EEN DROOM VAN NIEUW ELAN: WOPKE HOEKSTRA NAAR BUZA EN MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 4 JANUARI VANAF 1997

Voordat ik vanmorgen wakker werd had ik een bijzondere droom. Ik stond te wachten bij de ingang van de parkeergarage van het Winkelcentrum Dukenburg in Nijmegen. Plotseling verscheen er een langgerekte oldtimer in de vorm van een busje. Het was een Rolls Royce met kenteken NE 007 008. Hij zat vol met mijn voormalige collega’s van Nieuw Elan en Nico van de Baak zat achter het stuur.

Opmerkelijk dat daarbij de naam ‘Santhagens’ specifiek naar boven kwam. Die naam treffen wij aan in mijn verhaal over de Rolls Royce Silver Seraph. Daarin zijn ook de toenmalige medewerkers vermeld van Nieuw Elan t.w. H. Anijs, P.G.M. Beck, G. Dominska, C.E. van Eibergen Santhagens, K.A. Gal, H. Glaser-van ’t Hoff, M. Grandia-Feddema, H.L. Grijns, E.H. Halbertsma/J.L. van der Heijden, Y. Hoogeveen, J.A. van der Horn, L. Hortensius, M.F. van Hulsbergen-de Jager, J.M. de Jong, J.R. de Jonge, P.H.A.L. Jongeneelen, M.T.M. Jorna, C. Killinç, C.M.A. Knook, C.M.D.J. Mensen, W. Plevier, F.A.M. Ploegmakers, J. Ravenstein, E. Rensing, B. Rietmeijer, A.C. Schaafsma, A.I. Scheer, M. Sibbel, C. Slangen, J.J.M. Tegels, L.A.A.M. Tholen, L.J.M. van Velzen, J. Visser, H.M.M. Vrancken, S. Wassens, R.D. West, V.L.E. Wiedemeijer, C.M.L. Winkel en S.J. van Zwieteren.

De ‘poppetjes’ in het nieuwe Kabinet Rutte komen langzaamaan in zicht. Het doet mij deugd dat Wopke Hoekstra overstapt van het Ministerie van Financiën naar Buitenlandse Zaken. Ik weet niet hoe Wopke in zijn talen zit. Maar op zich vind ik het geen slechte ‘move’. Als voormalig student van INSEAD zal het wel goed zitten met zijn Frans en Engels. Maar Spaans is ook een belangrijke taal.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan mijn bericht Van Wijchens Talen Instituut, FSI en don Quijote tot Cervantes holding mijn verbindende elementen d.d. 4 januari vanaf 1997 Operationalisering 1999 Contract 2000 Berichtje ten behoeve van de Vereniging Spaans op School 2002 John and Diana’s Boys 2005 Vossenjacht 2006 Oss West Thuis Best 2007 Formatiebesprekingen in Friesland 2008 Brief aan PINS verzonden en 2012 Ana Botella eerste vrouwelijke burgemeester van Madrid en verlenging merkenrecht Instituto Cervantes tot 25 maart 2022 ontvangen.

19:55 Mijn dagboek van 2018 heb ik thans bijgewerkt tot en met 31 juli 2018 en ik kijk nu naar Pretty Belinda uit 1992. 20:22 En de Nieuwjaarsboodschap van André Rieu. Vanzelfsprekend gaan mijn gedachten daarbij terug naar mijn bericht met de titel Bronsgroen eikenhout en het Kasteel Terworm bij Heerlen.  Ik nodig André bij deze graag uit om te komen spelen in het Teatro Cervantes van Málaga.

TWEEDE KERSTDAG 2021 DE BLIK OP ANDRÉ TROOST, MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 26 DECEMBER VANAF 1997 EN HET DERDE TESTAMENT

Aansluitend aan mijn bericht  Gelukkig Kerstfeest – Feliz Navidad – Merry Christmas heb ik deelgenomen aan de kerstdienst in het Holland Huis onder leiding van Dominee Hans van der Wal uit Velp. Bij binnenkomst ontvingen wij onderstaande boodschap.

De Nederlandse Interkerkelijke Gemeente van de Costa del Sol wenst u Gezegende Kerstdagen en een Gezond en voorspoedig 2022!

Godlief, een kind is ons geboren, Een held zal onze Koning zijn, Die raadsman, God-met-ons zal heten – Die zoon zal ons tot vader zijn! Vorst die met vrede ons wil kronen Van nu aan tot in Eeuwigheid, De Eeuwige zal hem doen tronen op recht en op gerechtigheid.

