HET TEKEN AAN DE WAND

Aansluitend aan Het Licht op ‘Los Imperiales’ en mijn verbindende elementen d.d. 7 november vanaf 1995 heb ik in het Holland Huis deelgenomen aan de Nederlandse kerkdienst onder leiding van Dominee Hans van der Wal uit Velp. Mij was de eer vergund om onderstaande lezingen te verrichten.

Daniel 5: 1 t/m 7,

Het feestmaal van Belsassar

Op zekere dag richtte koning Belsassar een groot feestmaal aan, en in gezelschap van deze machthebbers dronk hij wijn. Beneveld door de wijn gaf Belsassar opdracht de gouden en zilveren bekers tevoorschijn te halen die zijn vader Nebukadnesar uit de tempel van Jeruzalem had meegenomen, opdat de koning en zijn machthebbers, zijn hoofdvrouwen en bijvrouwen daaruit konden drinken. Men haalde de gouden bekers die uit de tempel van Jeruzalem, het huis van God, waren meegenomen en de koning en zijn machthebbers, zijn hoofdvrouwen en bijvrouwen dronken eruit. Ze dronken wijn en prezen hun goden van goud en zilver, van brons, ijzer, hout en steen. Terwijl ze dat deden verschenen er vingers van een mensenhand die iets op het pleisterwerk van de wand van het koninklijk paleis schreven, precies tegenover de luchter, zodat de schrijvende hand goed zichtbaar was voor de koning. De koning trok bleek weg, in verwarring gebracht door zijn gedachten. Hij stond te trillen op zijn benen en zijn knieën knikten. Luidkeels riep hij om de bezweerders, de Chaldeeën en de waarzeggers. De koning richtte zich tot de wijzen van Babylonië. ‘Wie deze tekens kan lezen en mij kan zeggen wat er staat, zal in purper gekleed worden, een gouden keten om zijn hals dragen en als derde in rang over het koninkrijk regeren’.

( Dan wordt Daniel erbij gehaald en hij zegt het volgende tot de koning:) vs 23 t/m 28

‘U bent tegen de Heer van de hemel opgestaan. U hebt de bekers laten halen die uit zijn tempels afkomstig zijn, en u en uw machthebbers, uw hoofdvrouwen en bijvrouwen, hebben er wijn uit gedronken. U hebt uw goden van zilver en goud, van brons, ijzer, hout en steen geprezen, goden die niets zien of weten. Maar de God die beschikt over uw levensadem en die al uw doen en laten bepaalt, hebt u niet verheerlijkt. Daarom heeft hij die hand gezonden en de tekens laten opschrijven. Dit is wat er geschreven staat: menee, menee, tekeel oefarsien. En dit is wat het betekent: menee – God heeft de dagen van uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt; tekeel – u bent gewogen en te licht bevonden; perees – uw koninkrijk is verdeeld en aan de Meden en Perzen gegeven.’

En Marcus 12: 28-34

(Vervolg op de lezing van vorige week, waar Jezus in debat was met Sadduceeën over de opstanding der doden)

Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussiëerden, en gemerkt had dat hij hen correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?’ Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer, hebt de Heer uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht”. Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf”. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze’. De schriftgeleerde zei tegen hem: ‘Inderdaad, meester, wat u zegt is waar: hij alleen is God en er is geen andere god dan hij, en hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers’. Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: ‘U bent niet ver van het koninkrijk van God’. En niemand durfde hem nog een vraag te stellen.

Vervolgens heb ik een kort bezoek gebracht aan The Launch  en De Brabander. Daar heb ik mij bij Esmay aangemeld als deelnemer aan de Silvester Party op 31 december 2021/1 januari 2022.

Frans Damen liet mij dit curriculum lezen van mijn jongste zoon.

“Ramon van der Heijden studied Architecture as well as Design and Decision Support Systems at Eindhoven University of Technology. He has worked as an architect at UNstudio Amsterdam and as a computational design specialist at Front Inc. in New York and Hong Kong. Specializing in the generation of large, data rich building models has enabled him to author the Elefront add-in for Grasshopper, as well as to host numerous workshops in the professional and academic world. Currently he holds a position as Digital Design Services Leader at Arup Hong Kong. Ramon has taught computational design at Eindhoven University of Technology, and Construction Communication and Architectural Design at HKU. He has also hosted seminars on Elefront at Chinese University Hong Kong, Hong Kong University and for the AA Visiting School, Hong Kong. Ramon currently leads the practical research initiative Volatile Data Mining that pushes the boundaries of data processing in architecture and construction using Unmanned Aerial Vehicles to acquire real world data.”

