DE BLIK OP ABU DHABI EN MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 12 DECEMBER VANAF 1993

Vandaag is voor veel Nederlanders de blik gericht op Abu Dhabi. Onder meer vermeld in Huis ten Bosch als ‘fata morgana’, Een Nieuwe Regering en Een zware verantwoordelijkheid.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan mijn bericht De Marbella Club, mijn verbindende elementen d.d. 11 december vanaf 1994 en Terug naar Het Lange Voorhout mijn verbindende elementen d.d. 12 december vanaf 1993 De langste brief van het jaar 1993 1995 Plan de Empresa 1997 Jouw brief van gisteren 1998 Toekomstperspectief 2001 European Cervantes Foundation 2003 Vertrouwen Winnen 2004 Wederom Nieuw Licht 2005 Ruud West 2006 Bezoek aan de Valkhofvereniging 2007 Christmas, bruidspaar, Alma Cuypers of andersom 2008 Geagendeerde uitnodiging op komst en 2011 Oud en Nieuw in Noordwijk.

In dit verband is mij vandaag de eer vergund in het Spaanse Holland Huis onder verantwoordelijkheid van Dominee Hans van der Wal uit Velp onderstaande lezingen te verrrichten.

Lucas 3: 7 t/m 18

Optreden van Johannes

Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, en zeg niet tegen jezelf: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken! Ja, de bijl ligt al bij de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.’

De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we doen?’ Hij antwoordde: ‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’ Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen, en die vroegen hem: ‘Meester wat moeten wij doen?’ Hij zei tegen hen: ‘Vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen’. Ook soldaten kwamen hem vragen: ‘En wij, wat moeten wij doen? Tegen hen zei hij: ‘Jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen, neem genoegen met je soldij’.

Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes de messias was, maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; hij houdt de wan in zijn hand om de dorsvloer te reinigen, het graan zal hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden’.

Openbaring 12: 1-12

De vrouw, de draak en de twee beesten

Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd. Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën en haar barensnood. Er verscheen een tweede teken in de hemel: een grote vuurrode draak, met zeven koppen en tien horens, en op elke kop een kroon. Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op aarde. De draak ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar kind te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was. Maar toen ze het kind gebaard had – een zoon, die alle volken met een ijzeren herdersstaf zal hoeden -, werd het dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon. De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn. God had daar een plaats voor haar gereedgemaakt, waar twaalfhonderdzestig dagen lang voor haar gezorgd zou worden.

Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand maar werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid. Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: ‘Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Zij waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard. Daarom juich, hemel, en allen die daar wonen! Maar wee de aarde en de zee: de duivel is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.’

20:38 Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 12 december vanaf 1993 De langste brief van het jaar1995 Plan de Empresa (1) para el Malaca InstitutoKerstmis 19961996 Perfect Match1997 Jouw brief van gisteren1998 Toekomstperspectief2001 European Cervantes Foundation (1)2002 Ariane (1)2002 Opmaat naar morgen2003 Vertrouwen winnen2004 Wederom Nieuw Licht2005 Ruud West2006 Bezoek aan de Valkhofvereniging2007 Christmas, bruidspaar en Alma Cuypers of andersom2008 Geagendeerde uitnodiging op komst2010 Huwelijksbootje en Oud en Nieuw in Noordwijk.   

21:26 Mijn gelukensen gaan thans uit naar Max Verstappen voor zijn ongeëvenaarde prestatie in Abu Dhabi.

23:00 In dit verband gaan mijn gedachten thans uit naar Setecientos setenta y siete días que no nos vemos.

MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 13 OKTOBER VANAF 1995

Aansluitend aan mijn bericht Día de la hispanidad en mijn verbindende elementen d.d. 12 oktober vanaf 1995 memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 13 oktober vanaf 1995 Voorbereiding reis naar Málaga 1997 Investeren in relatie 1998 Schot in de roos 2002 Bedrijfspresentatie 2003 La fiesta del Pilar 2004 Learning by experience 2005 Virgen de la Victoria  2006 Liesbeth en Raquel 2007 Alumnidag 2007 2008 Een eigen huis, een plek onder de zon 2009 Het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden 2010 Afscheid van Jan Peter Balkenende 2011 Excalibur, het zwaard van Koning Arthur en 2012 Derde dag Vierdaagse Marbella.