André Troost

Vandaag is mij wederom de eer vergund onderstaande lezingen te verrichten.

Eerste lezing: Jesaja 61:10 tot en met 62:3

Ik vind grote vreugde in de HEER, mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van mijn bevrijding aan, hulde mij in de mantel van de gerechtigheid, zoals een bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden. Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt, zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen, zo laat God, de HEER, gerechtigheid ontkiemen en glorie voor het oog van alle volken.

Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding brandt. Alle volken zullen je gerechtigheid zien, alle koningen je majesteit. Men zal je noemen bij een nieuwe naam die de HEER zelf heeft bepaald. Je zult een schitterende kroon zijn in de hand van de HEER, een koninklijke tulband in de hand van je God.

Tweede lezing: Lucas 2: 25-40

Toewijding van Jezus in de tempel

Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en toen Jezus’ ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebuikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde God met de woorden: ‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat eer strekt van Israël, uw volk.’ Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: ‘Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan Het Licht komen.’

Er was daar ook een profetes, Hanna de dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man geleefd, en ze was nu al vierentachtig jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem.

Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazaret. Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op hem.

Na afloop van de dienst had ik tijdens de koffie een bijzonder gesprek met een echtpaar uit Spakenburg.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 26 december vanaf 1997 English breakfast by candle light and back to KP 2002 Candle in the wind 2004 De pauwentroon 2007 Tweede Kerstdag en 2011 Angels and the Queen’s Christmas Broadcast en heb ik gekeken naar de Kersttoespraak van Koning Willem-Alexander, de Mensaje de Navidad por el Rey Felipe VI en The Queen’s Christmas Broadcast 2021 van Koningin Elizabeth van het Verenigd Koninkrijk.  .

73STE VERJAARDAG VAN PRINS CHARLES EN MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 14 NOVEMBER VANAF 1995

Vandaag viert His Royal Highness The Prince of Wales zijn 73ste verjaardag. In dit verband gaan mijn gedachten thans uit naar Het Theehuis op De Horsten en mijn documenten d.d. 8 juni vanaf 5 januari 1991.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan mijn bericht De nieuwe economie, Congres 114 van D66, de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 en mijn bericht aan Pedro Sánchez  mijn verbindende elementen d.d. 14 november vanaf 1996 Terugblik en PerspectiefUw kenmerk BEVESTC Begrijpelijkerwijs was ik aardig in de war door de belangstelling die Prinses Diana voor mij bleek te hebben opgevat – Uw brief van gisterenVerantwoord ondernemenNieuw organisatiemodel 1997 Brief aan J.P. Nauta 1999 Purple Cable Turtle 2000 Four years later 2003 Zeven jaar (Instituto) Cervantes Holding 2004 Acht jaar later 2005 Continuïteit van beleid 2006 De Engelenburg en het Instituto Cervantes Benelux (1)Brief aan Johan Agricola van De Engelenburg (1)  2007 Imran Khan gearresteerd 2008 Z.K.H. Prins Charles zestig jaar 2009 Een fantastische middag in Delfshaven 2010 Zalmsalade van Hofman Catering en 2011 New York – Niagara Falls.

Ik ontving deze informatie van Sigrid Kaag: Op zaterdag 13 november sprak D66-leider Sigrid Kaag het D66 Congres toe. Dit had met 3.000 aanmeldingen het grootste D66 Congres ooit moeten worden. Maar door de oplopende coronabesmettingscijfers deed zij haar oproep aan D66-leden digitaal.

Haar toespraak is te zien op D66 – Congres 114 – Met o.a. Sigrid Kaag, Rob Jetten en Jan Terlouw: Dit was ons congres.

Leuk om Henk Beerten terug te zien. Ik heb hem onder meer vermeld in Gesprek met Mw.Drs Eveline Vos Fruit, de ledenvergadering van D66 Nijmegen en het eerste Britse verkiezingsdebatOntmoetingen in het Stadhuis van NijmegenInstallatie Kabinet Rutte-VerhagenManagementproject Bedrijfscommunicatie ter attentie van de Secretaris van het College van Bestuur van de Radboud UniversiteitPaspoort Van der Heyden – Van Oranje – De Bourbon en de Algemene Ledenvergadering van D66 Nijmegen en Hervormen.nu en Cervantes.nu.