Frans komt uit Breda en Ramon is in Breda getrouwd.

Ik had er ook nog een inspirerend gesprek met een nieuwe medewerker uit Hilversum over mijn ervaringen in die stad.

Ik denk hierbij in het bijzonder aan mijn brief van 17 juli 2001 aan de Stichting Wereldouders getiteld Stichting Cervantes Benelux.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 8 november vanaf 1997 Nights of white satin 1999 Última Voluntad 2000 Sevilla 2003 Van Antwerpen naar Galashiels 2004 Hoteles Cervantes 2005 Morgen ben ik weer jarig 2007 Tiende eNederland Congres 2008 Dr Nijsten en mijn ventures into the United Kingdom 2010 Integrale aanpak 2011 Bezoek aan de Verenigde Naties en Rennert Bilingual Bezoek aan de Verenigde Naties en Rennert Bilingual  2018 Trujillo 2019 Verjaardagsinloop in Restaurant Valparaíso tussen Fuengirola en Mijas Pueblo Een veelbewogen avond en Wilmar en Bas met het lied over John en Prinses Diana.

Ik heb vandaag een begin gemaakt met het vrijgeven van mijn dagboek vanaf de honderdste geboortedag van mijn moeder.

‘A WARM WELCOME DEAR UNITED KINGDOM INTO THE SHAKESPEARE AND CERVANTES ORGANIZATION’

Het overlijden van Prinses Diana op 31 augustus 1997 heeft de ontwikkeling van onze geplande organisatie ernstig verstoord. Koning Felipe VI heeft het thema echter weer aardig opgepakt in zijn tafelspeech in Buckingham Palace tijdens zijn laatste staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk door zowel te verwijzen naar Miguel de Cervantes als naar William Shakespeare. Ook het besluit van Prins Harry om zijn koninklijke taken te beëindigen heb ik met belangstelling gevolgd. Mede dankzij de medewerking van Jeroen Snel van het televisieprogramma Blauw Bloed van de Evangelische Omroep. Prins Harry heeft altijd mijn aandacht gehad en het deed mij deugd dat hij tijdens het staatsbezoek van Felipe en Letizia het Spaanse Koningspaar heeft mogen begeleiden naar het graf van de onbekende soldaat in Westminster Abbey. Het beleidsplan Instituto Cervantes Benelux en Verenigd Koninkrijk heeft als onderliggende gedachte het gedachtengoed van Shakespeare en Cervantes met elkaar te verbinden vanuit een Nederlands perspectief.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan 82ste  verjaardag van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden, Zamora en mijn documenten d.d. 31 januari vanaf 5 januari 1991 mijn documenten d.d. 1 februari vanaf 5 januari 1991: 1992 Afspraak op maandag 24 februari 1992 1997 Don’t cry for me ArgentinaBritse Partner 1998 Investeren in relatie 2000 Building the European UnionThe Cable Turtle of Purple 2001 Goede zaken 2002 Trafford Publishing in Victoria (British Columbia Canada) is the most important publisher in the world 2005 Cor en Sylvia 2006 Zicht op FC Cervantes Arnhem 2007 De Blik op oneindig 2008 Maandverslag januari 2008 2009 Op weg naar Valentijnsdag 2009 2010 Nieuwe statistiek februari 2010 2011 Egypte en twaalf jaar Torremolinosen 2012 Thom de Graaf volgt Guusje ter Horst op als voorzitter van de HBO-raad.

