (2) –  Change of address (1) – Change of address (2) – Change of address (3) – Cambio de dirección  –  Adreswijziging Nederland – SpanjeAdreswijziging (3) –  Adreswijziging (4) – Adreswijziging (5) –  Adreswijziging (6) – Adreswijziging (7) 2000 Building The Holding IVBestandsopschoning 2002 Royalties 2003 Terugkeer in het maatschappelijk leven 2005 Brussel 2006 60ste verjaardag van mijn voormalige echtgenote 2007 Cervantes Verzekeringen en Onroerend Goed 2008 Van Madrid naar Buenos AiresDagboek Van Madrid naar Buenos Aires 2011 Mark Rutte ontpopt zich als een staatsmanen 2012 Blauw Bloed en het Landgoed Heyendaelbeste Maagd Je hebt alles wat er te wensen is, waardoor je uiterst productief kunt zijn. Je geest is accuraat, je bent slim, gevoelig, en beschikt over een goede smaak. Doe het werk dat je leuk vindt; dat is zowel mentaal als fysiek voor je van belang. Schorpioen: Stop intelligentie, gevoel en fantasie in je werk. Kom niet in de verleiding iets te doen wat illegaal of immoreel is. Laat je evenmin onder druk zetten. Neem geen langere lunchpauze dan afgesproken is en mijd alcohol en drugs. Aan drugs heb ik altijd al een broertje dood gehad. Dat is bekend bij voormalig Minister Sorgdrager van Justitie. Bij het woord ‘intelligentie’ denk ik aan het Engelse equivalent ‘intelligence’. Binnen dit kader heb ik vanmorgen in het NOS Journaal met tevredenheid vastgesteld dat de nieuwe Amerikaanse regering heeft besloten hun wapenleveranties aan Saoedi-Arabië op te schorten in verband met hun strategische doelstellingen. Zoals bekend is dat een activiteit van de familie Khashoggi. Dit met name ter informatie aan Rob Jetten.

INZAKE BARNES & NOBLE

Na verzending van Transitie: NIOW-Talen als tussenschakel in de ontwikkeling van het Instituto Cervantes heb ik voor ‘mantenimiento’ van mijn gebit een bezoek gebracht aan Centro dental Milenium. Ik kwam toevallig langs het medisch centrum Vithas (hup, hup). Zij hebben daar een afdeling traumatologie. Het kantoor van Sanitas ligt er vlakbij. Daarom ben ik daar naar binnen gelopen om te informeren of Sanitas een traumatologische behandeling ook vergoedt. Dat blijkt indertijd zo te zijn. In dit verband heb ik laten weten dat ik de directeur van de Hoofdvestiging in Málaga mijn boek ‘Letters to Diana’ cadeau heb gedaan. Daarna heb ik de Clínica dental Milenium bezocht voor onderhoud van mijn gebit. Ik zal de situatie bespreken met Frank Buster na mijn onderhoud met hematologe Dra Queipo in Santa Elena op 1 oktober aanstaande. Vervolgens heb ik vastgesteld dat boekhandelketen Barnes & Noble mijn boek inmiddels vijf sterren heeft toegekend. Mijn laatste brief waarin Barnes & Noble is vermeld heb ik op 28 december 2010 verzonden aan Noreen Andaya in New York.

Vanuit deze achtergrond ga ik voort met mijn werkstuk ‘50 jaar Madrid en Cervantes’. Ik ben nu aangeland op pagina 499. Hierin lees ik: “Tweede Paasdag maandag 9 april 2012 2012 Real Madrid  Real Madrid was volop onderwerp van gesprek gisteravond in De Derde Kamer. Ook trof ik nog een oude bekende in Café Samson. Ik heb met haar nog even gesproken over mijn reis naar Argentinië.

Ik sluit dit bericht met 18 mei 2012 Hoe is het toch met Willibrord Frequin? En Dinsdag 12 juni 2012 Onze Vijfde Handelspartner

In dit verband memoreer ik ook het huwelijk van Filip en Mathilde op 4 december 1999