En Tjeerd Dierckxsens in Málaga.

MIJN 74STE VERJAARDAG IN ‘THE LAUNCH’ EN MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 9 NOVEMBER VANAF 1995

Vandaag vier ik mijn 74ste verjaardag temidden van mijn vrienden van de Nederlandse Club Costa del Sol tijdens het koffieuurtje in The Launch in La Carihuela.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan mijn bericht Het teken aan de wand mijn verbindende elementen d.d. 9 november vanaf 1998 Legal affairs op mijn 51ste verjaardagMijn 51ste verjaardag in Utrecht en Elton John 1999 Venus verzet de bakens 2002 The Daily Mirror   2004 Elizabeth  2005 Gibraltar 2007 John van der Heyden 60 jaar 2008 Mijn 61ste verjaardag 2010 Mijn 63ste verjaardag 25 jaar Andalusische inspiratie 2012 Mijn 65 ste verjaardag en 2018 Trujillo – Toledo mijn 71ste verjaardag.

Dit is – wellicht – een mooie gelegenheid om enkele berichten te memoreren waarin ‘The Launch’ of ‘the launch’ is vermeld: De Hertogin van LimburgThe launch of the 2002 Althorp gift rangeBrieven van het Koninklijk Huis van NederlandSantiago de Compostela en Cabo FinisterreTorontoThe Launch en De AftrapBruggen slaanPrimer día de la nueva etapa de transiciónPrins William dertig jaar en Samenwerking met het Spaanse Instituto Cervantes in de Benelux.

HET VERHAAL VAN EEN KWART EEUW EEN KAARS IN DE WIND

Aansluitend aan mijn bericht EEN KWART EEUW KONINKLIJKE ONTWIKKELING VAN HET INSTITUTO CERVANTES IN SPANJE EN DE BENELUX 1995 memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 1 augustus vanaf 1994  tot en met 2012: 1994 Dank 1995 Instituto Cervantes Benelux (4) 1996

19960801 Brief 196/96/wa/mjv namens Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje aan De Heer J.L. van der Heyden Instituto Cervantes Benelux De Wellenkamp 15-30 6545 NM NIJMEGEN
1996080101 Gent België
1996080102 Calais Frankrijk
1996080104 Kanaaltunnel
1996080105 Canterbury United Kingdom
1996080106 Canterbury United Kingdom
1996080107 Canterbury United Kingdom
1996080108 Canterbury United Kingdom
1996080109 Canterbury United Kingdom
1996080110 Canterbury United Kingdom
1996080111 Canterbury Cathedral United Kingdom
1996080112 Canterbury United Kingdom
1996080113 Canterbury Cathedral United Kingdom
1996080114 Canterbury United Kingdom
1996080117 Canterbury United Kingdom
1996080118 Canterbury United Kingdom
1996080119 Canterbury United Kingdom
1996080120 Canterbury United Kingdom
1996080121 Canterbury United Kingdom
1996080123 Camping Laleham United Kingdom

1997 First anniversary of my mission to EnglandVerzoek om steunUw verrassingspakketVoortgangsrapportage

19970801 ICNBLEW/Edelsa970801 ‘Participación’ a Dirección Oficina Central Editorial Edelsa Plaza Ciudad de Salta, 3 E 28043 MADRID Spanje – 19970801
ICNBLEW/Intertaal970801 ‘Berichtgeving’ aan Intertaal De heer Paul Jansma Van Baerlestraat 76 1071 BB AMSTERDAM
19970801 ICNBLEW/NeBIB970801 Verzoek om Steun’ aan Raad van Advies NeBIB Postbus 468 3800 AL AMERSFOORT
19970801 ICNBLEW/SM970801 ‘Participación’ a Dirección de la Editorial SM Joaquín Turina, 39 E 28044 MADRID Spanje
19980801 Het leidende trio van de Baak: Ruud van der Zalm, Harry Starren & Liesbeth Halbertsma

1998 Candle in the wind

1998080801 JH/LH Candle in the Wind
1998080802 JH/LH Candle in the Wind
1998080803 JH/LH Candle in the Wind
1998080804 JH/LH Candle in the Wind
1998080805 JH/LH Candle in the Wind
1998080806 JH/LH Candle in the Wind
1998080101 Domplein
1998080103 Zonnebloemen aan de Oudegracht in Utrecht