DE BRUG TUSSEN SHAKESPEARE EN CERVANTES

Na verzending van mijn bericht getiteld Ravelli heb ik stilgestaan bij hetgeen de heer Philip Homer, Economic Development Manager van Stratford-upon-Avon mij op 28 april 1997 heeft geadviseerd om het Shakespeare/Cervantes scenario uit te werken met de autoriteiten van de geboorteplaats van Cervantes. Dit thema is in mei vorig jaar door Koning Felipe VI in Buckingham Palace ten overstaan van de Britse Koninklijke Familie aan de orde gesteld. Daarom heb ik gistermiddag zijn tafelspeech ter gelegenheid van het staatsbezoek van Felipe en Letizia uitgewerkt. Hierin heb ik enkele hyperlinks aangebracht teneinde de aandacht te vestigen op de visie die ik heb ten aanzien van de integratie van de Cervantesprojecten die wij samen hebben ontwikkeld sinds 1991. En om onze goede onderlinge relaties te bekrachtigen onderstaand de toespraak van El Rey Felipe VI.

“Majestad, Alteza Real

Quiero comenzar mis palabras dándoos personalmente las gracias junto a la Reina Letizia por Vuestra invitación que tanto valoramos para realizar esta visita de estado al Reino Unido. Una invitación que refleja la cordialidad y efecto mútuos entre nuestros pueblos español y británico. Así como la estrecha relación y la amistad entre nuestras familias. Permitidme mencionar el hecho de que hace ciento sesenta (160) años este Palacio de Buckingham vió nacer a la Princesa Beatriz. Era la hija menor de la Reina Victoria y madre de la Princesa Ina que al casarse con el Rey Alfonso XIII se convirtió en la Reina Victoria Eugenia mi bisabuela y mi madrina de bautismo. Esta es nuestra primera visita como reyes a un país que hemos conocido bien como príncipes y por lo que siempre hemos sentido un enorme aprecio. Una visita, Majestad, que tiene lugar cuando celebráis el (65) sexagésimo quinto aniversario de Vuestro acceso al trono. Majestad, hoy me habéis distinguido con la muy noble Orden de la Jarretera. Estoy profundamente agradecido por este reconocimiento que se debe a gustar con generosidad y cálida amistad y que recibo con una clara muestra de las estrechas e históricas relaciones que unen a nuestras dos familias reales y a nuestros dos países. Como he podido señalar en el parlamento de Vuestra nación esta misma tarde durante Vuestro largo y fructífero reinado en el que siempre habéis contado con el apoyo de Vuestra familia y muy particularmente con el firme y valioso compromiso de Su Alteza Real el Duque de Edinburgo. A mi considerado ha reinado el Reino Unido con sabiduría y espíritu y servicio encomendiables. Soy, Majestad, una referencia en todo el mundo en el ejercicio de Vuestras responsabilidades. Por eso quiero expresaros mi reconocimiento, mi admiración y mi respeto. Y felicitaros de toda corazón. Nuestra visita se produce treinta y un año después de la que mi padre, el Rey Juan Carlos, realizó junto con mi madre la Reina Sofía en el año 86 ochenta y seís. Aquel encuentro simbolizó una nueva etapa de plena relaciones entre nuestros dos países y entre dos de las monarquías más antiguas de Europa. Por ello hoy quiero expresar la inmensa satisfacción que me produce constatar el progreso que desde entonces han experimentado nuestras relaciones y sobre todo los vínculos entre nuestros pueblos y ciudadanos. La sociedad española ha consolidado las últimas décadas una democracia moderna y se ha integrado como miembro de pleno derecho en el proyecto europeo en el que ha representado un período histórico de estabilidad política y de prosperidad económica sin precedentes. Efectivamente durante este tiempo el Reino Unido y el Reino de España han logrado construir un endimiento muy fructíforo que a partir de innumerables intercambios humanos, sociales, culturales, económicos como pocas naciones en el mundo se ha traducido en una coincidencia fundamental respecto a los desafíos más importantes a los que debemos hacer frente a nivel global. Durante las últimas tres décadas hemos vivido y logrado alcanzar los mejores momentos de la larga e intensa historia que compartimos. En el ámbito europeo nuestros gobiernos han coincidido en la defensa y la política de seguridad y progreso y bienestar de nuestras sociedades. Y es cierto que en este terreno hemos hecho elecciones diferentes pero lo que respecta a la dinámica y a la integración. Pero esto forma parte de nuestra tradición democrática anclada en los valores de la civilización europea y de la que ambos países somos y seremos siempre parte. En hacer internacional nuestra colaboración es también muy cercana en todos los campos. En seguridad y defensa somos aliados reales y cooperamos estrechamente en la lucha contra el terrorismo cuya violencia cobarde desarma lamentablemente hemos sufrido en tiempos recientes. En este sentido quiero tener un recuerdo muy espacial para todas las víctimas de estos atentados entre se encuentran también ciudadanos españoles como Ignacio Echeverría que al intentar proteger vidas de otras personas, entregó y perdió la su vida.  