JOTI BRYANT, LATHUM, TERUGBLIK OP 1992 EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 23 MEI VANAF 5 JANUARI 1991, DE DAG VAN EL TOBOSO, TERUGBLIK OP 1992 EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 24 MEI VANAF 5 JANUARI 1991 DAG VAN DE GROT VAN MONTESINOS

Na verzending van Terugblik op 1992, mijn documenten d.d. 22 mei vanaf 5 januari 1991 en Het Licht op Lord Leycester Hospital in Warwick zag ik op de NOS Journaals van 10:00 en 11:00 de veiling van bezittingen van de bij een helicopterongeluk omgekomen basketballer Kobe Bryant. Zijn naam deed mij automatisch denken aan Joti Bryant van Trafford Publishing.

Vervolgens zag ik op het door Amber Brantsen gepresenteerde journaal van 12:00 beelden van een camping in Lathum. En in de journaals van 13:00 en 14:00 verschenen William en Catherine met een spelletje Bingo: “The Duke and Duchess of Cambridge joined residents from the Shire Hall Care Home in Cardiff for a virtual game of bingo.”

Tenslotte is gebleken dat de Russische inzending voor het Eurovisiesongfestival 2020 onder de beoordelaars het hoogst schijnt te hebben gescoord. Ik moet daarbij gelijk denken aan mijn bezoek aan de MGIMO-Universiteit in Moskou. Daar was ik op een gegeven ogenblik verdwaald in het complex. Er was niemand die mij de weg kon wijzen naar de aula. Want ze spraken alleen maar Russisch. Opmerkelijk is het optreden van dat dikke buitelende mannetje ter linkerzijde van de groep ‘Little Big’. Hij doet mij veel denken aan de mascotte van Bol.com. Terzake vervolg ik mijn verhaal over 28 jaar NederlandsSpaansBritse organisatieontwikkeling met mijn verslag van 23 mei 1992.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn documenten d.d. 23 mei vanaf 5 januari 1991: 1992 En un Lugar de La ManchaTussenrapportage uit El Toboso 1994 De projectleidersvergadering van 19 maart 1990 1995 El Rey Don Juan Carlos de EspañaDoorbraak 1997 The Eurotop in NoordwijkAdreswijziging Nijmegen-UtrechtAdreswijziging ter attentie van de Hoge Raad van Adel 1999 Actieplan 2000 The purple dress 2002 Vermogenspositie Stichting Cervantes BeneluxEuropese ontwikkelingen  2003 Het Suideras en Huis Baak 2004 Royal Love 2005 Huis ter Duin 2006 Berichtgeving uit de Domstad in het jaar 1997 2007 Constantino de Miguel 2008 Book Expo Los Angeles 2009 Cerrado de Calderón 2010 Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden ter attentie van Jhr.Mr. Johan Pieter de Savornin Lohman en 2012 Plasterk.

Mijn horoscoop luidt vandaag ‘Let op uw gezondheid en houd vast aan uw voornemens waar het uw fitness en dieet betreft. Maak maandag controle afspraken met artsen en uw tandarts. Wees anderen tot steun maar verontachtzaam uw eigen wensen niet’.

Mijn komende afspraken met de tandartsen in Clínica Milenium liggen al vast en ik neem mij voor de komende week weer een bezoek te brengen aan Santa Elena voor een aderlating. En wat mijn dieet betreft houd ik het vandaag opnieuw op linzensoep.

Vervolgens heb ik deze boodschap van William en Catherine opnieuw bekeken. De laatste woorden van Prins William in dit bericht zijn “Enjoy your cake”. Hierbij dacht ik direct aan Het gouden boek van Brummen en Memories of Bonnie Scotland.

Vanuit deze achtergrond vervolg ik mijn verhaal over 28 jaar NederlandsSpaansBritse organisatieontwikkeling met mijn verslag van 24 mei 1992 La cueva de Montesinos

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn documenten d.d. 24 mei vanaf 5 januari 1991: 1992 Ruidera  La cueva de Montesinos 1995 Elke dag is voor mij een nieuwe dag en ook een nieuw begin 1997 Your trip to PakistanAanmelding ter attentie van Burgemeester Ivo Opstelten van Utrecht 1998 Statuten Stichting Cervantes Benelux 2000 Continuing story (1) – Continuing story (2) 2001 De Liefde van Paars 2002 Her Royal Majesty The Queen 2003 Navigatiesysteem 2004 To the roots 2005 Blauw Bloed 2008 Vrouw voor winkel TelefónicaVerzoek om nadere informatie¡Viva Ibiza! 2010 Aanmelding Algemene Ledenvergadering te Leiden 2011 Hernieuwde belangstelling voor Diana en Gran Hermano en 2012 Westerterp en AmaraguaBeëindiging bankgarantie dekkingsrekening.