Klantnummer 2.559.92 1999 Organiseren van het kapitaal van de toekomt 2000 Operatie Vijfde Roos 2002 Nájera 2003 Zeven jaar later 2004 Acht jaar Candle in the wind

20040801365 Salamanca
20040801366 Salamanca
20040801369 Salamanca
20040801374 Salamanca
20040801388 Hotel Rector Salamanca
20040801389 Hotel Rector Salamanca
20040801390 Hotel Rector Salamanca
20040801391 Hotel Rector Salamanca
20040801394 Hotel Rector Salamanca Het favoriete hotel van Steven Spielberg
20040801411 Salamanca Mesón Cervantes aan de Plaza Mayor
20040801420 Salamanca Plaza Mayor
20040801431 Salamanca Café Erasmus
20040801439 Meson Cervantes

2005 Bezoek aan het Koninklijk Paleis in Madrid en het Estadio Santiago Bernabéu  

2005080101 Palacio Real
2005080102 Palacio Real

2006 Tien jaar Candle in the Wind  2007 Cervantes Holding in het Palacio de Sobrellano in Comillas

20070801004 Comillas  Pelgrims op weg naar Santiago de Compostela
20070801006 Comillas  Matilde Gini Barnatán bij het Capricho de Gaudí
20070801010 Comillas   stadswandeling
20070801012 San Vicente de la Barquera
20070801014 Vicente de la Barquera Jesús uit Valladolid

2008 Afscheidsborrel aangeboden door de Universidad Nacional a Distancia en afscheidsmaaltijd in Hotel Senator aan de Gran Vía

20080801 Van Léontine: Graham Long, Gerrit Beekman, Marjolijn Beekman en John van der Heyden
200808010977 Sara Saz en Juan Gimeno

2009 Dertien jaar Candle in the Wind  2010 Veertien jaar Candle in the Wind 2011 Het Forum 2012 Zestien jaar Candle in the Wind

MESSAGE FROM CANTERBURY CATHEDRAL VAN ‘NEUZEN IN DE WIND’ TOT ‘CANDLE IN THE WIND’ EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 23 OKTOBER VANAF 5 JANUARI 1991

Af en toe krijg ik wel eens te horen dat ik soms adviezen ‘in de wind’ sla. Goede adviezen stel ik altijd op prijs mits zij leiden tot het beoogde doel. Adviezen zijn er ook om ze naast mij neer te leggen. Dat doe ik regelmatig totdat blijkt dat zij passen binnen het in ons beleidsplan uitgestippelde beleidskader. Alleen al de term ‘in de wind’ doet mij denken aan een gebeurtenis als ‘neuzen in de wind’ en een lied met de titel ‘candle in the wind’.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan mijn Ariane, mijn documenten d.d. 22 oktober vanaf 5 januari 1991 en Het Licht op Dr Cees van Esch inzake de bedrijfsfilosofie van Instituto Cervantes Benelux mijn verbindende elementen d.d. 23 oktober vanaf 5 januari 1991: 1996 Developments 1999 ¡Cocú Cocú! 2000 Het wonder van Den Haag 2003 A Royal Duty III  2005 In Memoriam Karin Adelmund 2007 Koos Samson en de Cervantes Management Group in Althorp 2008 Parijs opnieuw in beeld en 2010 De Slag om Grolle beste Maagd: Jongeren kunnen te maken krijgen met ouderlijke afkeuring van hun plannen voor een avontuur. Doe een beroep op een ouder familielid dat in zijn jonge jaren avontuurlijk was. Behalve steun kan deze waarschijnlijk goede tips geven. Schorpioen: In de interactie met andere mensen kunnen misverstanden ontstaan. Denk na voor u het woord neemt en trek u wat anderen zeggen niet te persoonlijk aan. Blijf voorzichtig als u betrokken raakt bij ruzie over geld.

Ik heb mij al jaren voorgenomen niet met mensen in discussie te gaan. Als mensen meer willen weten over hetgeen mij bezighoudt verwijs ik naar hetgeen ik schriftelijk heb gecommuniceerd vanaf 31 juli 1996 en mijn ‘legal rights’. De koninklijke weg derhalve.

Om 12:10 werd er bij mij aangebeld door een medewerker van Galería del Coleccionista uit Madrid. Ik heb zijn aanbod afgeslagen om zijn catalogus te bekijken. Nochtans gaan mijn gedachten hierbij wel uit naar het in Bijzondere uitnodiging, Boris Dittrich, Frank de Grave en Gijs van Amstel en Opnieuw James Hewitt vermelde hemelbed.