España se solidariza con el pueblo británico que en esos momentos dolorosos han dado muestras una vez más de su dignidad y entrega. Y no cabe duda de que los españoles estaremos siempre junto con nuestros amigos y aliados británicos hombro con hombro en la lucha contra el terrorismo. Asimismo el intercambio financiero y comercial empujante nos han consilidado como socios económicos de primera orden. Las compañías españolas presentes en el Reino Unido contribuyen al progreso de este país como hacen igualmente a la prosperidad de nuestro las empreses británicas que están en España. Pero más allá de esta realidad son notorios y muy relevantes los proyectos empresariales y económicos hispanobritánicos que fortalecen el crecimiento en nuestras economías y de nuestros tejidos empresariales. Destaca con si mismo con la habilidad de nuestra dimensión cultural que ha tenido hitos de enorme importancia como la conmemoración del pasado año del fallecimiento en la misma fecha de los dos escritores más universales de la literatura, Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Orgullos de las lenguas española e inglesa. Y es que nuestras lenguas, verdaderos exponentes de la riqueza de nuestras respectivas culturas se han consolidado en los últimos decenios como dos idiomas esenciales de comunicación internacional. A lo largo de los siglos ha sido igualmente fundamental la aportación de pensadores, intelectuales y científicos de nuestros dos países cuyos esfuerzo y trabajo en general de corrientes de pensamiento que uniendo Oxford o Cambridge con Salamanca o Santiago de Compostela han hecho una aportación única a nuestras ciencias y culturas. Pero como he querido resaltar la cercanía hispanobritánica se sienta actualmente de manera singular en la proximidad de nuestros pueblos y sociedades civiles. Durante los últimos treinta años muchos miles de británicos se han instalado en España y muchos miles de españoles igualmente lo han hecho en Gran Bretaña. De este modo han convertido nuestros respectivos países en sus hogares creando vínculos afectivos muy profundos. Todos ellos, españoles y británicos sean trabajadores, empresarios, estudiantes, investigadores, profesores, artistas, deportistas, turistas jubilados con sus familias, contribuyen cada día acercar un poco más a nuestras sociedades. No cabe duda de que los brazos humanos se han tejido las últimas décadas entre españoles y británicos y la simpatía y el conocimiento mútuo entre los dos pueblos constituyen un valioso patrimonio que debemos salvaguardar y que nos permitirá hacer frente con confianza y optimismo a los desafíos que tenemos por delante. La profundidad de nuestros vínculos y la solidez de nuestra amistad ayudarán a que se pueda abordar de  nuestros respectivos gobiernos cualquier cuestión en la que persisten discrepancias con la mejor voluntad y el más alto espíritu de colaboración.

Your Majesty,

Often highlighting how many and how good are the bonds between Spanish and British people I would like to end my remarks by offering my personal affection and admiration to You. And again by thanking, Your Majesty, together with Your Government, for making this state visit happen. Queen Letizia and I are deeply touched by the enormous effort put into it by so many. And We are also very grateful and happy for the active involvement of so many members of the Royal Family.

Ladies and gentlemen,

I now invite you all to rise and drink a toast to Her Majesty The Queen, His Royal Highness The Duke of Edinburgh and the people of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.”

Hartelijke Groet John L. van der Heyden Torremolinos

Licenciado en Lengua y literatura española. Director Instituto privado de idiomas. Miembro de la Junta de gobierno de la Asociación de Profesores de Español en Países Bajos (VDSN). Presidente Fundación Cervantes Benelux. Derechohabiente de Instituto Cervantes en Benelux. Propietario Instituto Cervantes Ltd England and Wales. Tarea actual: Gestión empresarial y desarrollo de la organización. Amigo del Rey de España Amigo del Rey de España. Nació en Nimega (Países Bajos) en 1947.