24 JAAR CANDLE IN TE WIND, HIS ROYAL HIGHNESS THE PRINCE OF WALES IN DE HOOFDROL, MANAGERS VAN DE ENGELENBURG EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 1 AUGUSTUS VANAF 5 JANUARI 1991

13:10 Na verzending van Ambassadeur Jan Versteeg, Brummen en mijn documenten d.d. 31 juli vanaf 5 januari 1991 ontving ik om 13:39 dit bericht van onze dwarsfluitkameraad Eef Tobé: “Dag John, Lang niets meer van je vernomen. Ik heb van Marijke begrepen, zij ook niet. We hopen, dat het goed met je gaat in deze nog steeds barre tijden. Misschien kun je Marijke een berichtje sturen. Het lukt haar niet om er een aan jou te sturen. Met hartelijke groeten, Eef Tobé”. Mijn reactie: “15:34 aan Eef Hallo Eef, Wat leuk om een berichtje van je te ontvangen. Het is op dit moment een speciale dag voor mij. Ik denk daarbij aan 31 juli 1996. Ik heb op die dag vier kroonprinsen in mijn stichtingsbestuur uitgenodigd en dat in een faxbericht bevestigd aan Koningin Beatrix.  Daar heb ik in mijn dagelijkse berichtgeving aan goede bekenden bij stilgestaan vandaag. Ik zal je het bericht doorsturen. Marijke heb ik verschillende keren per email getracht te bereiken. Maar geen bericht ontvangen en ik beschik niet over haar volledige telefoonnummer. Hartelijke groet, Ook aan Geertje”. Vervolgens heb ik mijn dagboek met bijlagen om 15:36 naar hem doorgestuurd.

Vanavond wordt er vanaf 19:55 op NPO2 een extra uitzending van Blauw Bloed gewijd aan Prins Charles van het Verenigd Koninkrijk. Het brengt mij in gedachten terug aan het gesprek dat ik op 23 april 1997 na mijn gesprek met Sergeant David Sharp op Eton College had met de heer Tristen in Henley-on-Thames. “You have nothing to fear from The Prince of Wales” zei hij mij. In de lounge van Kasteel Engelenburg in Brummen staat er ook een foto van hem op de ronde tafel met flessen whisky voor de daar altijd brandende witte kaars. Dit is onder meer te zien op de tekening met het onderschrift ‘Dit krijgen we nooit allemaal op. Zullen we wat langer blijven?’. In dit verband heb ik altijd een prettig contact gehad met de in Zuid-Afrikaanse wijnen gespecialiseerde vinoloog Jurgen Luppes. Die kaars in de lounge van de Engelenburg is een verwijzing naar de kaars die ik vandaag precies 24 jaar geleden in de kathedraal van Canterbury heb opgestoken. Dit is eigenlijk het moment waarop de film The Angel on the Bridge een aanvang zou kunnen nemen hoewel hetgeen daaraan is voorafgegaan op die memorabele 1 augustus 1996 ook zeer interessant is. Met name de rol van de Belgische luchtmacht en de Britse Royal Air Force op die dag. Een andere medewerker van De Engelenburg die wij als kroongetuige kunnen beschouwen was de heer Ramon Soers uit Enschede. Van hem zijn de historische woorden “die kaars Mijn Heer van der Heyden waarover Elton John heeft gezongen is uw kaars hoor.”.

Lange tijd is De Engelenburg eigendom geweest van Johan en Carin Agricola. Maar ik heb gelezen dat Anton de Lange het landgoed van hen heeft teruggekocht. In dit verband memoreer ik mijn documenten waarin de heer en/of mevrouw Agricola onder meer – naast hetgeen ik gisteren en eergisteren heb geschreven – zijn vermeld: Bezoek aan De Engelenburg…Rapportage aan Thomas Triebels. Ik veronderstel dat zijn zus Lilibeth zich daarover thans ontfermt na zijn overlijden. Zij woont in Zutphen en is office manager geweest van de Radboud Universiteit. Voor zover ik mij kan herinneren heb ik haar kantoor ooit bezocht tijdens mijn lunchgesprek met voormalig rector magnificus Professor Blom in Villa Heyendael. In dit verband verwijs ik ook naar mijn brief Brochure Vermogensbescherming, belastingontwijking en estate planning voor ondenemers aan het Haags Juristencollege beste Maagd: Luister naar uw intuïtie. U kunt er qua behuizing op vooruit gaan als u uw ogen de kost geeft. Vertrouw op uw financiële inzicht waar het onroerend goed betreft; u kunt nu het huis van uw dromen vinden.

Schorpioen: Houd financiële ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Controleer alles wat u wordt aanbevolen vóór u investeert. Rust uit en laad de batterij op als u moe bent van te hard werken of financiële zorgen hebt.

Dat is goed.

Vissen: Sputter niet tegen als u moet werken; dit is een goed moment voor uw carrière. Doe grondig onderzoek als u zakelijk met vreemden in zee gaat. U kunt privé iemand ontmoeten die belangrijk kan bijdragen aan uw zakelijk succes.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn documenten d.d. 1 augustus vanaf 5 januari 1991: 1994 Dank aan Directeur Drs H.W. Lulofs van De Baak 1995 Instituto Cervantes Benelux (4) ter attentie van Minister Hans Dijkstel van Binnenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden 1997 First anniversary of my mission to EnglandVerzoek om steunUw verrassingspakketVoortgangsrapportage aan de Heer George Görtemöller 1998 Klantnummer 2.559.92Candle in the wind 1999 Organiseren van het kapitaal van de toekomst 2000 Operatie vijfde roos 2002 Nájera dag 2 2003 Zeven jaar later 2004 Acht jaar Candle in the wind 2005 Bezoek aan het Koninklijk Paleis in Madrid en het Estadio Santiago Bernabéu 2006 Tien jaar Candle in the wind 2007 Cervantes Holding in het Palacio de Sobrellano in Comillas 2008 Vino de despedida ofrecido por la Universidad Nacional Educativa a Distancia y Cena de despedida en Hotel Senator en la Gran Vía de Madrid 2009 Dertien jaar Candle in the wind 2010 Catorce años Candle in the wind 2011 Het Forum en 2012 Zestien jaar Candle in the wind.

DOCUMENTEN D.D. 1 AUGUSTUS VANAF 5 JANUARI 1991

A partir de hoy sigo mis informes en lengua neerlandesa. Na verzending van Mis documentos del 31 de julio a partir del 5 de enero de 1991 heb ik geconstateerd dat mijn bericht niet is aangekomen bij El Presidente del Gobierno del Reino de España Don Pedro Sánchez. Ik had daarvoor namelijk het emailadres gebruikt van zijn politieke partij. Die heeft het bericht niet ontvangen. Ik wijd mij thans weer aan mijn project over Koningschap waarmee ik tijdens mijn verblijf op het adres Neude 30C een aanvang heb gemaakt toen ik nog in Utrecht woonde. Die belangstelling voor de Monachie is echter de facto al begonnen tijdens mijn bezoek met mijn beide zoons Mark y Ramon van der Heijden aan de St.George’s Chapel in Windsor Castle op 5 augustus 1996.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn documenten d.d. 1 augustus vanaf 5 januari 1991: 1994 Dank ter attentie van Drs H.W. Lulofs 1995 Instituto Cervantes Benelux (4) ter attentie van Minister Hans Dijkstal van Binnenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden 1997 First anniversary of my mission to EnglandVerzoek aan NeBIB om steunUw verrassingspakket ter attentie van de Heer Ed Nijpels van het Wereld Natuur FondsVoortgangsrapportage ter attentie van de Heer George Görtemöller 1998 Klantnummer 2.559.92 ter attentie van de juridische afdeling van Goldina te EchtCandle in the wind 1999 Organiseren van het kapitaal van de toekomst 2000 Operatie Vijfde Roos 2002 Nájera 2003 Zeven jaar later 2004 Acht jaar Candle in the wind 2005 Bezoek aan Koninklijk Paleis in Madrid en Estadio Santiago Bernabéu 2006 Tien jaar Candle in the wind 2007 Cervantes Holding in het Palacio de Sobrellano in Comillas 2008 Afscheidsborrel aangeboden door de Universidad Nacional Educativa a Distancia en afscheidsmaaltijd in Hotel Senator in de Gran Vía 2009 Dertien jaar Candle in the wind 2010 Veertien jaar Candle in the wind 2011 Het Forum en 2012 Zestien jaar Candle in the wind.